Uusi raamatunkäännös korostaa Kristus-ennustuksia

Suomessa on kaikessa hiljaisuudessa saatu valmiiksi uusi suomenkielinen käännös Raamatusta.

Suomessa on kaikessa hiljaisuudessa saatu valmiiksi uusi suomenkielinen käännös Raamatusta. Uuden hyvän raamatunkäännöksen ilmestyminen on aina merkittävä tapahtuma. Niin myös tässä tapauksessa.

Nyt uskonpuhdistuksen juhlavuoden kunniaksi ilmestynyt uusi käännös, Pyhä Raamattu, on vuosikymmeniä Suomen Tunnustuksellista Luterilaista kirkkoa johtaneen teologian tohtori Markku Särelän kääntämä ja saman kirkkokunnan nuorempien pappien tarkistama käännös. Tämän käännöksen kielen lähtökohtana on Vanhan Kirkkoraamatun kieli.

Käännöksessä on joitakin erityispiirteitä. Vanhan testamentin kohdalla on pyritty kääntämään niin, että sen sisältämät Kristus-lupaukset, eli messiaaniset ennustukset, tulevat selvästi esille käännöksessä. Psalmit on uskonpuhdistaja Martti Lutherin tavoin otsikoitu messiaanisesti, esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Pakanoiden taistelu Kristusta vastaan” (Ps. 2), ”Messiaan valtakunnasta, kärsimyksestä ja kunniasta” (Ps. 8) ja ”Ennustus Kristuksen kärsimyksestä ja ylösnousemuksesta” (Ps. 16).

Tämä käännös tuo paljon paremmin esiin Vanhan testamentin messiaanisuuden kuin Vanhempi ja Uudempi Kirkkoraamattu. Jo yksinomaan tämän asian tähden tämä käännös on kannattanut tehdä. Koko käännöstä leimaa ehdoton kunnioitus Jumalan sanan arvovaltaa kohtaan. Uuden testamentin avainkohta koko Raamatun luonteesta (2. Tim. 3:16) on käännetty: ”Koko Raamattu on Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt…” Käännöksen kieli on hyvää suomenkieltä, jota on mukava lukea.

Tuskin kukaan tulkitsee sekä Vanhaa että Uutta testamenttia niin konkreettisen Kristus-keskeisesti kuin Martti Luther.

Tähän asti meillä on ollut myynnissä ainakin seuraavat koko Raamatun käännökset: Vanha Kirkkoraamattu, joka sisältää Vanhan testamentin käännöksen vuodelta 1933 ja Uuden testamentin käännöksen vuodelta 1938, sekä Uusi Kirkkoraamattu vuodelta 1992. Saatavilla on myös teologian ja filosofian tohtori Uuras Saarnivaaran käännös Jumalan Kansan Pyhä Raamattu selityksin vuodelta 1993 ja Raamattu kansalle -yhdistyksen käännös Raamattu kansalle vuodelta 2012.

Edellä mainittujen käännösten lisäksi kannattaa vielä mainita ainakin yksi suomalainen raamatunkäännös, Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen vuonna 2007 kustantama painos vanhasta Bibliasta. Tämän käännöksen suomen kieli on tietysti hyvin vanhahtavaa ja voi paikoitellen olla jopa nykysuomalaisen vaikea ymmärtää.

Bibliassa on kuitenkin yksi ainutlaatuinen ominaisuus. Se on ainoa suomenkielinen Raamattu, joka sisältää kaikki uskonpuhdistaja Martti Lutherin esipuheet koko Vanhaan ja Uuteen testamenttiin, sekä kaikkiin Raamatun kirjoihin. Niistä käy selvästi ilmi Lutherin hyvin Kristus-keskeinen raamattunäkemys. Tuskin kukaan tulkitsee sekä Vanhaa että Uutta testamenttia niin konkreettisen Kristus-keskeisesti kuin Martti Luther. Tämäkin on hyvä muistaa, kun uskonpuhdistuksen juhlavuosi on nyt loppumaisillaan.