Sanassa on muutosvoima

– Tarvitsemme evankeliumia jatkuvasti, emme vain uskoontulon hetkellä, Suomessa vieraillut professori Don Carson huomauttaa.

Professori Don Carson. Kuva: Matti Korhonen

Professori Don Carson. Kuva: Matti Korhonen
Professori Don Carson. Kuva: Matti Korhonen

Tarvitsemme evankeliumia jatkuvasti, emme vain uskoontulon hetkellä, Suomessa vieraillut professori Don Carson huomauttaa.

Kaikki alkoi siitä, kun montrealilaisen seurakunnan pastori kutsui nuorta kemian opiskelijaa työtoverikseen kesän ajaksi.

– Tuossa seurakunnassa oli 60–70 minun ikäistäni yliopisto-opiskelijaa. Sanoin pastorille, että hän oli varmaankin sekoittanut minut johonkin toiseen, joka todella halusi mukaan hengelliseen työhön, Don Carson muistelee.

Pastori torjui väärinkäsityksen ja vahvisti, että Carson oli juuri se henkilö, jonka hän halusi.

– Väittelimme tästä kaksi tuntia, ja minä voitin. En mennyt auttamaan häntä, vaan jatkoin kemian parissa.

– Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun aloin vakavasti miettiä muita mahdollisuuksia, Carson myöntää.

Hengellistä taustaa hänellä kyllä oli, sillä hän oli uskovasta perheestä ja pastorin poika. Siihen saakka hän ei kuitenkaan ollut tuntenut kutsumusta hengelliseen työhön. Erinäisten vaiheiden kautta kutsu kuitenkin vahvistui. Seurakunnassa vierailleen lähetystyöntekijän saarna Hesekielin kirjan 22. luvusta tuli kohti: ”Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt.”

Tie vei ensin teologiseen seminaariin Torontoon, sitten jatko-opintoihin Cambridgen yliopistoon. Tällä hetkellä hän toimii Uuden testamentin tutkijaprofessorina Trinity Evangelical Divinity School -yliopistossa Yhdysvalloissa ja vierailee puhumassa eri puolilla maapalloa.

Luonnontieteet opettavat ajattelemaan selkeästi

Don Carson kasvoi lahjakkaaksi teologiksi ja arvostetuksi raamatunopettajaksi luonnontieteilijän taustalta. Kemian ja matematiikan opintojaan hän ei pidä harhatienä.

– En ole koskaan katunut sitä. Olen aina ollut kiitollinen siitä, että minulla on tausta luonnontieteissä.

Carson sanoo lukevansa kuukausittain Scientific American -tiedelehteä tietääkseen, mitä tiedemaailmassa tapahtuu.

– Luonnontieteellinen koulutukseni on mahdollistanut sen, että voin luennoida yliopistokampuksilla puhumatta ohi suuni, koska olen kärryillä tieteen kysymyksistä.

– Lisäksi matematiikka, kemia ja fysiikka opettavat paljon loogista päättelykykyä, todisteiden punnitsemista ja kilpailevia teorioita. Ne opettavat erottelemaan todennetut faktat siitä, mikä on pelkkää hypoteesia. Kaikki tämä on osa ajattelun harjoittamista.

Kirkko kotiläksyjen äärellä

Kilpailevien teorioiden punnitseminen on tarpeen, jos sukeltaa raamatuntutkimuksen akateemiseen maailmaan. Tietyt kysymykset ovat pinnalla ”niin kauan kuin maailma pysyy ja syntiä ei ole lopullisesti kukistettu”.

– Aina käydään keskustelua Kristuksen luonnosta, Raamatun kirjoittajien henkilöllisyydestä, evankeliumien historiallisesta luotettavuudesta ja siitä, mitä Raamattu opettaa kuolemanjälkeisestä elämästä, Carson luettelee.

Kristilliselle kirkolle näistä keskusteluista on se hyöty, että ne pakottavat kirkon ”tekemään kotiläksynsä”. Carson kuitenkin haluaa painottaa, että taustalla on isompi kysymys, jota harvemmin käsitellään: onko Jumala ilmoittanut itsensä Raamatussa? Onko se hänen inspiroimaansa Sanaa?

– Historialliselle tutkimukselle on paikkansa, koska Raamatussa on inhimillinen kädenjälki. Raamattu ei ole vain Jumalan sanelema. Mutta koska Jumala on sen takana, se ei ole mitään vähempää kuin hänen tosi sanansa. Siksi tietyssä mielessä Raamattua on tulkittava tavalla, joka poikkeaa kaikista muista kirjoista, Carson huomauttaa.

Tarkastele maailmaa Raamatun valossa

Don Carsonin mukaan suurin osa niistä, jotka opiskelevat Raamattua syvällisesti, kohtaavat kysymyksiä, joihin he eivät löydä vastauksia. Hän myöntää myös itse kohdanneen niitä kerran jos toisenkin.

Kuka?

  • Donald Arthur Carson, 69, on Uuden testamentin tutkijaprofessori, Trinity Evangelical Divinity School.
  • The Gospel Coalition -verkoston puheenjohtaja.
  • Perheeseen kuuluvat Joy-vaimo ja kaksi aikuista lasta.
  • Harrastukset: lukeminen, patikointi ja puutyöt.
  • Kirjoittanut tai toimittanut yli 50 kirjaa. Uusin teos The Enduring Authority of the Christian Scripture on yli 1100-sivuinen artikkelikokoelma Raamatun luotettavuudesta ja auktoriteetista.
  • Suomennetut teokset: Miten elää lopun aikoina? (Uusi Tie 2015) ja Jumalalla on suunnitelma (Uusi Tie 2016). Molemmat teokset on suomentanut Susanna Hirvikorpi.

– Mutta jos opiskelet huolellisesti ja uskollisesti löytääksesi vastauksia, löydät kyllä vastauksen suurimpaan osaan kysymyksistä. Lopulta tiedät syvällä sydämessäsi, että niihinkin kysymyksiin, joihin et vielä tiedä vastausta, sellainen on löydettävissä.

Carson pitää tärkeänä, että kristityt etsivät vastauksia kristillistä uskoa haastaviin kysymyksiin.

– Mutta siinä lähestymistavassa on myös vaaransa, koska silloin olet asettunut puolustuskannalle. Toinen osapuoli on asettanut agendan ja kysymykset, joihin me tarjoamme vastauksia.

Siksi uskolle voi hakea perusteita toisesta näkökulmasta. Kristityt voivat lähteä siitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa. Voimme tarkastella maailmaa ja ihmiselämää tästä lähtökohdasta käsin. Raamattu on Jumalan suuri kertomus, joka alkaa luomisesta ja syntiinlankeemuksesta, jatkuu Israelin kansan historiassa ja huipentuu Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

– Tehtävämme ei ole vain vastata kysymyksiin, jotka toinen osapuoli esittää, vaan olla uskollisia Raamatun suurelle juonelle. Se on parempi, uskottavampi, kokonaisvaltaisempi ja muutosvoimaisempi kertomus kuin mitä liberalismi saa aikaan, Carson uskoo.

Rakas evankeliumi

Don Carson perusti vuonna 2005 pastori Tim Kellerin kanssa evankelikaalisia (herätyskristillisiä) seurakuntia ja johtajia kokoavan verkoston The Gospel Coalition (Evankeliumin liitto). Verkoston vuosittaisiin konferensseihin kokoontuu Yhdysvalloissa tuhansia osallistujia ja thegospelcoalition.org-sivustolla on vuosittain kymmeniä miljoonia kävijöitä.

The Gospel Coalition sitoutuu tunnustuksessaan Raamatun erehtymättömyyteen ja reformoituun teologiaan. Verkoston näyn ytimenä on kirkas evankeliumi ja sen muutosvoima. Kristinuskossa ei ole kyse siitä, mitä me ihmiset saamme aikaan ja kuinka uskollisia me olemme Jumalalle. Evankeliumin ydin on Jumalan teoissa ihmisille.

Mitä evankeliumi on, jos sen tiivistää yhteen pitkään virkkeeseen?

– Evankeliumi on hyvä uutinen siitä, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa, erityisesti hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, lunastaakseen kadotetut miehet ja naiset itselleen heidän synneistään ja kaikista sen seurauk­sista, ja valmistaakseen heille pääsyn uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, Don Carson muotoilee.

Evankeliumi on tarkoitettu niin uskoville kuin ei-uskoville

Don Carsonin mukaan evankeliumi ei ole jotain, joka kuuluu vain uskoontulon hetkeen. Esimerkiksi Paavalin kirjeistä huomaamme, että evankeliumi osoitetaan sekä uskoville että ei-uskoville.

– Niinpä seurakunnassa on mahdollista saarnata samaan aikaan niin, että evankeliumi kohtaa uskovien tarpeet ja toisaalta johdattaa ei-uskovat Kristuksen luo.

Evankeliumi toimii Raamatussa eettisen opetuksen taustana. Paavali kehottaa miehiä rakastamaan vaimoaan ”niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta” (Ef. 5:25). Samoin hän kehottaa kristittyjä antamaan toisilleen anteeksi ”niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden” (Ef. 4:32).

– Raamattu siis soveltaa evankeliumia suoraan uskovien elämään. Evankeliumi motivoi, muuttaa ja muovaa meitä jatkuvasti, kun otamme ristimme ja seuraamme Jeesusta, Carson sanoo.

– Jos siis kysytään, miksi uskovakin tarvitsee jatkuvasti evankeliumia, vastaan: siksi että Raamattu soveltaa sitä jatkuvasti uskovan elämään. Siis takaisin Raamattuun, takaisin Raamattuun, takaisin Raamattuun, professori korostaa.