Näin Kansanlähetys vastasi piispojen syytökseen sopimusrikkomuksesta

Poimimme keskeisimmät asiat Kansanlähetyksen vastauksesta piispainkokoukselle koskien keskustelua Inkerin kirkon pappisvihkimyksestä ja lähetysjärjestöasemasta.

Kirkon portailla seisoo rivissä kuusi pappia.

Inkerin kirkon papistossa työskentelee tällä hetkellä aktiivisesti noin 40 Suomen kansalaista. Kuvassa 3.9.2023 vihityt papit. KUVA: DANIEL NUMMELA

Syksyn pappisvihkimyksen tausta

Inkerin kirkossa on käyty pitkään teologista keskustelua kaksivaiheisesta diakoni-pappi-vihkimyksestä luopumisesta. Näihin keskusteluihin liittyen Inkerin kirkon kirkkohallitus päätti toukokuussa 2020 vihkiä diakoni Jarkko Haapasen yhdessä diakoni Santeri Marjokorven, diakoni Veli-Matti Kujalan ja diakoni Matti Rusaman kanssa papeiksi. Käsityksemme mukaan asiasta oli myös tiedotettu piispa Seppo Häkkistä esitetyn pyynnön mukaisesti päätöksen jälkeen.

Asia oli lisäksi ollut esillä useassa Inkerin kirkon piispa Ivan Laptevin ja arkkipiispan välisessä tapaamisessa. Pappisvihkimysajankohta kuitenkin lykkääntyi koronapandemian vuoksi, kun Venäjän viranomaiset lopettivat hengellisen työn viisumien myöntämisen suomalaisille. Pandemian aikana koulutusta jatkettiin etäyhteyksien avulla.

Uudelleen viisumeja Inkerin kirkon suomalaiselle papistolle sekä lähetystyöntekijöille alettiin myöntää vasta keväällä 2023. Inkerin kirkon synodaalineuvostossa on tämän jälkeen tehty 14.4.2023 päätös lähettää kyseisiä pappisvihkimyksiä koskeva kirje arkkipiispalle.

Inkerin kirkon työtä tuetaan tällä hetkellä Suomesta käsin

Inkerin kirkon papistossa työskentelee tällä hetkellä aktiivisesti noin 40 Suomen kansalaista. Tällä hetkellä yksikään Inkerin kirkon suomalaisista papeista ei tietojemme mukaan asu vakituisesti Venäjällä. Yksikään ulkomaalainen ei myöskään saa palkkaa Inkerin kirkolta, vaan palkan ja kulut maksavat taustalla olevat järjestöt. Inkerin kirkon suomalaisesta papistosta vain maassa jossain vaiheessa vakituisesti asuneet ja pitkäaikaisessa lähetystyössä toimineet papit puhuvat sujuvaa venäjää.

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa pitkäkestoiseen maassa asumiseen perustuva työ Inkerin kirkon palveluksessa ei ole ollut perheellisille työntekijöille mahdollista. Olemme kuitenkin katsoneet, että on parempi edelleen tukea yhteistyökirkon koulutustoimintaa. Meidän on ollut vaikea ymmärtää 10–15 prosentin työajan pitämistä koulutustehtävissä vähäisenä, kun yhteistyökirkko pitää sitä arvokkaana.

Sen enempää Uuden Tien päätoimittajan kuin Kansanlähetysopiston linjavastaavankaan tehtävä eivät edellytä pappisvihkimystä. Pappisvihkimystä ei ole haettu näiden tehtävien hoitamista varten vaan Inkerin kirkon tehtävien hoitamista varten.

Ajankohta tuli annettuna

Pappisvihkimyksen tarkempi ajankohta (3.9.2023) tuli Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle ilmoitettuna noin kolme viikkoa ennen varsinaista vihkimystä. Mitään tämän virallisempaa tietoa vihkimisajankohdasta Kansanlähetys ei asiasta saanut emmekä kiinnittäneet huomiota päivämäärän päällekkäisyyteen Mikkelin piispan piispanvihkimyksen kanssa.

Yhtään työntekijäämme ei ole vihitty papiksi ulkomaisessa kirkossa ilman todellista suhdetta ja linkkiä sinne.

Yhteistyökirkossa toimitettu pappisvihkimys on aina perustunut yhteistyökirkon tarpeisiin: yhtään työntekijäämme ei ole vihitty papiksi ulkomaisessa kirkossa ilman todellista suhdetta ja linkkiä sinne. Emme käytä Inkerin kirkkoa omiin tarkoitusperiimme, vaan haluamme palvella yhteistyökirkkoamme.

Pappisvihkimyksestä on ilmoitettu normaalien käytäntöjen mukaan

Uusista strategisista avauksista informoidessamme emme olleet ymmärtäneet pappisvihkimyksien kuuluvan niihin. Olimme pitäneet nyt tapahtuneita vihkimyksiä osana jo noin kahdeksan vuotta käynnissä ollutta prosessia, jossa kyseisillä henkilöillä oli jo viimeisen neljän vuoden ajan Inkerin kirkon diakonin virka, joka johtaa normaalisti pappisvihkimykseen.

Vuonna 2019 linjasimme pitkän tähtäimen lähetysstrategiassamme, että koulutusyhteistyön kehittäminen kirkkokumppaniemme kanssa on yksi strateginen avaintavoitteemme. On hyvä huomata, että tämän mukaisesti Kansanlähetys on jo usean vuoden ajan pyrkinyt strategisesti vahvistamaan nimenomaan koulutusyhteistyötä Inkerin kirkon kanssa.

Pyrimme toiminnassamme läpinäkyvyyteen eikä meillä ole ollut syyskuussa tapahtuneeseen Inkerin kirkon pappisvihkimykseen liittyen mitään salattavaa. Olemme informoineet sopimuksen mukaisesti kirkon lähetystyön keskusta kaikista tekemistämme uusista sopimuksista kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Asia nousi esille myös arkkipiispan kysymänä viikkoa ennen 3.9. tapahtunutta vihkimystä, jolloin kerroimme siitä avoimesti hänelle.

Syyllistyivätkö Sley ja Kansanlähetys todella sopimusrikkomukseen? Lue toimituspäällikkö Matti Korhosen kommentti täällä.

Tue kristillistä mediaa ja median moniäänisyyttä, tilaa Uusi Tie alkaen 0 € / 1. kk täällä.