Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä vapaassa pudotuksessa

Vuonna 2017 Suomesta lähetettiin maailmalle 208 lähetystyöntekijää vähemmän kuin kahdeksan vuotta aikaisemmin.

Ystävien kohtaaminen, Etiopiassa. Kuva: Jouko Marttinen / Suomen Lähetysseura

Ystävien kohtaaminen, Etiopiassa. Kuva: Jouko Marttinen / Suomen Lähetysseura

Vuonna 2017 Suomesta lähetettiin maailmalle 208 lähetystyöntekijää vähemmän kuin kahdeksan vuotta aikaisemmin.

189 lähetystyönteki­jää vuonna 2010, viime vuonna 90. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurimman lähetysjärjestön, Suomen Lähetysseuran, lähetystyöntekijöiden määrä on peräti puolittunut kahdeksan vuoden tarkastelujakson aikana.

Kaikkiaan suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut noin kolmanneksella vuosien 2010-2017 aikana. Kun lähtijöitä oli vuonna 2010 yhteensä 742, viime vuonna heitä oli vain 534.

Näin hätkähdyttäviä faktoja paljastuu tuoreesta Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaisemasta lähetystyöntekijätilastosta. Vuosittain koottavassa tilastossa on mukana kaikkiaan kolmekymmentä lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä tai lähetysjärjestöä.

Suurimpien järjestöjen lähetystyöntekijät vuonna 2017

  • Ensimmäinen luku kertoo ulkomailla olevien lähettien määrän.
  • Suluissa oleva luku on 24 kuukauden aikana kotimaahan palanneiden lähettien määrä. He odottavat kentälle lähtöä.

Fida 155 (52)

Lähetysseura 67 (23)

Kansanlähetys 44 (20)

Kylväjä 41 (-)

Sley 24 (1)

Vapaakirkko 21 (1)

Missionkyrkan 19 (-)

  • Lähetystyöntekijöiden määrällä mitattuna lähetystyö jatkuu vahvimmillaan Aasiassa, jossa suurin suomalainen lähetysjärjestö on Fida.
  • Afrikassa suurin suomalainen lähetysjärjestö on Suomen Lähetysseura.
  • Euroopassa Fida on ylivoimaisesti suurin järjestö.

Rajuinta pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden väheneminen on ollut suurimmilla lähetysjärjestöillä. Lähetysseuran ohella myös helluntaiseurakuntien Fida Internationalin lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut noin kolmanneksella tarkastelujakson aikana.

Pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden määrä ei kasvanut missään järjestössä. Keskisuurten lähetysjärjestöjen kuten Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Vapaakirkon lähettien määrä pysyi tarkastelujakson aikana suhteellisen tasaisena. Vuonna 2010 Kansanlähetyksen 74 lähettiä työskenteli ulkomailla, kun viime vuonna luku oli 64.

Ensi vuonna trendi jatkuu, kun Kansanlähetyksen työkentiltä Suomeen palaa kolme perhettä. Se on poikkeuksellista.

– Palaavien kanssa käydään ensi talvena keskusteluja heidän jatkostaan. Nyt jo tiedetään, että ainakin osa jää pysyvästi Suomeen, lähetysjohtaja Mika Tuovinen toteaa.

Tilastojen laskevien käyrien taustalla hän näkee monia syitä.

– Lähetysjärjestöjen strategiana voi olla vähentää työntekijöitä ja esimerkiksi lisätä muuta kirkkojen tukemista. Kysymys voi olla myös hengellinen, jos lähetysnäky on katoamassa. Tämä johtaa myös taloudellisiin syihin.

Uskoa Kansanlähetyksessä on kuitenkin tulevaisuuteen. Uusi lähetyskurssi alkaa ensi vuonna, ja sinne on jo hyväksytty kolme opiskelijaa.

Lyhytaikainen lähetystyö innostaa

Vaikka pitkäaikaisten lähetystyöntekijöiden määrä laskee, lyhytaikainen lähetystyö tuntuu innostavan suomalaisia. Nuorten lähetysjärjestöinä tunnetut Operaatio Mobilisaatio (OM) ja Youth With A Mission (YWAM) Finland ovat profiloituneet juuri lyhytaikaisessa lähetystyössä. Alle kuusi kuukautta kestävään lähetystyöhön osallistui viime vuonna OM:ssa 83 ja YWAM:ssa 78. Nämä luvut eivät sisälly kokonaistilastoon.

Kansanlähetys lähetti ulkomaille kaksi työntekijää alle kuuden kuukauden jaksolle viime vuonna. Tämän lisäksi Kansanlähetysopiston kansainvälisyyslinjalla oli 2017 kolmisenkymmentä opiskelijaa. Ulkomaanjaksolla opiskelijat palvelevat lähetystyössä Kansanlähetyksen työalueella tai muun yhteistyötahon kanssa. Ulkomaanjaksojen pituudet vaihtelevat kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.