Tuleva kirkolliskokous on hieman aiempaa liberaalimpi – Avioliittokäsitystä tuskin tullaan silti muuttamaan

Näkemyserot kirkon sisällä ovat kasvussa, ajattelee pastori Jari Rankinen. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ollaan keskimäärin liberaalimpia kuin pohjoisessa.
Ihmisiä istuu auditoriossa riveissä.

Kirkolliskokous on sama aina neljä vuotta kerrallaan. Kokouskuva vuoden 2019 kokoonpanosta. KUVA: AARNE ORMIO / KIRKON KUVAPANKKI