Piki-toimintamallilla ehkäistään pienten lasten kiusaamista

Kiusaamisen ehkäisyyn on tarvetta, sillä suomalaisista 3–6-vuotiaista varhaiskasvatusta päiväkodissa saavista lapsista noin 7 prosenttia on kiusaajia ja reilu 5 prosenttia kiusattuja.
Lapsi sohvalla tyynyjen alla.

Lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen on Piki-toimintamallin keskeinen tavoite. Kuva: Pexels