Nyt puhuu Iitin lukiossa aamunavauksellaan kohauttanut opettaja

Opettaja halusi herättää kriittistä keskustelua mutta sanoo ymmärtävänsä nyt, ettei aamunavaus ollut oikea paikka sille.

Iitin lukion opettaja luki aamunavauksessa Matti Leisolan Uudessa Tiessä maaliskuussa julkaistun kolumnin. Osa lukiolaisista koki tekstin seksuaalivähemmistöjä loukkaavana. Kuvan luokka ei liity tapahtumaan. Kuva: Pixabay

Viime päivinä julkisuudessa on puitu tapausta, jossa Iitin lukion opettaja piti 7. toukokuuta aamunavauksen, jonka osa opiskelijoista oli kokenut homovastaisena. Tapauksesta ovat uutisoineet ainakin Kouvolan Sanomat, Yle, Iltalehti ja MTV.

Opettaja oli lukenut aamunavauksessa Uudessa Tiessä 17.3. julkaistun bioprosessitekniikan emeritusprofessorin Matti Leisolan kolumnin ”Objektiivisen moraalin puolustaja on aikamme vihollinen”. Kolumnissaan Leisola pohtii, mihin moraali perustuu, ja toteaa, että käsitykset oikeasta ja väärästä ovat muuttuneet aikojen kuluessa.

Esimerkkeinä Leisola mainitsee avoliiton, homoliiton ja abortin, joita hänen nuoruudessaan pidettiin moraalisesti vääränä. Yhteistä hänen nuoruutensa ja nykyajan välillä on hänen mukaansa se, että pedofiliaa, eläimiin sekaantumista ja vammaisten tappamista pidettiin silloin ja pidetään edelleen vääränä. Leisolan mukaan tärkein etiikkaa ohjaava arvo nykyaikana on yksilönvapaus.

Iitin lukion oppilaat olivat tulkinneet Leisolan kolumnin niin, että siinä rinnastetaan homoliitot ja abortti pedofiliaan, eläimiin sekaantumiseen ja vammaisten tappamiseen. Iltalehden tietojen mukaan kymmenet lukiolaiset ottivat yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liiton Kaakkois-Suomen piiriin ja yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Asia puitiin lopulta rehtorin, asianomaisen opettajan, sivistystoimen johtajan, opiskelijahallituksen ja Suomen Lukiolaisten Liiton edustajien voimin.

”Tekstin varsinainen pointti meni ohi”

Uusi Tie pyysi kohun silmään joutuneen opettajan haastatteluun. Nimettömänä pysyvä opettaja kertoo, että kohu on valvottanut häntä viime päivinä.

– Kyllä se on koko ajan mielessä, hän toteaa.

Opettaja kertoo, että oli jo pidempään suunnitellut pitävänsä aamunavauksen etiikasta. Hän päätyi valitsemaan Leisolan kolumnin, koska se edustaa niin sanottua metaetiikkaa. Toisien sanoen kolumnissa pohditaan sitä, mihin etiikka ylipäätään perustuu. Opettajan mukaan Leisolan teksti oli kuitenkin ilmiselvästi väärä valinta.

– Koska tekstissä mainitaan muun muassa abortti ja vammaisten surmaaminen samassa kappaleessa, oppilaille syntyi käsitys, että ne olisivat keskenään samanarvoisia asioita. Tekstin varsinainen pointti meni kokonaan ohi.

Ajattelen, että lukioaika on henkisen kypsymisen aikaa. Halusin nostaa esiin aiheen, josta opiskelijat voisivat itsekseen tai yhdessä pohtia.

Opettaja halusi omien sanojensa mukaan herättää kriittistä keskustelua. Julkisuudessa on kuitenkin kysytty, onko aamunavaus oikea paikka tällaiselle keskustelulle

– Ajattelen, että lukioaika on henkisen kypsymisen aikaa. Halusin nostaa esiin aiheen, josta opiskelijat voisivat itsekseen tai yhdessä pohtia. Näen toki nyt, ettei aamunavaus ollut oikea paikka herättää keskustelua.

Opettaja korostaa, ettei halunnut loukata ketään aamunavauksellaan. Lisäksi hän korjaa lehdistöjen virheelliset väitteet siitä, että hän olisi esittänyt omia ajatuksiaan.

– Luin Leisolan kolumnin, joka edustaa hänen ajatuksiaan. Sanoin ennen ja jälkeen tekstin lukemisen, kenen kirjoittama se on. Kolumnin oli tarkoitus olla keskustelunherättäjä.

Opettaja kertoo, että on valmis jatkamaan lukiolla opiskelijoiden ja opettajien kanssa asian käsittelyä, jotta rauha palaisi lukioon.