Sopivatko uskonpuhdistus ja lähetystyö yhteen?

Lokakuun viimeisenä päivänä vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää.

Lokakuun viimeisenä päivänä vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää. Miten sopivat yhteen uskonpuhdistuksen keskeiset painotukset ja lähetystyön korostaminen?

Kaikki uskonpuhdistuksen pääkorostukset painottavat myös lähetystyön tärkeyttä ja välttämättömyyttä. Nämä pääkorostukset on kiteytetty viiteen ”Yksin”-iskulauseeseen.

”Yksin Raamattu” Tällä ajatuksella haluttiin korostaa sitä, että uskonasioissa Raamattu – ei esimerkiksi mikään kirkollinen auktoriteetti tai ihmisen oma sydän – on perimmäinen ja ylin auktoriteetti. Tämä vaatii tietysti Raamatun tuntemista ja korostaa siten raamatunkäännöstyön ja opetustoiminnan merkitystä lähetystyössä. Ilman Raamatun tuntemista kansat jäävät hengelliseen pimeyteen. Raamattu on käännettävä ihmisten omalle kielelle, ja heitä on opetettava tuntemaan sen sisältö.

”Yksin Kristus” Tämä iskulause liittyy lähetystyön välttämättömyyteen. Muissa uskonnoissa ei ole todellista Vapahtajaa. Muiden uskontojen ja ideologioiden kautta ei löydy anteeksiantamusta ja yhteyttä Jumalaan. Jumalan voi löytää vain siellä, missä hän itse tulee meidän luoksemme. Luther korosti, että ”risti yksin on meidän teologiamme”. Jumala on löydettävissä ristiinnaulitussa Kristuksessa. Kristusta on julistettava kaikkialla maailmassa, koska ilman häntä ihmiset eivät löydä tietä Jumalan yhteyteen.

”Yksin armosta” Omilla teoillaan, omalla vilpittömyydellään ja antautumisellaan ihminen ei voi täyttää Jumalan lakia. Hän jää aina kauas siitä täydellisyydestä, jota Jumala vaatii. Siksi kaikkien ihmisten ainoa toivo on Jumalan armon evankeliumi. Puhdas armon evankeliumi löytyy Jumalan sanasta, Raamatusta. Tätä armon evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta on julistettava kaikkialla maailmassa, kaikille kansoille.

Uskonpuhdistuksen perillisten tulisi olla koko ymmärrykseltään ja sydämeltään lähetysihmisiä.

”Yksin uskosta” Ilman uskoa Kristukseen ihminen ei voi pelastua. Usko syntyy, kun ihminen kuulee Jumalan sanan, armon evankeliumin, hänen edestään ristiinnaulitusta Kristuksesta. Yksinomaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen ihminen tulee autuaaksi. Hän pääsee osalliseksi kaikista Jumalan rakkauden aarteista ja täydestä anteeksiantamuksesta, kun hän uskoo Jumalan sanat ja lupaukset. Tämä korostaa jälleen sitä, kuinka välttämätöntä on tehdä lähetystyötä – lähellä ja kaukana. Ja kuinka välttämätöntä on, että julistetaan Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna, uskon syntymiseksi.

”Yksin Jumalan kunniaksi” Lähetystyön päämäärä on Jumalan tuntemisen levittäminen kaikkialle maailmaan. Kun evankeliumi on julistettu kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, tulee maailmanhistorian loppu. Kristus tulee takaisin, ja viimeisellä tuomiolla yksin Jumala saa kunnian kaikesta.

Uskonpuhdistuksen perillisten tulisi olla koko ymmärrykseltään ja sydämeltään lähetysihmisiä. Jumala on lähetyksen Jumala, ja hänen kansansa on lähetyksen kansaa.