Kuka mittaa oikean ja väärän?

Monet ajattelevat, että Raamatun etiikka ei sovi yhteen modernin länsimaisen ihmisen ajattelutavan kanssa. Raamattua pidetään suvaitsemattomana teoksena. Raamatun kriitikot kuitenkin harvemmin pohtivat, mistä heidän moraalikäsityksensä ovat peräisin. Millä perusteella heillä on parempi yhteys moraalitotuuksiin kuin vaikkapa Raamatun kirjoittajilla? Raamatun ilmoittamat Jumalan käskyt ovat viime kädessä elämän oma laki. Ne ovat meille hyväksi silloinkin, kun meistä...

UTA2_OK

Monet ajattelevat, että Raamatun etiikka ei sovi yhteen modernin länsimaisen ihmisen ajattelutavan kanssa. Raamattua pidetään suvaitsemattomana teoksena.
Raamatun kriitikot kuitenkin harvemmin pohtivat, mistä heidän moraalikäsityksensä ovat peräisin. Millä perusteella heillä on parempi yhteys moraalitotuuksiin kuin vaikkapa Raamatun kirjoittajilla?

Raamatun ilmoittamat Jumalan käskyt ovat viime kädessä elämän oma laki. Ne ovat meille hyväksi silloinkin, kun meistä tuntuu toiselta. Kun koemme jotkut Raamatun käskyt vapauttamme rajoittaviksi, meidän on hyvä muistaa, että niidenkin käskyjen takana on rakkaus. Todellista vapautta ei ole elämän oman lain rikkominen, vaan sellainen elämä, jonka elämän Luoja on meitä varten suunnitellut.

Uusi Tie –lehden Usko, tiede ja ajattelu –palstalla käsitellään syys-lokakuussa Raamatun luotettavuutta eri näkökulmista. Tällä viikolla julkaistussa kolmannessa osassa kysytään, ovatko Raamatun oikeaa ja väärää koskevat väitteet luotettavia.