”Jumalan sana saa päättää”

Inkerin luterilainen kirkko antoi viime vuoden lokakuussa deklaraation ”Samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista”. Uusi Tie julkaisee sen kokonaisuudessaan asian ajankohtaisuuden vuoksi Suomessa.