Uusia todisteita Jumalan olemassaolon puolesta

Voi hyvinkin olla, että lopulta on olemassa paljonkin hyviä, päteviä argumentteja, jotka osoittavat, että Jumala on olemassa – sille, joka on valmis kohtaamaan sellaisen johtopäätöksen.

Olemme jo jonkin aikaa eläneet länsimaissa aikaa, jota luonnehtii paikoitellen voimakas kristinuskonvastaisuus ja kriittisyys. Tällaisena aikana on vaikea kuvitella mitään poliittisesti epäkorrektimpaa ja ajan henkeen sopimattomampaa, kuin se, että löytyisi uusia todisteita Jumalan olemassaolon puolesta. Sitä tuskin kukaan osaisi odottaa.

Juuri siksi Oxford University Press -kustantamon uunituore kirja Two dozen (or so) arguments for God (Noin kaksi tusinaa argumenttia Jumalan puolesta), on niin radikaali ja merkittävä. Kustantaja on yksi maailman arvovaltaisimmista akateemisen kirjallisuuden julkaisijoista. Kirjan toimittajat, professorit Jerry L. Walls ja Trent Dougherty ovat koonneet itsensä lisäksi 27 filosofian yliopisto­tason ammattilaista, jotka kehittävät yhtä tai useampia argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta.

KIRJAN LISÄOTSIKKO ”Plantingan projekti”, viittaa yhteen aikamme johtavaan filosofiin, Alvin Plantingaan. Hän piti ensimmäisen kerran jo vuonna 1986 kuuluisan luennon, jolla oli sama otsikko kuin kirjan nimi. Hieman ironista on se, että Alvin Plantinga on tullut kuuluisaksi muun muassa siitä, että hän on puolustanut näkemystä, jonka mukaan usko Jumalaan ei välttämättä vaadi mitään erityisiä todisteita tuekseen. Se voi olla täysin oikeutettua uskoa – samoin kuin esimerkiksi usko muiden ihmisten mielen olemassaoloon – ilman, että  ihminen pystyy todistamaan uskoaan todeksi.

Plantinga ei kuitenkaan koskaan ole kieltänyt sitä, että meillä voisi olla hyviä argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta. Päinvastoin, hän on puhunut sellaisten olemassaolosta, ja alustavasti jopa luonnehtinut joukon sellaisia argumentteja. Tässä kirjassa Plantingan entiset oppilaat ja nykyiset kollegat eri yliopistoista parantelevat ja kehittävät niitä argumentteja, joita he pitävät hyvinä.

KIRJASSA KÄSITELLÄÄN yhteensä 27 argumenttia sen puolesta, että on olemassa Jumala. Perustelut nousevat todellisuuden luonteesta, luonnosta, ihmisen olemuksesta, tietämisen mahdollisuudesta, moraalin olemassaolosta ja niin edelleen.

Uuden testamentin kirjeessä roomalaisille apostoli Paavali opettaa, että jokainen ihminen tietää, että Jumala on olemassa. Ihminen kuitenkin tukahduttaa tämän tietoisuuden itsessään, koska hän ei halua kiittää ja kunnioittaa Jumalaa, vaan palvoo mieluummin jotakin epäjumalaa. Voisiko kukaan koskaan kehittää argumentin, jonka tällaisen ihmisen suljettu mieli hyväksyisi päteväksi argumentiksi Jumalan olemassaolon puolesta? Voi hyvinkin olla, että lopulta on olemassa paljonkin hyviä, päteviä argumentteja, jotka osoittavat, että Jumala on olemassa – sille, joka on valmis kohtaamaan sellaisen johtopäätöksen.

TÄLLAISEN KIRJAN julkaiseminen osoittaa, että kysymys Jumalan olemassaolosta on edelleen polttavan ajankohtainen. Niin kauan kuin maapallolla on ollut ja on ihmisiä, kysely ja etsintä jatkuu, niin yliopistoissa, kuin muuallakin. Kysymys Jumalan olemassaolosta on monella tapaa kaikkein merkittävin, mitä ihminen voi lyhyen elämänsä aikana käsitellä. Kuolemamme jälkeen vastaus on kaikille ilmeinen.