Oppi on luovuttamaton osa kristillistä uskoa

Siellä, missä opillisuutta vieroksutaan, halutaan yleensä irti nimenomaan siitä, mitä Raamattu opettaa, jotta voitaisiin korvata se jollakin, mitä pidetään enemmän ”meidän aikaamme sopivana”.

KRISTIKUNNASSA ON AINA ollut ja tulee varmasti aina olemaan liikehdintöjä, joiden piirissä vieroksutaan oppia. Se koetaan elämän vastaisena tai vähintään jollakin tavoin uskonelämää kangistavana. Opin tilalle tarjotaan elämää, kokemusta ja suhdetta Jumalaan.

OPPIA JA JUMALASUHDETTA ei kuitenkaan Raamatussa aseteta vastakkain. Kristitty ei voi olla opiton. Mitä tahansa puhutaan Jumalasta tai elämästä Jumalan yhteydessä, se perustuu aina jonkinlaiseen opetukseen ja oppiin. Silloinkin, kun sanotaan, ettemme tarvitse mitään oppia, tukeudutaan todellisuudessa johonkin oppiin, kenties harhaoppiin.

KRISTILLINEN USKO ON OLLUT alusta asti opillista. Jeesus opetti seuraajiaan ja käski myös heitä opettamaan. Apostolit kirjoittivat Uuden testamentin kirjeet, jotka ovat täynnä oppia ja opetusta. Ensimmäisten kristittyjen yksi tuntomerkki olikin se, että he pysyivät apostolien opetuksessa.

Kristinusko on opillista siksi, että se perustuu historiallisiin tosiasioihin ja niiden totuudenmukaiseen selitykseen. Englanninkielisessä maailmassa lukemattomiin painoksiin yltänyt ja klassikoksi noussut J. Gresham Machenin (1881–1937) kirja Christianity & Liberalism (1923) kuvaa erittäin hyvin aidon kristillisen uskon ja sen vääristymän, liberaalin uskonnollisuuden, eroa.

Alkuperäinen kristillinen opetus on riittävän ymmärrettävää kaikkien aikojen ihmisille.

Machenin mukaan kristinusko perustuu evankeliumiin ja oppiin. Evankeliumi on nimensä mukaisesti hyvä uutinen. Oppi selittää, mitä tämä hyvä uutinen tarkoittaa. Machen kirjoittaa: ”’Kristus kuoli’ on historiaa, ’Kristus kuoli meidän syntiemme tähden’ on oppia. (2. Kor. 15:3–11). Ilman näitä kahta elementtiä, yhdistyneenä erottamattomassa yhteydessä, ei ole mitään kristinuskoa.” (Christianity and Liberalism 1923, s. XIV)

SIELLÄ, MISSÄ OPILLISUUTTA VIEROKSUTAAN, halutaan yleensä irti nimenomaan siitä, mitä Raamattu opettaa, jotta voitaisiin korvata se jollakin, mitä pidetään enemmän ”meidän aikaamme sopivana” tai ”meidän aikamme ihmiselle ymmärrettävänä”. Todellisuudessa alkuperäinen kristillinen opetus on riittävän ymmärrettävää kaikkien aikojen ihmisille. Sitä ei voi lähteä muuttamaan, koska se kertoo kertakaikkisesti historiassa tapahtuneista Jumalan pelastusteoista, jotka ovat ikuisesti muuttumattomia.

JUMALA EI OLE MUUTTUNUT, eikä ihminenkään ole olennaisesti muuttunut – siksi evankeliumi on muuttumattomana edelleen voimassa. Jos muutetaan oppia Jumalasta ja hänen pelastusteoistaan, se johtaa harhaiseen käsitykseen itse Jumalasta, hänen tahdostaan ja ihmisen pelastumisesta. Kristillinen oppi on kuin jakamaton vaate. Jos yhtä kohtaa lähdetään rikkomaan, koko vaate turmeltuu. Omankin aikamme ainoa kestävä kristillinen vaihtoehto on pitäytyä siihen, mitä Raamatussa opetetaan ja pitää sitä esillä. Näin kristillinen usko säilyy turmeltumattomana keskuudessamme ja voidaan välittää eteenpäin myös tuleville sukupolville. Samalla tavoin kuin se on Jumalan varjeluksessa säilynyt Kristuksen ja apostolien ajoista meidän päiviimme asti.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: