Uuden lähetysaallon aika

– Haluamme mobilisoida uuden sukupolven vastaamaan Jumalan kutsuun, kuvaa Henri Hermunen. Hän unelmoi nuorista, jotka tekevät innovaatioita lähetystyön tavoissa, sillä maailma elää muutoksessa.

Viime kesänä Legacy-aktioihin osallistui 106 pääosin alle 30-vuotiasta lähtijää. Kuva: Pia Korhonen

Viime kesänä Legacy-aktioihin osallistui 106 pääosin alle 30-vuotiasta lähtijää. Kuva: Pia Korhonen

– Haluamme mobilisoida uuden sukupolven vastaamaan Jumalan kutsuun, kuvaa Henri Hermunen. Hän unelmoi nuorista, jotka tekevät innovaatioita lähetystyön tavoissa, sillä maailma elää muutoksessa.

Tämähän jo tiedetään: Suomesta lähtevien lähetystyöntekijöiden määrä on romahtanut ja monessa lähetysjärjestössä kipuillaan lähetysinnon hiipumista. Suomen lähetysneuvoston mukaan vuonna 2017 Suomesta lähti vähintään vuoden työjaksoon sitoutuneita lähetystyöntekijöitä 534, kun vielä vuonna 2009 määrä oli 802.

Mitä muuta näiden lukujen äärellä voi tehdä kuin huokailla?

Toimia, vastaisi Youth With A Missionin (YWAM) työntekijä Henri Hermunen, mies, joka ponnistelee sytyttääkseen lähetyskipinän uuden sukupolven keskellä.

Henri Hermusen oma unelma oli toimia perheineen lähetystyöntekijänä ulkomailla useita vuosia, mutta toisin kävi.

Vuonna 2016 YWAM:n keskuksella Havajilla Hermunen koki Jumalan puhuvan Suomesta, vaikka perhe oli saapunut saarelle vain vuotta aiemmin. Yllättäen olikin aika palata.

– Siitä hetkestä, kun jalat koskettivat kotimaan kamaraa, Jumalan puhe vahvistui: hän tulee nostamaan uutta lähetystyön aaltoa Suomesta kaikkiin kansoihin, Hermunen kertoo.

Nuorten vahva omistajuus yllätti

Seuraavana vuonna Henri Hermunen kirjoitti muistiinpanoihinsa tavoitteen lähettää sata nuorta aktioihin vuonna 2019. Kahden vuoden ajan Hermunen kiersi seurakuntia yli kirkkokuntarajojen haastaen ja innostaen nuoria ottamaan lähetyshaaste vastaan. Tavoite sadasta aktioon lähtijästä resonoi nuorissa, joista monet vastasivat Hermuselle: ”Mä oon mukana”, vaikka eivät vielä tienneet mihin ja mitä tekemään he lähtisivät.

Viime kesänä 106 nuorta lähti ak­tioon viiteentoista kohteeseen ulkomailla. Heistä 80 oli alle 30-vuotiaita ja he edustivat kymmentä eri kirkkokuntaa tai taustajärjestöä. Esimerkiksi Operaatio Mobilisaatio (OM) lähetti tiimit Moldovaan ja Hollantiin ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat tiimin Kroatiaan.

– Tämä oli elämäni palkitsevin johtamistehtävä, sillä moni kiitti meitä ”kun autoimme heitä tekemään omaa juttuaan”. Tämä kuvaa sitä vahvaa omistajuutta, jota he kokivat. Näky lähetystyöstä alkoi elää omaa elämäänsä.

Näin Legacy haluaa toimia jatkossakin, sillä ideana ei ole luoda uutta organisaatiota, vaan pikemminkin ruohonjuuritason liikehdintää, joka sytyttää nuoria lähetystyöhön.

– Viime kesän legacylaiset ovat parhaita pitämään näkyä esillä, Hermunen toteaa.

Seuraava tavoite on iso: vuonna 2021 viisisataa nuorta kuudelle mantereelle yhden sanoman kanssa.

Projekti polkaistaan toden teolla käyntiin 12. lokakuuta osana Suomen lähetysneuvoston satavuotisjuhlia.

Aktiolaisista tulee lähetyksen puolestapuhujia

Kuva: Fida

Helluntaiherätyksen kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestö Fida on kouluttanut vuosittain aktiolaisia omiin aktioihinsa. Kun Fidassa kuultiin Legacysta, järjestö oli valmis antamaan oman koulutusosaamisensa yhteiseksi rakennukseksi.

– Koulutimme viime keväänä tämän kesän Legacy-aktioiden johtajat. Tämän kokemuksen myötä kehitämme koulutusta edelleen, Fidan seurakuntayhteyksien päällikkö Juha Lehtonen kertoo.

Fida myös pitää Legacya esillä.

– Monelle helluntaipastorille on tärkeää, että Fida on tässä mukana. Se antaa turvaa siitä, että Legacyssa toimitaan hyvien lähetystyön periaatteiden mukaisesti.

On mielenkiintoista, mitä ihmisessä tapahtuu, kun hän lähtee kotinurkkien ulkopuolelle. Kun hän aktiossa suuntautuu elämään palvellen, moni huomaa uskaltaneensa jotain, mitä ei uskonut.

Fidalla on laajat verkostot ulkomaille ja järjestö auttaa tarvittaessa aktiokohteiden löytämisessä.

Lehtonen näkee, että aktiot ovat merkityksellisiä niin yksilön, seurakunnan kuin järjestönkin näkökulmasta.

– On mielenkiintoista, mitä ihmisessä tapahtuu, kun hän lähtee kotinurkkien ulkopuolelle. Kun hän aktiossa suuntautuu elämään palvellen, moni huomaa uskaltaneensa jotain, mitä ei uskonut.

Monista Fidan aktiolaisista on tullut lähetystyön puolesta puhujia, kun he ovat nähneet, mitä työllä saadaan aikaan kohteissa.

Lehtonen painottaa, että Fidan pitkäaikaisista lähetystyöntekijöistä jopa 90 prosentilla on taustalla aktio tai lähetysharjoittelu.

Kentällä oleville läheteille aktiotiimi voi olla merkittävä lisäresurssi vaikkapa leirien järjestämisessä.

– Sellainen ”cowboy-ministry”, jossa vain päräytetään paikalla luullen, että itse tiedetään parhaiten, ei ole enää muodissa. Sen sijaan luotamme paikallisiin asiantuntijoihin ja tiimit tukevat heitä heidän työssään.

Monta reittiä Legacyyn

Notkeasti toimivaan Legacyyn pääsee mukaan kolmea reittiä. Ensinnäkin Legacy pyrkii tavoittamaan ihmiset, joilla on jo vahva visio jostain tietystä maasta tai tavasta tehdä lähetystyötä.

– Haluamme kutsua heitä mukaan yhteyteen ja auttaa heitä tavoitteen konkretisoimisessa ja tiimin muodostamisessa, Henri Hermunen kuvaa.

Lähetysjärjestöt voivat nimetä kohteen esimerkiksi omista työkohteistaan, ja koota sinne aktiotiimin.

Kolmas väylä on paikallisseurakuntien, yhteisöjen tai ryhmien olemassa oleva yhteys tukemaansa lähetystyöntekijään tai johonkin lähetyskohteeseen. Jos vaikkapa seurakunta on rukoillut tietyn kohteen puolesta jo kauan, silloin sydän sykkii sille jo valmiiksi. Aktio voi olla konkreettinen tapa palvella ja vahvistaa tuota yhteyttä.

Henri Hermunen haluaa tavoittaa ennen kaikkea nuoret, jotta he saisivat astua toimijoiksi ja tekijöiksi. Toiseksi hän unelmoi, että uuden sukupolven lähetysilmiö voisi kanavoitua myös eri ammattiryhmien kautta.

– On ihmisiä, joilla on ammatti ja Jumalan valtakunnan näky. Aktiotiimi voisi olla moniammatillinen tai saman alan ihmisistä koostuva ryhmä, joka toteuttaa jonkin projektin lähetyskentällä.

Arvokas perintö potkaisee liikkeelle

Paiskiessaan töitä Legacyn hyväksi Henri Hermunen kokee tekevänsä juuri oikeita asioita.

– Haluamme mobilisoida uuden sukupolven vastaamaan Jumalan kutsuun.

Hermuselle aktiot ovat välietappeja siihen todella isoon unelmaan: 2030-luvulla hän toivoo näkevänsä nykyisen reilun viidensadan pitkäaikaisen lähetin sijaan kaksituhatta pitkäaikaista lähetystyöntekijää.

– Suomella on merkityksellinen historia lähetystyön pioneerimaana. Meiltä on lähdetty erittäin vaikeille alueille ja sitä arvostetaan maailmalla. Nyt on aika lähteä liikkeelle tuon hyvän perinnön pohjalta ja luoda uusia tapoja, innovaatioita. Voi olla, että ne tavat ovat jotain muuta kuin nyt ajattelemme.

Sytyttikö artikkeli? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja, kun tilaat Uuden Tien klikkaamalla alla olevaa kuvaa. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa!

Lisäksi

Legacy

  • On uuden sukupolven lähetysilmiö, jonka tavoitteena on innostaa 500 nuorta lähtemään aktioihin vuonna 2021.
  • Järjestöjen ja kirkkokuntien rajat ylittävään liike hakee juuri nyt tiiminvetäjiä, joiden valmennus alkaa tammikuussa.
  • Aktiokohteet julkistetaan 31.5.2020
  • 12.10. Tampereella Teopoliksessa on mahdollisuus kuulla lisää Legacystä ja tavata tänä kesänä aktioihin osallistuneita.
  • Legacy-tapaaminen on osa Yhteinen missio -konferenssia, joka juhlistaa 100-vuotiasta Suomen lähetysneuvostoa.

Lue lisää: thelegacyproject.fi