Piispat ehdottavat avioliittokäsityksen muuttamista – vain yksi eriävä mielipide

Piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että jatkossa kirkolla olisi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä: toisen mukaan avioliitto olisi miehen ja naisen välinen, toisessa avioliitto ymmärretään kahden henkilön välisenä.

Arkkipiispa Tapio Luoma ja muita piispoja kokouksessa pöydän äärellä.

Piispainkokous koolla lokakuussa 2023. Kuva: Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kokoontuivat 12.3. ylimääräiseen piispainkokoukseen, jossa he käsittelivät avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemista kirkossa. Piispat päätyivät esittämään kirkolliskokoukselle, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Ensimmäisessä avioliitto olisi miehen ja naisen välinen, toisessa kahden henkilön välinen.

Piispat hyväksyivät muutosesityksen. Piispojen mukaan kahden avioliittokäsityksen olemassaolo merkitsee erimielisyyden tunnustamista sillä tavoin, että se ei hajota kirkon ykseyttä eikä loukkaa kenenkään oikeuksia.

Matti Salomäki jätti eriävän mielipiteen

Lapuan piispa Matti Salomäki oli ainut, joka jätti päätösestä eriävän mielipiteen. Lisäksi Kuopion piispa Jari Jolkkonen liitti pöytäkirjaan lausuman päätöksen perusteista.

Salomäen mukaan esityksen esiin nostamia jännitteitä ja kysymyksiä olisi syytä selvittää lisää ennen asian viemistä eteenpäin. ”Olisikin syytä selvittää ensin, miten nämä kaksi erilaista avioliittokäsitystä suhtautuvat nyt voimassa olevaan kirkkomme opetukseen, johon kirkon työntekijät ovat, osa virkaan vihkimisen kautta, sitoutuneet. Nykyinen opetus on hyväksytty kirkolliskokouksessa muun muassa katekismuksen hyväksymisen yhteydessä ja se tulee esiin myös tunnustuskirjoissa, kirkollisten toimitusten kirjassa ja virsikirjassa.”

Salomäen mukaan jännite kirkon virallisen opin ja uuden avioliittokäsityksen välillä vaikuttaa suoraan siihen, mitä kirkossamme tulee opettaa esimerkiksi rippikoulussa ja mitä kirkossa voi julistaa aihepiiristä. ”Käytännössä aloite muuttaisi kirkkomme avioliittokäsitystä ja se tulisi käsitellä sen mukaisesti eikä vain teknisenä kirkkojärjestyksen muutosasiana.”

Esityksessä todetaan myös, että kirkko pysyy Kristuksen kirkkona ”riippumatta avioliittokäsityksistä ja -käytännöistä.” Salomäen mukaan lausuma vaatisi sen avaamista, mikä on olennaista ja luovuttamatonta Kristuksen kirkon yhtenäisyydelle.

Jari Jolkkoselta lausuma

Jari Jolkkonen hyväksyi piispainkokouksen päätöksen, mutta halusi kirjata lausuman, jossa hän muistutti, että kristillinen traditio on aina pitänyt avioliittoa Jumalan asettamana ja naisen ja miehen välisenä. ”Tähän käsitykseen ei ole helppo yhdistää niin sanottua sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä.”

Toisaalta Jolkkosen mukaan päätösesityksessä on myös useita myönteisiä tavoitteita. ”Sillä pyritään vahvistamaan kirkon ykseyttä, tukemaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kirkon jäseniä ja myös turvaamaan kirkon perinteinen avioliittokäsitys ja sen kannalla olevien toimintavapaus.”

Kirkolliskokous käsittelee esitystä toukokuussa

Esitys menee seuraavaksi laintarkastustoimikunnan tarkastettavaksi, minkä jälkeen huhtikuussa kokoontuva piispainkokous tekee esityksen kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokouksessa esityksen hyväksyminen vaatii taakseen kolmen neljäsosaa edustajista. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran 13.–17.5.2024.

Mikäli esitys menisi kirkolliskokouksessa läpi, papit saisivat oikeuden toimia kummankin hyväksytyn avioliittokäsityksen mukaisesti. Papilla olisi mahdollisuus toimittaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen, mutta hän voisi myös pidättäytyä siitä. Oikeus saada kirkollinen vihkiminen säädettäisiin seurakunnan velvollisuudeksi, ja tämän toteutumisen varmistaminen kirkkoherran tehtäväksi.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat jutut:

Tuleva kirkolliskokous on hieman aiempaa liberaalimpi – Avioliittokäsitystä tuskin tullaan silti muuttamaan

Kirkon päättäjät vaihtuvat – Tutkija ei usko vielä muutokseen avioliittokysymyksessä

Hei hyvä lukija!

Tämä artikkeli on poikkeuksellisesti maksuton. Lehden tekeminen ei kuitenkaan ole ilmaista vaan vaatii paljon resursseja. Haluaisitko olla mukana mahdollistamassa kristillisen median tekemisen, jotta tulevaisuudessakin Suomesta löytyisi Raamattuun ja klassisen kristinuskoon sitoutunut lehti? Tilaa Uusi Tie alkaen 0 € / 1. kk täällä.