Sata raamatunkäännöstä 1000 päivässä

”Seuraavan kolmen vuoden, noin 1 000 päivän aikana, valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä. Nämä käännökset tavoittavat yli 500 miljoonaa ihmistä heidän omalla kielellään.” Tämän innostavan uutisen kertoo Suomen Pipliaseura kotisivuillaan. Raamatun kääntäminen, julkaiseminen ja levittäminen ovat lähetystyötä parhaimmillaan ja puhtaimmillaan. Nykyään se on mitä suurimmassa määrin eri tahojen yhteistyötä.  Myös Suomen Ev.lut. Kansanlähetys satsaa vahvasti raamatunkäännöstyöhön….

”Seuraavan kolmen vuoden, noin 1 000 päivän aikana, valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä. Nämä käännökset tavoittavat yli 500 miljoonaa ihmistä heidän omalla kielellään.” Tämän innostavan uutisen kertoo Suomen Pipliaseura kotisivuillaan.

Raamatun kääntäminen, julkaiseminen ja levittäminen ovat lähetystyötä parhaimmillaan ja puhtaimmillaan. Nykyään se on mitä suurimmassa määrin eri tahojen yhteistyötä.  Myös Suomen Ev.lut. Kansanlähetys satsaa vahvasti raamatunkäännöstyöhön. Noin 15 prosenttia järjestön lähetystyöntekijöistä on tällä hetkellä varsinaisesti raamatunkäännöstyössä. Järjestön olemassaolon aikana on tähän mennessä valmistunut seitsemän kokonaista Uuden testamentin käännöstä.

Miksi raamatunkäännöstyö on niin tärkeää? Tärkein asia on tietysti se, että ihmiset voivat omalla kielellään lukea Raamatusta, mitä asiaa Jumalalla on heille. Niin kuin eräs ensimmäistä kertaa Raamattua omalla kielellään lukenut mies totesi: ”En tiennyt että Jumala puhuu minunkin äidinkieltäni. Tämä on suurenmoista. Koen, että Jumala on nyt tullut minulle paljon läheisemmäksi.”

Koska raamatunkäännöstyön yhteydessä usein myös opetetaan luku- ja kirjoitustaitoa, samalla edistetään oman kirjakielen luomista ja luku- ja kirjoitustaitoa omalla äidinkielellä. Kaiken tämän seurauksen päästään myös viettämään omakielistä jumalanpalvelusta. Kaikkien niiden, joilla on Raamattu saatavilla omalla kielellään, tulisi kokea vastuunsa siitä, että kaikille maailman kielille saataisiin ainakin yksi hyvä raamatunkäännös.

Maailmassa on noin 6000–7000 kieltä. Koko Raamattu on käännetty 485 niistä. Noin 2 100 kielellä ei ole kokonaista Raamattua, tai edes Uutta testamenttia. Kuitenkin noin 85–90% kaikista maailman ihmisistä puhuu jotakin niistä 485 kielestä, jolle koko Raamattu on käännetty. Noin 2 250 kielelle ei ole käännetty vielä yhtään Raamatun osaa. Näitä kieliä puhuu yhteensä noin 350 miljoonaa ihmistä. Hyvä uutinen on tämä: jos maailmalla käynnissä olevat raamatunkäännösprojektit lisääntyvät samaa vauhtia kuin viimeisen 30 vuoden aikana, jo seuraavan 20 vuoden aikana on käynnissä raamatunkäännösprojekti kaikilla niillä kielillä, joille se nyt pitäisi kääntää.

Tällä hetkellä pyritään varmistamaan, että Raamattu olisi saatavilla kaikilla niillä kielillä, joilla on yli 100 000 puhujaa. Sen jälkeen siirrytään yli 50 000 puhujan kieliryhmiin, ja niin edelleen. Raamatunkäännöstyö on yksi tärkeimpiä ja innostavimpia työmuotoja, joissa kristitty voi olla mukana.