Kristinusko nähdään kasvavassa määrin ääriaatteena Yhdysvalloissa

Barna Group -tutkimuskeskuksen mukaan enemmistö amerikkalaisista näkee esimerkiksi saarnaamisen julkisella paikalla uskonnollisena ääritoimintana.

Kuva: Unsplash/Pixabay

Kuva: Unsplash/Pixabay

Barna Group -tutkimuskeskuksen mukaan enemmistö amerikkalaisista näkee esimerkiksi saarnaamisen julkisella paikalla uskonnollisena ääritoimintana.

Tutkimuskeskus Barna Group on toteuttanut tutkimuksen, jossa selvitettiin yhdysvaltalaisten käsityksiä uskonnollisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta (extremism). Vaikka kristinusko on edelleen Yhdysvaltain enemmistöuskonto, tutkimuksen mukaan kristinusko nähdään kasvavassa määrin ääriaatteena. Erityisesti tämä koskee protestanttisia herätyskristittyjä (evankelikaaleja) ja uskoaan harjoittavia katolilaisia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että noin puolet uskonnottomista pitää kristinuskoa ääriaatteena. 45 prosenttia ateisteista, agnostikoista ja uskonnollisesti sitoutumattomista sanoi olevansa yhtä mieltä väitteen ”Kristinusko on ääriaate” kanssa. Vain 14 prosenttia uskonnottomista oli jyrkästi eri mieltä. 41 prosenttia oli jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa.

Mikä on ääritoimintaa?

Tutkimuksessa kysyttiin, millaista toimintaa ja millaisia uskomuksia ihmiset pitävät uskonnollisena ekstremisminä. Vastauksissa tuli ilmi yli kaksikymmentä eri toimintaa ja uskomusta, joita ihmiset pitivät ääriajatteluna tai -toimintana.

Tutkijat jakoivat nämä neljään kategoriaan sen mukaan, kuinka yleistä niiden pitäminen ekstremisminä on. Tässä esimerkkejä kategorioihin sijoitetuista uskomuksista ja toiminnoista:

Kategoria 1

Yli 80 prosenttia pitää hyvin tai jokseenkin äärimmäisenä sitä, kun
• uskontoa käytetään oikeuttamaan väkivalta.
• omilta lapsilta kielletään normaali lääketieteellinen hoito.
• asiakkaalta kielletään palvelu sen tähden, että tämän elämäntapa poikkeaa omista uskomuksista

Kategoria 2

50–79 prosenttia pitää hyvin tai jokseenkin äärimmäisenä sitä, kun
• uskonnollista sanomaa julistetaan julkisella paikalla.
• toisia yritetään käännyttää omaan uskoon.
• lapsille opetetaan, että samaa sukupuolta olevien seksisuhde on moraalisesti väärin.
• uskonnollista materiaalia jaetaan ovelta ovelle.
• julkisella paikalla rukoillaan ääneen vieraiden ihmisten puolesta.

Kategoria 3

20–49 prosenttia pitää hyvin tai jokseenkin äärimmäisenä sitä, kun
• puhutaan kielillä (viittaa karismaattiseen kristillisyyteen).
• joku vaihtaa hyvätuloisen työn lähetystyöhön toisessa maassa.
• uskonnollisista syistä käytetään erityisiä vaatteita tai peitetään pää.
• uskonnollisista syistä valitaan tietty ruokavalio.
• seksistä pidättäydytään ennen avioliittoa.

Kategoria 4

6–19 prosenttia pitää hyvin tai jokseenkin äärimmäisenä sitä, kun
• Koraania tai Raamattua luetaan hiljaa julkisella paikalla.
• lahjoitetaan säännöllisesti rahaa uskonnolliselle yhteisölle.
• alkoholista tai tupakasta kieltäydytään uskonnollisista syistä.
• tehdään vapaaehtoistyötä tarpeessa olevien ihmisten keskuudessa.
• käydään kirkossa, synagogassa tai temppelissä viikoittain.

Evankelikaalit ja skeptikot paikoin aivan eri kartoilla

Tutkimuksen mukaan evankelikaalit ovat muiden amerikkalaisten kanssa yhtä taipuvaisia näkemään äärimmäisyytenä tietyt ilmiöt, kuten uskonnollisesti motivoidun väkivallan tai lääkkeistä kieltäytymisen.
Kuitenkin joidenkin ilmiöiden kohdalla evankelikaalit näkevät ääriajattelun merkittävästi eri tavoin kuin valtavirta ja erityisesti skeptikot (ateistit, agnostikot ja uskonnollisesti sitoutumattomat).

Esimerkiksi vain yksi prosentti evankelikaaleista ajatteli, että on äärimmäistä opettaa lapsille, että samaa sukupuolta olevien seksisuhde on moraalisesti väärin. Skeptikoista 75 prosenttia piti tätä äärimmäisyytenä. Vastaavasti 10 prosenttia evankelikaaleista oli sitä mieltä, että yritys käännyttää toinen ihminen on ääritoimintaa. Skeptikoista tätä mieltä oli 83 prosenttia.