Onneksi meillä on Raamattu

Opin iloitsemaan Raamatusta. Siitä sai yhä uudestaan tarkistaa suunnan, sekä vanhoissa että uusissa kysymyksissä. Raamatussa kuulee hyvän paimenen äänen ja siitä löytää Jumalan tahdon.

Nuorena vastakääntyneenä kristittynä ei kestänyt kauan havaita, että kristikunta on jakaantunut monissa opillisissa ja eettisissä kysymyksissä. Paljon yhteistäkin toki löytyi, mutta useassa kysymyksessä piti ottaa lisäaikaa selvittääkseen, mitä itse uskoo ja ketä seuraa.

Opin iloitsemaan Raamatusta. Siitä sai yhä uudestaan tarkistaa suunnan, sekä vanhoissa että uusissa kysymyksissä. Raamatussa kuulee hyvän paimenen äänen ja siitä löytää Jumalan tahdon.

MUTTA EIKÖ RAAMATTUA tulkita hyvin eri tavoin? Kyllä, mutta sen opetusten selkeys on vahvasti aliarvioitu ja Raamatun moniäänisyyttä on vahvasti liioiteltu. Niin kuin uskonpuhdistajat aikoinaan korostivat, Raamattu on selkeä. Mitä keskeisempi kysymys, sitä selkeämmin se on Raamatussa ilmaistu. Ongelma on käytännössä se, että sitä ei tosissaan lueta ja tutkita. Kristittyjenkin keskuudessa on valitettavan yleistä, että oma kanta muodostetaan ilman, että on edes kunnolla yritetty ottaa selville, mitä Raamatussa asiasta tarkkaan ottaen sanotaan. Monelle tulee uutena ja yllätyksenä, mitä jotakin asiaa käsittelevät tekstit Raamatussa todella sanovat. Näin on esimerkiksi ajankohtaisessa avioliittokeskustelussa.

AVIOLIITOSTA LÖYTYY RAAMATUSSA opetusta sekä Moosekselta, profeetoilta, Jeesukselta että apostoleilta. Avioliitto-opetus kulkee Raamatussa yhtenä punaisena lankana läpi koko kirjan. Se liitetään Raamatussa jopa jumalasuhteeseen ja pelastukseen. Suomen ev. lut. kirkon kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnössä (1/2018) jossa päädyttiin torjumaan avioliittokäsityksen laajentaminen samaa sukupuolta olevia koskevaksi, todetaan Uuden testamentin opetuksesta (s 24): ”Paavalin opetuksessa puolestaan pakanoilla on kyky tuntea Jumala, mutta he ovat luopuneet tästä tiedosta. Tämän tilanteen yksi seuraus on sekä naisten että miesten sukupuolisuhteet samaa sukupuolta olevien kanssa. (Room. 1:22–32; vrt. myös 1. Kor. 6:9–11 ja 1. Tim. 1:9–10).”

Kirkko tai seurakunta, jossa osa seuraa Raamatun selvää opetusta ja osa hylkää sen, on jo tosiasiallisesti jakaantunut.

Raamatussa puhutaan tietysti myös kääntymyksestä, täydellisestä anteeksiantamuksesta ja uudistumisen välttämättömyydestä kaikille ihmisille yhtäläisenä mahdollisuutena.

MUTTA, KUKA ON valmis seuraamaan Raamatun viitoittamaa tietä, elämänsä kaikkein henkilökohtaisimmillakin elämänalueilla? Se riippuu ratkaisevasti siitä, millainen käsitys ihmisellä ylipäätään on Jumalasta, Kristuksen rakkauden evankeliumista ja sen seuraamuksista. Kristitty opiskelijatyöntekijä Rachel Gilson oli aikaisemmin ateisti ja eli myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Nyt hän on kääntynyt kristityksi ja on miehen kanssa naimisissa. Silti erilaiset kiusaukset ovat edelleen olemassa. Gilson on kirjoittanut kokemuksistaan hyvin henkilökohtaisen ja Raamattuun sitoutuvan omaelämänkerrallisen kirjan (”Born – again – this way”, Syntynyt – uudesti – tällaiseksi, The Good Book Company, 2020). Hän korostaa sitä, mitä Kristuksen rakkauden tunteminen voi merkitä ihmisen elämässä.

ONNEKSI MEILLÄ on Raamattu. Jokainen kristitty voi itse tarkistaa Raamatusta, mitä siellä esimerkiksi avioliitosta opetetaan. Se ei ole vaikeatulkintaista opetusta. Kristittyjen ei tule seurata vieraita ääniä vaan kuunnella Herransa ääntä Raamatussa ja seurata sitä. Kun Jeesus kuuluisassa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin 17. luvussa rukoilee opetuslastensa puolesta, että he olisivat yhtä, hän tekee samassa yhteydessä erittäin selväksi, että tämä yhteys rakentuu Jumalan sanan perustalle. Kun Sanasta poiketaan, yhteys hajoaa. Ne, jotka tuovat kristittyjen keskuuteen uusia vieraita oppeja, korostavat mielellään yhteyttä Sanan kustannuksella. Jeesus ja apostolit puolestaan kutsuvat meitä yhteyteen Sanan pohjalta.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: