Yksi ja ainoa, muut poissulkeva, tie

Kansanlähetyksen lähetysteologinen asiakirja ilmentää eksklusivismia. Sen mukaan ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen kuin Jeesus Kristus. Koska usko syntyy kuulemisesta (tai lukemisesta), kristillisen seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta.

KANSANLÄHETYKSEN HILJATTAIN julkaisemassa lähetysteologisessa asiakirjassa todetaan: ”Pelastava yhteys Jumalaan löydetään ristiinnaulitussa Kristuksessa. – – Jeesuksen sovitustyö koskee koko maailmaa, kaikkia kansoja ja jokaista ihmistä. – – Kristuksen sijaissovituskuolemaa ei saa korvata millään muulla opetuksella. Lähetyskäsitys, jossa ristiinnaulittu Kristus ei ole sanoman keskus, vääristää sekä evankeliumin että lähetyksen.”

KRISTILLISEN USKON KESKEISEN SANOMAN – Jeesuksen sovitustyön – korostus lähetystyössä on erittäin tervetullut juuri tässä ajassa. Sovitus liittyy mitä läheisimmin lähetystehtävään. Jeesus ei kuollut vain jonkin tietyn ihmisryhmän puolesta. Hän kuoli jokaisen koskaan eläneen ihmisen puolesta. Jos Kristuksen sijaissovituskuolema korvataan jollakin muulla sanomalla, kyseessä ei ole enää kristillinen sanoma.

Uuden testamentin mukaan ihminen pelastuu nimenomaan uskomalla Jeesukseen. Tämän uskon synnyttää Jumalan kirjoitettu ja puhuttu sana. Ei ole mitään muuta tapaa pelastua kuin uskomalla Kristukseen. Hän on kaikki muut tiet poissulkeva, ainoa tie Jumalan yhteyteen. Hänen nimensä on ainoa taivaan alla annettu nimi, jonka kautta ihminen voi pelastua. (Ap. t. 4:12) Ilman uskoa Kristukseen ihminen joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Lähetystyö on siis iankaikkisen elämän ja iankaikkisen kuoleman vakava kysymys.

KUN PELASTUSOPPIA JA LÄHETYSTYÖTÄ käsitellään suhteessa muihin uskontoihin, on olemassa pääasiallisesti kolme näkemystä: Pluralismin mukaan Jumalan yhteyteen on monta tietä. Hänet voi löytää myös muiden uskontojen kautta kuin kristinuskon kautta. Jumala on ilmoittanut itsensä monissa eri uskonnoissa. Jeesus ei ole ainoa tie Jumalan yhteyteen. Ihminen voi pelastua, vaikka ei uskoisikaan Jeesukseen.

Jos Kristuksen sijaissovituskuolema korvataan jollakin muulla sanomalla, kyseessä ei ole enää kristillinen sanoma.

Toisen näkemyksen, inklusivismin, mukaan, kaikki, jotka pelastuvat, pelastuvat kyllä Jeesuksen kautta. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä tietoisesti uskoa juuri Jeesukseen tai tunnustaa häntä. Ihminen voi olla tiedostamattaan Jeesukseen uskova, vaikka hän lähestyy Jumalaa oman uskontonsa kautta. Jeesus on löydettävissä muistakin uskonnoista, ja Pyhä Henki tekee työtä niidenkin parissa, vaikka niissä ei pidetäkään esillä evankeliumia.

KANSANLÄHETYKSEN LÄHETYSTEOLOGINEN asiakirja ilmentää kolmatta näkemystä, eksklusivismia. Sen mukaan ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen kuin Jeesus Kristus. Koska usko syntyy kuulemisesta (tai lukemisesta), kristillisen seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta.

Sanallinen todistus on välttämätöntä lähetystyössä. Vain uskomalla Raamatun esittämään Jeesukseen Kristukseen voi pelastua. Tästä seuraa, että on tärkeää, että jokainen saa lukea Raamattua ja kuulla evankeliumin omalla äidinkielellään, itselleen ymmärrettävällä tavalla. Ihminen ei voi olla kristittynä tietämättään tai tunnustamattaan uskoaan Kristukseen.

Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä lähetystyön välineitä ovat kaste ja opetus. Kastetun tulee saada opetusta kasteen merkityksestä̈ ja uskonelämän perusteista. Jos evankeliumia ei pidetä esillä, Pyhä Henki ei tee pelastavaa työtään. Jumalan Henki ja Jumalan Sana ovat sidottuja toisiinsa.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: