Räsästen avioliittokirja julkaistiin puolaksi

– Käännösprojekteja myös muualla Itä-Euroopassa