Millaista yhteyttä Jeesus rukoili?

Kristittyjen yhteys on tärkeä ja monille myös rakas aihe. Usein lainataan Jeesuksen rukousta: ”että he kaikki olisivat yhtä” (Joh. 17)

Kristittyjen yhteys on tärkeä ja monille myös rakas aihe. Usein lainataan Jeesuksen rukousta: ”että he kaikki olisivat yhtä” (Joh. 17) Yksi tapa pyrkiä edistämään yhteyttä on painottaa, että yhteinen käsitys evankeliumista luo yhteyden, ja silloin muilla näkemyksillä ei ole niin väliä.

YHTEYSKYSYMYSTEN KANSSA painittiin jo Uuden testamentin ja myös uskonpuhdistuksen aikana. Uskonpuhdistuksessa syntyneissä luterilaisissa tunnustuskirjoissa käsitellään useassa kohdassa juuri sitä, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan evankeliumista.

Esimerkiksi tunnustuskirjoihin kuuluvassa Yksimielisyyden ohjeessa todetaan, että sanaa evankeliumi käytetään Raamatussa kahdessa eri merkityksessä. Yhtäältä ”sanalla evankeliumi tarkoitetaan koko sitä Kristuksen oppia, jota hän itse julisti opetusvirkaa hoitaessaan, kuten myös hänen apostolinsa”. Tässä mielessä evankeliumi on siis kaikki se, mitä Uusi testamentti opettaa. Kaikki sen käskyt ja kehotukset mukaan lukien.

Toisaalta Yksimielisyyden ohje opettaa: ”Evankeliumi ei ole parannus- tai nuhdesaarnaa, vaan se on sanan varsinaisen merkityksen mukaisesti yksinomaan lohdutussaarnaa, ´iloinen sanoma´, joka ei nuhtele eikä pelästytä vaan joka lohduttaa lain kauhistuttaman omantunnon. Se vetoaa yksin Kristuksen ansioon, ja saarnaamalla suloisesti Kristuksen ansaitsemasta Jumalan armosta ja laupeudesta se rohkaisee pelästyneen omantunnon.”

KÄYTÄNNÖSSÄ ERO ON SIIS SE, että jos kristittyinä osumme toisen ihmisen kuolinvuoteen äärelle, haluaisimme silloin varmasti keskittyä julistamaan evankeliumia jälkimmäisessä varsinaisessa merkityksessä. Niin kuin Jeesus julisti vieressään roikkuvalle ristin ryövärille. Samanaikaisesti kristittynä eläessämme haluamme tietysti sitoutua koko Kristuksen ja hänen valtuuttamiensa apostolien oppiin. Jos ja kun joku kieltää Uuden testamentin opetuksia, silloin rikkoutuu se pohja, jolle uskovien yhteys voidaan kestävästi rakentaa.

Kristittynä eläessämme haluamme tietysti sitoutua koko Kristuksen ja hänen valtuuttamiensa apostolien oppiin. Jos ja kun joku kieltää Uuden testamentin opetuksia, silloin rikkoutuu se pohja, jolle uskovien yhteys voidaan kestävästi rakentaa.

TÄMÄ NÄKYY ERITTÄIN vahvasti myös edellä mainitussa Jeesuksen rukouksessa. Rukoillessaan uskovien yhteyden puolesta Jeesus useaan otteeseen sitoo tämän yhteyden Jumalan sanaan ja sen vastaanottamiseen. Hän myös nimenomaan rukoilee yhteyttä vain niiden kesken, jotka uskovat Jumalan sanaan ja tarkentaa vielä: ”En minä maailman edestä rukoile.” Kristittyjen yhteys on siis yhteyttä Jeesukseen uskovien – ei koko maailman – kesken. Se on yhteyttä, joka rakentuu niiden kesken, jotka pitäytyvät koko Jumalan sanaan, ei ainoastaan sen valikoituihin osiin.

TOKI KRISTITTYJÄ KUTSUTAAN nimenomaan rakentamaan rauhaa ja sovintoa myös kaikkialla maailmassa, missä ikinä voivat ja mikäli heistä riippuu. Varsinainen hengellinen yhteys kristittyjen kesken rakentuu kuitenkin riittävälle yksimielisyydelle Raamatun opetuksista. Yhteys, joka rakentuu yhteiselle sopimiselle siitä, että Raamatun opetuksista voi myös sanoutua irti, ilmentää antikristillistä, eksyttävää yhteyttä. Sellaisen yhteyden puolesta Jeesus ei koskaan rukoillut. Päinvastoin hän nimenomaan rukoili: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.”

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: