Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet Räsästä ja Pohjolaan kohtaan

Kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa syytettiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Kuvassa hymyilevä Päivi Räsänen on poistumassa oikeussalista.

Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuussa 2022. Syyttäjä valitti Räsäsen vapauttavasta tuomiosta. Asian käsittely Helsingin hovioikeudessa alkaa 31.8–1.9. KUVA: MATTI KORHONEN

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa koskevat syytteet. He olivat syytettyinä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteet koskivat Päivi Räsäsen twiittiä, hänen avioliittoa koskevaa pamflettiaan ja lausumiaan Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Syyttäjä vaati Räsäselle vähintään 120 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan jotkin Räsäsen lausumat ovat olleet homoseksuaaleja loukkaavia. Tällaiseksi se katsoi muun muassa Räsäsen radio-ohjelmassa esittämän ajatuksen, jonka mukaan Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi vaan heteroseksuaaliksi.

Räsänen ei kuitenkaan käräjäoikeuden mukaan ole ylittänyt sananvapauden rajoja eikä solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella rikoslain 11. luvun 10§:ssä tarkoitetulla tavalla. Räsäsen väitteiden ei katsottu olevan omiaan herättämään halveksuntaa, suvaitsemattomuutta tai vihaa homoseksuaaleja kohtaan. Käräjäoikeus katsoi myös, että Räsäsen tarkoituksena ei ollut halventaa tai loukata.

Käräjäoikeus velvoitti Suomen valtiota korvaamaan Juhana Pohjolalle 11 997,90 euroa ja Päivi Räsäselle 49 984,40 euroa oikeudenkäyntikuluja sekä Suomen Luther-säätiölle 496 euroa korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

”Päätös oli odotuksen mukainen”

Päivi Räsänen järjesti pian päätöksen jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi olevansa helpottunut ja iloinen sekä kiitollinen Jumalalle ja kaikille häntä tukeneille ihmisille.

– Päätös oli odotuksen mukainen. Pidän erittäin suuressa arvossa, että päätös tunnustaa sananvapauden ja uskonnonvapauden merkityksen. Iloitsen siitä, että päätös vaikuttaa hyvin perusteelliselta ja monet osapuolet huomioivalta. Siinä nojataan vahvasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sananvapausperiaatteisiin ja siinä käydään myös tarkasti läpi, mitä olen sanonut, Räsänen sanoi.

Käräjäoikeuden päätös tuli 30. maaliskuuta klo 13.00. Räsänen oli saanut tiedon hetken aikaisemmin. Tiedotustilaisuus alkoi kello 13.15. Siihen mennessä hän ei ollut vielä ehtinyt lukea päätöstä kokonaan.

Tämä ei koske pelkästään kristittyjen vaan myös kaikkien oikeutta ilmaista vakaumuksensa.

Räsänen kertoi, että kansainvälinen kiinnostus on ollut suurta, mutta sanoi, ettei sitä ole kukaan masinoinut Suomesta käsin. Yksittäiset kristityt, seurakunnat ja kirkkokunnat ovat olleet tapauksesta kiinnostuneita.

– Miksi kansainvälinen kiinnostus on suurta? Koska he ymmärtävät, että jos sananvapauden kyseenalaistaminen voi tapahtua hyvämaineisessa Suomessa, joka oli viimeksi kansainvälisessä sananvapausvertailussa sijalla kolme, miksei se voisi tapahtua missä muussa maassa tahansa.

Vaikka prosessi on kestänyt kolme vuotta ja ollut monella tavalla raskas, Räsänen kertoi myös iloinneensa niistä mahdollisuuksista ja tilaisuuksista, joita tapaus on tarjonnut pitää esillä Raamatun opetuksia ja evankeliumia.

– Tämä ei koske pelkästään kristittyjen vaan myös kaikkien oikeutta ilmaista vakaumuksensa.

Pitkä prosessi aiheuttanut itsesensuuria?

Räsänen myös toi esille sen, että syyttäjän haastehakemuksessa oli useita väitteitä, joita hän ei ole sanonut. Tämä oli myös tuomiossa huomioitu. Tuomiossa todetaan muun muassa, että toisin kuin syytteessä esitetään, Räsänen ei väitä Stillerin radio-ohjelmassa, että homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.

– Se, mikä minua on huolestuttanut, on, että tämä lähes kolme vuotta kestänyt prosessi ilman mitään tuomiotakin on ollut omiaan kaventamaan uskonnonvapautta ja aiheuttamaan itsesensuuria.

Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa oikeusasteissa, vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Syyttäjä sanoi oikeusistunnossa, että Räsänen saa vapaasti ajatella, kuten haluaa, mutta tiettyjen ajatusten ilmaiseminen voi olla rikos.

– Mieleeni nousi samankaltainen tilanne, kun uskontoasioista vastaavana ministerinä minulle sanottiin, että kyllä Kiinassakin toimii uskonnonvapaus: sielläkin saa ajatella vapaasti.

– Uskonnonvapauslain mukaan jokainen saa ilmaista vakaumuksensa sekä yksityisesti että julkisesti. Toivon, että syyttäjä tyytyy tähän päätökseen. Olen toki valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa oikeusasteissa, vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mutta toivon, että tämä jäisi tähän.

Tuomio: Räsäsellä ei ollut loukkaamistarkoitusta

Kuva: Matti Korhonen

Päivi Räsäsen puheenvuoron jälkeen media sai esittää kysymyksiä. Häneltä kysyttiin, aikooko hän vastaisuudessa miettiä tarkemmin, mitä sanoja hän käyttää puhuessaan homoseksuaalisuudesta.

– Olen käynyt puheeni läpi huolellisesti, kunnellut ne moneen kertaan. Seison edelleen sanojeni takana. Aion ihan samalla tavalla ilmaista näkemykseni. Omat näkemykseni eivät ole muuttuneet, Räsänen vastasi.

Vaikka käräjäoikeuden päätös oli vapauttava, siinä todetaan, että tiettyjä Räsäsen pamfletin kohtia voidaan pitää homoseksuaaleja loukkaavina. Mitä Räsänen tästä ajattelee?

– Ymmärrän sen, että kun sananvapautta käytetään ja ollaan eri mieltä asioista, loukkaantumisen tunteita voi tulla. Kyllä monet julkisuudessa esiintyneet näkemykset olen myös itse kokenut loukkaavina. Ajattelen, että se kuuluu sananvapauteen, että me olemme eri mieltä asioista ja asiat voidaan kokea loukkaavina. Toisaalta tuomiossa todetaan, että Räsäsen tarkoitus ei ollut loukata. On ilmeistä, etten ole loukkaamistarkoituksessa mitään lausunut.

– Tunnen homoseksuaaleja ihmisiä. Arvostan heitä, he ovat aivan yhtä arvokkaita ihmisiä kuin itse olen. Haluan heitä kaikin tavoin kunnioittaa. Mutta ajattelen, että Raamatun opetus synnistä loukkaa meitä kaikkia syntisiä.

Ajattelen, että se kuuluu sananvapauteen, että me olemme eri mieltä asioista ja asiat voidaan kokea loukkaavina.

Räsäseltä kysyttiin myös, onko jokin raja, jossa loukkaavuus ylittää sallittavuuden rajat.

– Tässä kohden se ei ainakaan kulkenut. Oikeus totesi, että sanomani eivät ole lainvastaisia. Mutta totta kai mitä tahansa voidaan käyttää väärin. Esimerkiksi Raamatusta voisi ottaa jotain uhatakseen toisia.

Uusi Tie pyysi valtionsyyttäjä Anu Mantilalta haastattelua, mutta hän kieltäytyi vedoten siihen, että hän haluaa perehtyä huolella tuomioon. Ylelle Mantila kommentoi, että ”suurella todennäköisyydellä haetaan jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta.”

Lue myös, miten Juhana Pohjola kommentoi vapauttavaa päätöstä.

Lisäksi

Onko rikoslaki riittävän selkeä?

Uusi Tie kysyi Päivi Räsäseltä, pitääkö hän lakipykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan riittävän selvänä, kun se on herättänyt tällaisen oikeusprosessin, jossa erityisesti sanoja ”solvaaminen” ja ”panettelu” tulkitaan eri tavoin.

– Tämä on varmasti asia, jota joudutaan jälkikäteen miettimään. Aikanaan tämä hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti. Eli kaikki puolueet hyväksyivät tämän. Sitä käsiteltiin 2010–2011 eduskunnassa. Huomautan, että olin jo silloin 2004 kirjoittanut tämän pamfletin eikä silloin tullut mieleenikään, että omat näkemykseni tai kirjoitukseni olisivat tämän lain vastaisia, Räsänen vastasi.

– Olen iloinen siitä, että tätä pykälää on nyt tulkittu näin selkeästi, että tässä ei rikoskynnys ylity. Mutta kyllähän tämä koko prosessi on herättänyt sen kysymyksen, onko kansalaisille ihan selvää, missä se raja menee. Meillä poliisi tulkitsi pamflettia ja tätä Stiller-ohjelmaa niin, että rikosta ei ole tapahtunut. Syyttäjä taas oli sitä mieltä, että rikos olisi tapahtunut. Nyt käräjäoikeus on antanut vapauttavan päätöksen. Eli meidän korkeat viranomaiset ovat olleet tässä aiemmin eri linjoilla. Tämä on tietysti ollut hämmentävää.

– Itse olen 27 vuotta ollut eduskunnassa ja ajattelen, että jos 27 vuotta eduskunnassa istuneelle kansanedustajalle ei tule mieleenkään, että nämä tekstit – vaikkapa se twiitti – olisi ollut lainvastainen, miten tavallinen kansalainen voisi sen tietää? Lainsäädännönhän tulisi olla selkeä, että kaikki tietävät, missä menee rikoksen raja. Varmasti tätä kysymystä on pohdittava.