Ugandalaispastori kehottaa kristittyjä katsomaan peiliin

Suomessa äskettäin vieraillut ugandalainen anglikaanipastori Medad Birungi kehotti kirkkoa ja lähetystyöntekijöitä katsomaan peiliin. Hänen mielestään kristityt ovat pettäneet profeetallisen tehtävänsä saarnata parannusta tasapuolisesti kaikista synneistä. Hän kertoi omasta maastaan esimerkkejä törkeistä väärinkäytöksistä naisia kohtaan, eivätkä kirkon työntekijät ole nousseet niitä vastustamaan. Esimerkiksi miesten harjoittamaa perheväkivaltaa tai naisten ympärileikkausta ei kirkko ole aina selkeästi ja vahvasti...

leif-srkln(1)

Suomessa äskettäin vieraillut ugandalainen anglikaanipastori Medad Birungi kehotti kirkkoa ja lähetystyöntekijöitä katsomaan peiliin. Hänen mielestään kristityt ovat pettäneet profeetallisen tehtävänsä saarnata parannusta tasapuolisesti kaikista synneistä. Hän kertoi omasta maastaan esimerkkejä törkeistä väärinkäytöksistä naisia kohtaan, eivätkä kirkon työntekijät ole nousseet niitä vastustamaan. Esimerkiksi miesten harjoittamaa perheväkivaltaa tai naisten ympärileikkausta ei kirkko ole aina selkeästi ja vahvasti vastustanut.

Birungi esitti myös kriittisen kysymyksen lähetystyöstä. Hänen mukaansa ensimmäisten Ugandaan tulleiden länsimaisten lähetystyöntekijöiden sanoma oli kiteytettynä: ”Raamattu on kokonaan totta, seuratkaa sitä kaikessa”. Nykyään useiden läntisen kirkon työntekijöiden sanoma on pikemminkin: ”Raamattu ei ole kaikessa totta, eikä sitä tarvitse kaikessa noudattaa”.

”Kumpaa lähetystyöntekijöiden aaltoa meidän pitäisi kuunnella?” on pastorin viiltävä kysymys.
Ratkaisu Medad Birungin esille nostamiin epäkohtiin olisi paluu apostoli Paavalin asenteeseen: ”En ole vetäytynyt julistamasta teille koko Jumalan totuutta”

Irtisanoutumisia puolin ja toisin

Pride-kulkueet ja -festivaalit ovat kautta maailman homoseksuaalisen elämäntyylin ja erilaisen seksuaalisen vapaamielisyyden symboleja. Arkkipiispa Kari Mäkinen on Suomessa näyttävästi asettunut Pride-paraatin kannattajaksi, viimeksi tänä vuonna Turussa. Näin toimiessaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ykkösjohtaja ottaa tietysti vahvasti kantaa Suomessa meneillään olevaan keskusteluun homoseksuaalisuudesta yleensä.

Mäkinen lähettää kaksi vahvaa signaalia. Ensimmäinen on se, että häntä eivät sukupuolietiikassa sido Raamatun yksiselitteinen kanta homoseksuaalisuuteen tai kirkon yksimielinen traditio asiasta. Tämä on tietysti jo johtanut esimerkiksi siihen, että Venäjän ortodoksinen kirkko sanoutui irti oppineuvotteluista Suomen kirkon kanssa. Raamatun opetuksesta irtisanoutumisen lisäksi,

Mäkinen lähettää kuitenkin toiminnallaan myös toisen vahvan signaalin. Niin kuin olemme aikaisemmin lehdessä todenneet, arkkipiispaa eivät homokannanotoissa ohjaa sen paremmin kirkolliskokouksen, piispainkokouksen kuin kirkkohallituksenkaan kannanotot, jotka toistaiseksi ovat tukeneet miehen ja naisen väliseen avioliittoon sitoutumista.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa näin on nykyään mahdollista toimia. Mutta saman kirkon jäsenillä on myös vapaus sanoutua irti arkkipiispan hengellisestä ohjauksesta. Raamatun eettisiin opetuksiin sitoutuneille kirkon jäsenille tämä on luonnollinen johtopäätös Mäkisen kannanotoista.