Unohdetut vähemmistöt, joiden oikeudet eivät toteudu

Joidenkin vähemmistöjen asemasta ja oikeuksista keskustellaan huomattavasti enemmän kuin toisten. On myös olemassa vähemmistöjä, joiden olemassaolosta tai oikeuksista ei julkisuudessa keskustella lainkaan.

Maailmassa on runsaasti erilaisia vähemmistöjä. Joidenkin vähemmistöjen asemasta ja oikeuksista keskustellaan huomattavasti enemmän kuin toisten. On myös olemassa vähemmistöjä, joiden olemassaolosta tai oikeuksista ei julkisuudessa keskustella lainkaan.

YHDEN SELLAISEN VÄHEMMISTÖN edustajan haastattelun löydät tästä Uuden Tien haastattelusta. Haastateltu on homoseksuaali, joka elää selibaatissa kristillisen vakaumuksensa vuoksi. Hän kertoo olevansa Päivi Räsäsen kanssa varsin samoilla linjoilla seksuaalieettisistä kysymyksistä. Nykyisessä ilmapiirissä hän kuitenkin kertoo pohtineensa, onko hänellä enää tulevaisuudessa oikeutta elää todeksi omaa syvintä identiteettiään kristittynä. Hän on myös joutunut miettimään, uskaltaako hän enää tulevaisuudessa viitata tiettyihin raamatunkohtiin perustellakseen kannattamaansa perinteistä avioliittonäkemystä. On selvää, että jos henkilö joutuu edes pohtimaan tällaisia kysymyksiä, hänen edustamansa vähemmistöryhmän oikeus olla olemassa ei toteudu tämän päivän yhteiskunnassa, niin kuin sen pitäisi.

Homoseksuaalit ovat vähemmistöryhmä, jonka ihmisoikeudet tulisi taata samoin kuin kaikkien muidenkin ihmisten. Mutta tämän ryhmän sisällä on siis vielä pienempi vähemmistö, jonka oikeuksien tulisi myös toteutua yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä juuri kukaan ei ole huolissaan ja puhu heidän ihmisoikeuksiensa puolesta. Heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan voi lukea lisää esimerkiksi Espen Ottosen kirjasta Minun homoseksuaalit ystäväni (Uusi Tie, 2010).

Olisi käytävä perusteellista keskustelua siitä, miksi puolustetaan vain joidenkin eikä kaikkien vähemmistöjen oikeuksia.

TOISEN TÄYSIN ERILAISEN vähemmistöryhmän poimin juutalaisten keskuudesta. He ovat juutalaisia, jotka uskovat, että Jeesus on luvattu Messias. Siksi heitä kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi. Seurakuntalainen.fi-sivuston 19.5 julkaiseman uutisen mukaan messiaanisten perustama järjestö One for Israel on joutunut oikeuteen julkaistuaan videoita, joissa kerrotaan juutalaisten kääntymisestä uskomaan Jeesukseen Messiaana.

Juutalaiset ovat kansa, joka on kärsinyt vainosta ja syrjinnästä hirvittävästi historiansa aikana. Heidän oikeuksistaan tulisi pitää kiinni. Mutta heidän keskuudessaan on pienempi vähemmistö, messiaaniset juutalaiset, jonka uskonnon- ja sananvapaus tulisi myös taata. Nykyisellään ne eivät selvästikään toteudu riittävästi heidän omassa kotimaassaan.

OTETAAN VIELÄ KOLMAS ESIMERKKI vähemmistöstä, joka haastaa niiden näkemykset, jotka haluavat puolustaa vain jonkin tietyn ryhmän oikeuksia. Suomen ev.-lut. kirkossa on usein toistettu, että naisten oikeus pappeuteen on ihmisoikeus. On kuitenkin olemassa naisteologeja, jotka Raamattuun vedoten torjuvat naisten pappeuden. Heillä on Suomessa oma teologien yhdistyskin, jonka nimi on Priscilla (www.priscilla.fi). Yhdistys viettää ensi syksynä 20-vuotisjuhlia. Kysymys kuuluu: onko heille tilaa kirkossa?

KUN PUHUTAAN VÄHEMMISTÖJEN oikeuksista, olisi tärkeää käydä perusteellista keskustelua siitä, miksi puolustetaan vain joidenkin eikä kaikkien vähemmistöjen oikeuksia.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: