Enemmistö amerikkalaisista näkee uskon ja tieteen keskenään ristiriitaisina

Yhdysvaltalainen Pew-tutkimuskeskus on selvittänyt amerikkalaisten käsityksiä uskonnon ja tieteen suhteesta.

Uskonnollisuudella ei havaittu olevan vaikutusta siihen, kuinka henkilö suhtautuu avaruustutkimukseen. Kuva: Kevin Gill/Wikimedia Commons

Uskonnollisuudella ei havaittu olevan vaikutusta siihen, kuinka henkilö suhtautuu avaruustutkimukseen. Kuva: Kevin Gill/Wikimedia Commons
Uskonnollisuudella ei havaittu olevan vaikutusta siihen, kuinka henkilö suhtautuu avaruustutkimukseen. Kuva: Kevin Gill/Wikimedia Commons

Yhdysvaltalainen Pew-tutkimuskeskus on selvittänyt amerikkalaisten käsityksiä uskonnon ja tieteen suhteesta.

Hieman yli puolet vastanneista (59%) ajattelee, että tiede ja uskonto ovat usein ristiriidassa keskenään. 38 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että ne ovat pääosin yhteensopivia.

Pew’n tutkimuksessa havaittiin, että uskonnollisesti aktiivisemmat ovat taipuvaisempia näkemään uskonnon ja tieteen yhteensopivina. Mitä useammin henkilö käy uskonnollisessa tilaisuudessa sitä todennäköisemmin hän näyttää pitävän uskontoa ja tiedettä sopusointuisina. Vähintään kerran viikossa uskonnolliseen tilaisuuteen osallistuneista tasan puolet (50%) ajatteli, ettei tieteen ja uskonnon välillä ole ristiriitaa. Vastaavasti niistä, joilla ei ole mitään uskonnollisia kytköksiä, 76 prosenttia ajatteli tieteen ja uskonnon olevan ristiriidassa keskenään.

Vain harvoissa aihealueissa uskonnollisella aktiivisuudella oli vaikutusta siihen, kuinka henkilö näki uskonnon ja tieteen suhteen. Ihmisen evoluutio ja eläinkokeet olivat asioita, joihin uskonnollisesti aktiiviset olivat taipuvaisia vastaamaan toisin kuin uskonnottomat. Sen sijaan esimerkiksi ilmastonmuutos, geenimuunneltu ruoka ja avaruustutkimus olivat asioita, joihin suhtautumiseen ihmisen uskonnollisuudella ei ollut vaikutusta.

Tutustu tutkimukseen tästä linkistä.