Suomalaisryhmä ilmaisi Bulgarian suurlähetystölle huolensa uudesta uskontolaista

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) ihmisoikeusryhmän valtuuskunta vieraili perjantaina 14. joulukuuta Bulgarian suurlähetystössä Helsingissä.

Ville Hoikkala, Svetoslav Popov, Katja Köykkä, Reino Saarelma ja Miika Auvinen vierailivat Bulgarian suurlähetystössä Helsingissä. KUVA: VILLE HOIKKALAN ARKISTO

Ville Hoikkala, Svetoslav Popov, Katja Köykkä, Reino Saarelma ja Miika Auvinen vierailivat Bulgarian suurlähetystössä Helsingissä. KUVA: VILLE HOIKKALAN ARKISTO

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) ihmisoikeusryhmän valtuuskunta vieraili perjantaina 14. joulukuuta Bulgarian suurlähetystössä Helsingissä. Ryhmä ilmaisi suomalaisten kristittyjen huolen Bulgarian valmisteilla olevasta uskontolaista. Uusi uskontolaki on herättänyt laajaa huolta erityisesti Bulgarian evankelisten kirkkojen keskuudessa. Kristityt ovat osoittaneet kaduilla mieltään jo kuuden viikon ajan.

Suomalaisryhmään kuuluivat Katja Köykkä ja Svetoslav Popov Fida Internationalista, Reino Saarelma Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksestä, Miika Auvinen Open Doorsista sekä lakiasiantuntija Ville Hoikkala Suomen Evankelisen Allianssin ihmisoikeusryhmästä. Ryhmän vastaanotti lähetystösihteeri Milen Dimitrov.

Reino Saarelman mukaan keskustelu sujui hyvässä hengessä. Suomalaisryhmä kertoi ne kohdat, joita se 16. marraskuuta tehdyssä lakiesityksessä näkee ongelmallisina. Samalla ryhmä antoi myönteistä palautetta siitä, että lakia ei ole haluttu viedä läpi heti, vaan keskustelulle on annettu aikaa.

SEA:n mukaan lakiesityksen ongelmakohtia ovat uskonnollisen yhteisön rekisteröinnin jäsenmäärän minimivaatimus 3 000 jäsentä, rekisteröimättömien hengellisten yhteisöjen epäselvä asema, velvollisuus rekisteröidä uskonnollisessa käytössä olevat rakennukset ja lakiesityksen huono yhteensopivuus kodeissa kokoontuvien kristillisten ryhmien kanssa. Epäselvää on lisäksi se, sovelletaanko lakia taannehtivasti niihin yhteisöihin, jotka on rekisteröity vanhan lain aikana.

– Suurin ongelma on lakiesityksen yleinen keskeneräisyys, joka jättää monessa asiassa käytännön yksityiskohdat epäselviksi, Saarelma toteaa.

Seurakuntien työ ennaltaehkäisee radikalisoitumista

Svetoslav Popov ja Reino Saarelma esittelivät järjestöjensä sosiaalista ja kirkollista työtä Bulgariassa ja auttoivat Milen Dimitrovia ymmärtämään lakiesityksen vaikutusta pieniin, köyhyyden ja työttömyyden kanssa painiskeleviin yhteisöihin.

– Kristillisen työn seurauksena näiden ihmisryhmien kehitystä tuetaan muun muassa sivistyksellisesti ja rikosten sekä huumausaineiden käytön vähentämiseksi. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä voidaan myös näin tukea. Juuri kirjapainosta saatu kaksikielinen (bulgaria ja turkki) Uusi testamentti on tässä uusi apuväline. On tärkeää, että Bulgarian vähemmistöillä on mahdollisuus käyttää ja oppia hyvin sekä omaa äidinkieltään että maan virallista kieltä, bulgariaa, Saarelma toteaa.

Uuden uskontolain taustalla on Bulgarian tarkoitus estää radikaalien tahojen toiminta. Suomalaisryhmä toi tapaamisessa esille näkemyksensä, jonka mukaan tässä muodossa oleva lakiesitys ei auttaisi radikaalien järjestöjen eikä muun väärinkäytöksen torjunnassa.

– Seurakuntien sosiaalinen ja hengellinen työ erityisesti romanien ja muiden vähemmistöjen ja vähäosaisten parissa voi estää toivottomassa asemassa olevien nuorten ajautumista rikollis- ja ääriryhmiin, Saarelma sanoo.

”Neuvottelu käytiin juuri oikeaan aikaan”

Milen Dimitrov luki suomalaisryhmälle Bulgarian ulkoministeriön lähettämän tiedotteen ja korosti, että lain käsittely on parlamentissa kesken.

– Dimitroviin teki selvästi vaikutuksen, miten paljon Suomessa tuetaan Bulgarian vähäosaisten parissa tehtävää työtä. Totesimme puolin ja toisin, että neuvottelu käytiin juuri oikeaan aikaan, koska lakimuutoksen valmistelu on juuri nyt ratkaisevassa vaiheessa, Saarelma sanoo.

– Dimitrov teki kokouksessa ahkerasti muistiinpanoja ja lähetti kommenttimme eteenpäin Bulgarian ulkoministeriölle. Sovimme, että kun uusi laki lopulta hyväksytään, Suomesta käsin Bulgariassa toimivat hengelliset järjestöt voivat järjestää yhdessä suurlähetystön kanssa tapaamisen, jossa käydään läpi lakimuutoksia. Suurlähetystö on myös valmis aikanaan neuvomaan suomalaisia kristillisiä järjestöjä Bulgariassa tehtävän työn sopeuttamisessa muuttuviin lakipykäliin.