Onko kristityillä yksi vai kolme jumalaa?

Tiesitkö, että Koraani pitää uskoa Jeesuksen jumaluuteen epäjumalanpalveluksena?

Young woman with head bowed praying in a church

Young woman with head bowed praying in a church

Tiesitkö, että Koraani pitää uskoa Jeesuksen jumaluuteen epäjumalanpalveluksena?

Sekä kristityt että muslimit tunnustavat, että Jumala on yksi. Tämä on kummankin uskonnon lähtökohta. Kuitenkaan kristityt ja muslimit eivät tarkoita Jumalan ykseydellä samaa asiaa. Kristityt tunnustavat Jumalan olevan yksi kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Islam puolestaan tunnustaa Jumalan olevan yksi, mutta ei tunnusta Jumalan ykseydessä kolminaisuutta. Erityisesti Koraani kieltää Jeesuksen jumaluuden ja esittää sen vääränä oppina, jopa epäjumalanpalveluksena tai syntinä, jota ei anneta anteeksi, jollei ihminen muuta käsitystään ja tunnusta Jumalan olevan yksi.

Arjen kohtaamisissa muslimin on hyvin vaikea saada kiinni siitä, mitä kristitty tarkoittaa puhuessaan Jumalan kolminaisuudesta tai Jeesuksesta Jumalan Poikana. Tässä vähintäänkin osaltaan vaikuttaa Koraanin opetukset kristittyjen Jumalasta ja Jeesuksen persoonasta. Keskustellessa on syytä muistaa, että muslimille Koraani on ikuisuudessa syntynyt kirja, jossa ei ole ihmisvaikutusta. Näin se on myös sisällöltään virheetön.

Koraani kieltää Jumalan ihmiseksitulemisen

Koraanissa kaiken tarkastelun lähtökohta on Jumalan ykseys. Tämä ykseys on jakamatonta. Jumala on yksi. Samalla tuomitaan hyvin jyrkästi minkään asettaminen Jumalan rinnalle. (Koraani 4:48) Koraanissa kirjoitetaan: ”Sano: Hän, Jumala on yksi, Jumala, Ikuinen. Ei hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä Hänellä ole ketään vertaista.” (Koraani 112) Nämä Koraanin jakeet on selvästikin suunnattu kristittyjä vastaan.

Mutta milloin kristityt ovat väittäneet Jumalan siittäneen tai syntyneen tai että hänellä olisi vertainen? Huomion kohteena on nyt Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän kristilliselle uskolle täysin luovuttamattoman lähtökohdan Koraani kieltää ehdottomasti.

Koraani torjuu Jeesuksen jumaluuden

Koraanin oman näkemyksen mukaan se tulee korjaamaan kristittyjen vääristynyttä uskoa. Mutta mikä on tämä kristittyjen väärä usko? Se on usko kolmeen jumalaan. Näin ainakin Koraanin mukaan:

”Te joilla on Kirja, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä puhuko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, oli Jumalan lähettiläs ja Hänen Sanansa, jonka hän antoi Marialle, ja Henki Hänen luotansa. Uskokaa Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: ”Heitä on kolme”, vaan lopettakaa, se on parasta teille. Jumala on yksi Jumala. Jumala meitä varjelkoon! Hänelläkö lapsia?” (Koraani 4:171)

Koraani syyttää kristittyjä kolmen jumalan palvomisesta, mikä tarkoittaa totuuden rajojen ylittämistä. Kristityt menevät ”liian pitkälle” pitäessään Jeesusta Jumalana. ”Ne, jotka sanovat: ”Messias, Marian poika, on Jumala, eivät ole uskovia. Messiashan itse sanoi: ”Israelilaiset, palvokaa Jumalaa, meidän Herraamme. Siltä, joka asettaa Jumalalle vertaisia, Jumala on kieltänyt paratiisin, ja hän saa sijansa tulesta. Väärintekijöillä ei ole auttajaa.” Ne, jotka sanovat: ”Jumala on yksi kolmesta” eivät ole uskovia. On vain yksi Jumala. Elleivät he herkeä puhumasta tällaisia, tuskallinen rangaistus kohtaa heitä.” (Koraani 5:72–73)

Jeesuksen pitäminen Jumalana on Koraanin mukaan opetus, joka tekee ihmisestä epäuskovan, ja lisäksi se vie kadotukseen. Tätä Koraanissa perustellaan Jeesuksen suuhun laitetuilla sanoilla, joita tosin ei löydy Evankeliumeista eikä myöskään mistään Koraanin ulkopuolisesta lähteestä. Jälleen kerran kristittyjen opetusta kuvataan vähintäänkin epätarkasti.

Ketkä kolme jumalaa?

Kun jatketaan Koraanin tekstien tarkastelua, nähdään tarkemmin, ketkä Koraanin mukaan ovat kristittyjen kolme Jumalaa. ”Kun Jumala sanoo: ”Jeesus, Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: ”Ottakaa minut ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta.” (Koraani 5:116)

Ketkä siis kuuluvat Koraanin mukaan kristittyjen kolmeen Jumalaan? Jumala (isä), Maria ja Jeesus. Tätä käsitystä täydennetään vielä toisessa jakeessa: ”Hän on taivaan ja maan luoja. Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei ole puolisoa?” (Koraani 6:101) Jeesuksen jumaluus on mahdotonta, koska Jumala ei ole voinut saada lasta eikä hänellä ole voinut olla puolisoa.

Koraani esittää kristillisen uskon monijumalaisena ja lisäksi käsittää kristittyjen opettavan, että on olemassa nais- ja miesjumala, tai vähintäänkin miesjumala ja hänen partnerinsa, joilla on keskenään poika. Näin kristityt eivät koskaan ole kuitenkaan opettaneet.

Kun kristitty keskustelee uskostaan muslimin kanssa, hän törmää jälleen kerran melkoiseen seinään. Se, mitä kristitty tarkoittaa hänelle keskeisillä termeillä, kuten Jumalan Poika, kolmiyhteys, Jeesus Kristus, Jumalan ykseys, kääntyy muslimin mielessä helposti aivan muuksi, kuin mitä itse kristittynä niillä tarkoitamme.

Tämä haastaa meitä kristittyinä tutustumaan uskomme perusteisiin paremmin. Se kutsuu ymmärtämään paremmin, mitä tarkoitamme Jumalan kolmiyhteydellä, Jeesuksella Jumalan Poikana ja Jumalan ykseydellä. Islam haastaa meitä tuntemaan syvällisemmin uskomme raamatullisen pohjan sekä miettimään, miten ilmaisemme uskomme perustotuuksia oikein ja ymmärrettävästi, myös muslimille.

Kirjoittaja on luterilaisen seurakunnan pastori keskellä islamilaista maailmaa.