Sleyn on selvitettävä Keniassa toimitettu pappisvihkimys

Jos selvitys ja korjaustoimet eivät ole riittäviä, voi yhdistys menettää asemansa kirkon virallisena lähetysjärjestönä.

Sley on yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Loppuvuodesta keskustellaan, saako järjestö pitää asemansa. Kuva viime kesän Evankeliumijuhlilta Virroilta. Kuva: Juhana Pitkänen