Näkökulma: Piileekö piispojen esityksessä vakava kristologinen harha?

Piispainkokouksen argumentaatio uuden avioliittokäsityksen puolesta vaikuttaa teologisesti kestämättömältä ja näyttää johtavan kristologiseen harhaoppiin.
Jeesus istuu vuorella ja opettaa ihmisiä ympärillään.

Kristologia on oppi Kristuksen persoonasta ja työtä. KUVA: PEXELS

Uudessa testamentissa Jeesus vahvistaa miehen ja naisen avioliiton: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Matt. 19)

Tämän piispat tietävät hyvin. Heidän argumentaationsa puolestaan lähtee siitä, että tilanne on noista ajoista muuttunut ja tieto on lisääntynyt niin paljon, että asioita täytyy tulkita uudella tavalla. Piispainkokous ilmaisi asian seuraavasti esityksessään kirkolliskokoukselle: ”Syventynyt tieto sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden synnystä ja kehittymisestä täytyy ottaa huomioon pohdittaessa kirkon avioliittokäsitystä.”

Vielä selvemmin tästä puhui piispa Kaisamari Hintikka Ylen A-studiossa. Hän sanoi, että ”meidän täytyy ymmärtää, että Raamatun tekstit ovat syntyneet sellaisessa kontekstissa, jossa ymmärrys ihmisen moninaisuudesta ja ihmisen seksuaalisuuden moninaisuudesta on ollut aika rajallinen”.

Miten tämän jälkeen voi enää uskottavasti opettaa, että Jeesus on kaikkivaltias Jumalan Poika?

Näistä argumenteista näyttää seuraavan loogisesti, että Jeesus itse ei tiennyt ihmisen moninaisuudesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sellaista, mitä me tiedämme. Me pystymme siksi ratkaisemaan asian paremmin kuin Jeesus. Hän oli aikansa tuote ja puhui oman aikansa maailmassa.

Tämä johtopäätös on kuitenkin kristinuskon kannalta mahdoton. Onko sen seurauksia yhtään mietitty? Miten tämän jälkeen voi enää uskottavasti opettaa, että Jeesus on kaikkivaltias Jumalan Poika? Jos hän ei tiennyt edes ihmisen seksuaalisuudesta enempää kuin nykyihminen, mitä sanottavaa hänellä voisi olla nykyihmiselle mihinkään asiaan? Miksi häntä pitäisi kuunnella yhtään missään?

Mitä kristinuskosta jää jäljelle, jos omaksutaan tällainen teologinen metodi?

Tällaisilla argumenteilla uuden avioliittokäsityksen ajaminen on hengellisesti äärimmäisen vaarallista. Se näyttää johtavan käytännössä Jeesuksen jumaluuden kieltämiseen, koska häntä implisiittisesti pidetään pelkästään erehtyvänä inhimillisenä opettajana. Varsinkin kun Jeesus näyttää paaluttavan avioliittokäsityksensä luomiseen eikä siten pidä sitä muuttuvana yhteiskunnallisena rakenteena, joka vaihtuu aikakaudesta toiseen.

Piispainkokouksen esityksen perustelut kuulostavat siis vielä harhaoppisemmilta kuin itse esitys. Herra armahtakoon luterilaista kirkkoa, jos se lähtee tällaiselle tielle.

Piditkö jutusta? Saatat pitää myös:

Piispainkokous irtautui raamatullisesta avioliittokäsityksestä

Herätysliikkeet ottavat kantaa raamatullisen avioliittokäsityksen puolesta

Saako pappi jatkossa opettaa, että toinen avioliittokäsitys on väärä, arkkipiispa Tapio Luoma?

Ainoa pysyvä asia on muutos – päteekö se myös avioliittoon?