Kuolemisen taitoa voi oppia

Jouko Heikkisen elämä jakaantuu kahteen jaksoon. On elämä ennen Saara Mirjamin kuolemaa ja elämä sen jälkeen.

Jouko M. V. Heikkisen mielestä tärkeintä on löytää oikea turva kuoleman hetkellä. Jumalan Poika avasi meille tien taivaaseen kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Hänen ominaan olemme turvassa myös kuolemassa. KUVA: VIRPI KURVINEN