Miten säilyttää kristittyjen yhteys?

Jeesus rukoili uskovien puolesta, ”että he olisivat yhtä” (Joh. 17). Jeesuksen rukoileman yhteyden perusta on Jumalan rakkaus.

Jeesus rukoili uskovien puolesta, ”että he olisivat yhtä” (Joh. 17). Jeesuksen rukoileman yhteyden perusta on Jumalan rakkaus. Raamatun mukaan meidän rakkautemme toisiimme on aina seurausta Jumalan rakkaudesta meihin. ”Me rakastamme – koska Jumala on ensin rakastanut meitä” (1. Joh. 4)

Jeesuksen opetus kristittyjen välisestä yhteydestä on hyvin selkeä. Sen lähtökohtana on Jumalan sanallinen ilmoitus meille, eli Jumalan sana. Kun sana otetaan vastaan se synnyttää yhteyden. Jeesus rukoilee ”niiden puolesta jotka heidän [apostolien] sanansa kautta uskovat minuun”. Jeesus rukoilee siis myös meidän puolestamme, kun uskomme apostoliseen sanaan, eli Uuden testamentin kirjeiden opetukseen.

Uusi testamentti puhuu myös antikristillisestä, Jumalan tahdon vastaisesta yhteydestä. Mikä erottaa oikean ja väärän yhteyden toisistaan? Jumalan sana. Jeesus tekee rukouksessaan hyvin selväksi, ettei hän rukoile kaikkien puolesta. ”Maail­man puolesta minä en rukoile.” Jeesuksen mukaan maailma vihaa Jumalan sanaan sitoutuneita uskovia: ”Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.”

Mikä siis on se todellinen yhteys, jonka puolesta Jeesus rukoilee? Todellinen yhteys on Jumalan sanan mukaista yhteyttä Jeesukseen ja Jumalaan.

Jeesus rukoilee siis myös meidän puolestamme, kun uskomme apostoliseen sanaan, eli Uuden testamentin kirjeiden opetukseen.

Miten tämä yhteys säilytetään? Pysymällä Jumalan sanassa, sekä opillisesti, että elämässä. Apostoli Johanneksen mukaan meillä on yhteys keskenämme, jos me vaellamme valkeudessa. Eli jos me tunnustamme syntimme ja uskomme ne Jeesuksen tähden anteeksi. Jos ihminen vastoin Jumalan sanaa vaatii oikeutta elää synnissä, hän rikkoo kristittyjen yhteyden. Samoin kristittyjen yhteys revitään rikki, kun opetetaan Jumalan sanan vastaisesti.

Apostoli Paavali opettaa hyvin selkeästi : ”Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet.” (Room. 16) ”Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti eikä seuraa antamiamme opetuksia” (2 Tess. 3)

Uudessa testamentissa on monia vastaavanlaisia kohtia. Meidän tulee loppuun asti kilvoitella ettemme rikkoisi Jumalan sanan luomaa yhteyttä vastaan. Ettemme olisi niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta houkuttelemalla ihmisiä luopumaan Uuden testamentin opetuksista. Ehtoollinen ei luo yhteyttä niiden välille, joita erottaa erilainen opetus synnistä ja evankeliumista. Jeesuksen rukouksen tähden me voimme olla yhtä Jeesuksessa ja apostolisessa sanassa. Muunlainen yhteys on itsepetosta ja valhetta.