Räsäsen ja Pohjolan oikeudenkäynti saatiin päätökseen – tuomio maaliskuun lopussa

Toinen oikeusistunto keskittyi ensimmäistä vahvemmin laintulkintaan. Raamattulainauksia ja vakaumuksen tenttausta ei tällä kertaa kuultu.

Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen Helsingin käräjäoikeudessa 14.2. Kuva: Matti Korhonen

Kansanedustaja Päivi Räsästä ja Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjolaa koskeva oikeudenkäynti jatkui Helsingin oikeustalolla maanantaina 14. helmikuuta. Heitä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kyseessä ovat Räsäsen homoseksuaalisuutta koskevat lausunnot Suomen Luther-säätiön julkaisemassa pamfletissa, twitter-pävityksessä ja radio-ohjelmassa.

Räsänen on sanonut pitävänsä homoseksuaalisia tekoja syntinä. Samalla Räsänen on korostanut useaan otteeseen, että kaikki ihmiset – homoseksuaalit mukaan lukien – ovat Jumalan luomia ja heille on jakamaton ihmisarvo.

Edellinen oikeusistunto pidettiin 24. tammikuuta. Voit lukea siitä Uuden Tien jutut tästä, tästä ja tästä.

Syyttäjä: Uskoa saa, muttei välttämättä ilmaista uskoaan

Historiallinen oikeudenkäynti käytiin Helsingin oikeustalolla. Kuva: Matti Korhonen

Toisessa istunnossa olivat käsittelyssä syyttäjän sekä Räsäsen ja Pohjolan avustajien loppulausunnot. Syyttäjä Anu Mantila sanoi, että on aivan selvää, että Räsäsellä on uskonnonvapaus, mutta se ei tee tyhjäksi sitä, mitä sen Raamatun jakeiden varjolla lausutaan. Raamattuun viittaaminen ei poista vastuuta.

– Jos näin on, Raamatun näkemykset ovat syrjäyttäneet Suomen perustuslain.

Syyttäjä teki erottelun uskonnonvapauden sisäisen ja ulkoisen puolen välille: ihmiset saavat ajatella, mitä haluavat, mutta uskon ilmaisemista voidaan rajoittaa.

– Korostan: ajatusten ja omantunnon vapaus on rajoittamaton. Tässä oikeudessa ei käsitellä uskonnollista käsitystä Raamatusta ja homoseksuaalisuudesta. Kyse on näiden käsitysten ilmaisemisesta.

Syyttäjä toisti aiemmin ilmaisemansa kannan, jonka mukaan ihmisen tekoja ja identiteettiä tai olemusta ei voi erottaa toisistaan.

– Kun tuomitaan teot, tuomitaan koko ihminen. Tekoja ei voi erottaa identiteetistä, koska teot ovat osa identiteettiä. Yksinomaan tekojen ymmärtäminen synniksi on halventavaa.

Syyttäjän mukaan Räsäsen ilmaisujen solvaavuus on ilmeistä. Solvaavuutta korostaa lausumien kohdistuminen seksuaaliseen identiteettiin, ”ihmisyyden ytimeen”.

– Räsäsen pamfletti on kokonaisuudessaan homokielteinen, Mantila totesi.

Syyttäjä viittasi Euroopan neuvoston raporttiin, joka suosittaa sitä, että valtioiden tulisi omaksua voimakas asenne seksuaalivähemmistöjen oikeuksien loukkaamista vastaan. Euroopan neuvoston ministerikomitean suositusten (31.3.2010) mukaan myös uskonnollisten yhdyskuntien on edistettävä homoseksuaalisuuden suvaitsemisesta. Euroopan komission tiedonantoon vedoten taas syyttäjä sanoi, että vihapuheella on usein vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia vähemmistöryhmille.

– Nämä yhteisöt pelkäävät joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi.

”Puheeseen ei saisi puuttua pelkän loukkaavuuden takia”

Matti Sankamon mukaan Räsäsen tekstit eivät ole propagandapuhetta, joka kuuluisi kiihottamispykälän piiriin. Kuva: Matti Korhonen

Päivi Räsäsen avusaja Matti Sankamo huomautti loppulausunnossaan, että syyttäjä vetoaa erilaisiin suosituksiin, raportteihin ja yhdysvaltalaisen oikeuskirjallisuuden käytäntöihin, joiden merkitys on kuitenkin tässä oikeudenkäynnissä olematon.

– Relevantit oikeuslähteet ovat Suomen rikoslaki, sen perustelut sekä korkeimman oikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöt.

– Euroopan neuvoston raportteja on laadittu pitkä liuta ja niillä voidaan perustella ihan mitä tahansa, Sankamo totesi.

Pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on Suomen rikoslain 11. luvun 10. pykälässä. Siinä kielletään ihmisryhmän uhkaaminen, panettelu ja solvaaminen. Matti Sankamon mukaan panetteleminen ja solvaaminen vaativat loukkaustarkoitusta ja perusteettomien väitteiden esittämistä, mikä ei Sankamon mukaan toteudu Räsäsen kohdalla.

Sankamon mukaan tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, jossa väkivaltaa tai syrjintää pidetään toivottavana, ihmisiä verrataan eläimiin tai loisiin ja vähemmistöjä väitetään yleistäen rikollisiksi.

– On aivan selvää, ettei Räsäsen kirjoituksissa ole tällaista ollut.

Sankamo myös nojasi siihen, että puheenvuoro poliittisesti herkässä aiheessa on aina lähtökohtaisesti loukkaavaa eikä puheeseen saisi puuttua pelkän loukkaavuuden takia.

– Tämä johtaisi hiljennysvaikutukseen, joka on vaara avoimelle yhteiskunnalle ja demokraattiselle järjestykselle.

Sankamo myös toisti edellisessä oikeusistunnossa esittämänsä huomiot, että syyttäjän haastehakemuksessa on virheellisiä väitteitä. Toisin kuin syyttäjä väittää, Räsänen ei ole sanonut, että homoseksuaalisuudesta on päästävä eroon tai että homoseksuaalit ovat ihmisinä alempiarvoisia.

”Syyttäjä pyrkii vaientamaan kristikunnassa yleisen seksuaalieettisen opetuksen”

Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola käräjäsalin edustalla. Kuva: Matti Korhonen

Juhana Pohjola on syytettynä Päivi Räsäsen pamfletin levittämisestä ja ylläpitämisestä Luther-säätiön verkkosivuilla. Pohjolan avustaja Jyrki Anttisen mukaan pamfletin teksti ei ole millään tavalla seksuaalivähemmistöjä solvaavaa eikä sitä ole kirjoitettu halventamistarkoituksessa.

Anttinen kritisoi syyttäjän linjausta, jonka mukaan omien Raamattuun perustuvien mielipiteiden ilmaiseminen voi olla rikos.

– Kyllä Raamatulla tulee voida perustella näkemyksensä. Se perustuu uskonnonvapauteen.

– Erottelu ihmisen ja hänen tekojensa välillä on yleisinhimillinen normi ja peruskristillinen opetus luomisesta ja lunastuksesta, Anttinen totesi.

Hänen mukaansa vastakkain eivät ole Suomen laki ja vastaajien Raamatulla perustuvat näkemykset, vaan Suomen laki ja syyttäjän rakentama tulkinta vastaajien teksteistä.

– Syyttäjä pyrkii tulkinnoillaan vaientamaan ja kriminalisoimaan vastaajien ja kristikunnassa yleisen seksuaalieettisen opetuksen, joka perustuu Raamattuun.

Anttinen myös muistutti, että pamfletissa kyse on kristillisen yhteisön uskonnollisesta viestinnästä, jota suojataan perustuslaissa uskonnon- ja omantunnonvapauden sekä sananvapauden säännöksillä sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

– Syyttäjän tulkinnan hyväksyminen johtaisi kristinuskon julkisen tunnustamisen kriminalisointiin. Näin syvälle uskonnonharjoittamisen ydinalueelle ulottuvaa rajoitusta ei ole mahdollista tehdä, Anttinen sanoi.

Oikeudenkäynnin puheenjohtaja Tuomas Nurmi totesi oikeudenkäynnin lopuksi, että tuomio annetaan 30. maaliskuuta.

”Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus uskoa ja myös opettaa sitä muille”

Päivi Räsänen sai antaa haastatteluja oikeudenkäynnin tauoilla. Kuva: Matti Korhonen

Oikeudenkäynnin jälkeen Päivi Räsänen kommentoi medialle olevansa hyvillä mielin ja odottavansa vapauttavaa päätöstä.

– Tietenkin oikeus nyt harkitsee tätä, mutta hyvin luottavaisella mielellä olen.

Räsäsen mukaan syyttäjä eteni syvälle uskonnonvapauden ytimeen toteamalla, että uskonnonvapauden mukaan olisi luvallista mielessään uskoa, mutta sen ilmaiseminen voi olla solvaavaa.

– Kyllähän tämä kilpistyi ihan siihen kysymykseen, saako ilmaista sen uskonvakaumuksen, mikä Raamatun opetuksen mukaan on syntiä nimenomaan tässä seksuaalietiikassa.

– Jos sitä ei saa ilmaista, silloin kyllä uskonnonvapautta loukataan, koska uskonnonvapauteen kuuluu sekä oikeus uskoa, mutta myös opettaa, levittää ja jakaa sitä muille. Jos syyttäjän logiikan mukaan mentäisiin, kyllähän me oltaisiin Kiinassa tai Pohjois-Koreassa uskonnonvapauden suhteen, Räsänen totesi.

Syyttäjä Anu Mantila sanoi medialle, että kannattaa jättää spekulaatiot rauhaan ja antaa oikeudelle työrauha. Mahdolliseen valittamiseen Mantila ei ottanut vielä lopullista kantaa.

– Luemme rauhassa tuomin ja katsomme, vastaako oikeuden kanta syyttäjän kantaa ja miltä osin se mahdollisesti ei vastaa ja miltä osin on järkevää lähteä hakemaan muutosta.

Juttua täydennetty kello 21.30 Jyrki Anttisen puheenvuorolla ja kello 22.10 Räsäsen ja Mantilan kommenteilla.