Yhteyksien rakentaja

Pastori. Kristillisen lukion rehtori. Ruotsin kirkon kirkolliskokousedustaja. Fredrik Sidenvallilla on monta roolia ja yksi päämäärä: välittää eteenpäin kristillisen uskon perintö seuraaville sukupolville.

KUVA: VIRPI KURVINEN