Messiaanisten juutalaisten vaikutus kasvaa

eesukseen uskova seurakunta saa olla kiitollinen siitä messiaanisten juutalaisten kasvavasta panoksesta, jonka he tuovat Raamatun tulkintaan, teologiseen tutkimukseen ja evankeliumin levittämiseen ympäri maailmaa.

Jeesukseen uskovien messiaanisten juutalaisten määrä Israelissa kasvaa. Seurakuntalainen.fi-sivustolla haastateltu Israelissa sijaitsevan Caspari-keskuksen Israelin-työn johtaja Alec Goldberg on yhdessä David Sernerin kanssa tutkinut messiaanista liikettä Israelissa. Heidän arvionsa mukaan messiaanisia seurakuntia on nykyään 240.

Vuonna 1999 julkaistun perusteellisen tutkimuksen mukaan messiaanisten juutalaisten määrä Israelissa oli noin 5 000. Tänään pelkästään maahanmuuttajista koostuvissa venäjänkielisissä seurakunnissa kävijöitä on saman verran. Näiden tutkijoiden mukaan messiaanisten seurakuntien määrä Israelissa on kolminkertaistunut, ja uskovien määrä on kaksin- tai kolminkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tämä kaikki siitä huolimatta, että Jeesukseen Messiaana uskova juutalainen voi tämän päivän Israelissa valmistautua joskus kovaankin kritiikkiin ja epäluuloihin. Maassa on myös ryhmiä, jotka vastustavat lähetystyötä. Virkamiehetkin suhtautuvat heihin joskus torjuvasti.

LIIKE KASVAA, samoin sen teologinen anti ja vaikutus Israelissa ja maailmalla. Viimeksi mainitusta on hyvä esimerkki One for Israel -järjestön koulutuslaitos Israel College of the Bible, jonka lähes koko opettajakunta koostuu messiaanisista juutalaisista. Useat koulun opettajat ovat tehneet tärkeää tutkimusta ja julkaisseet erinomaista kirjallisuutta.

Esimerkkejä pelkästään tämän koulun messiaanisista juutalaisista, joiden viimeaikainen teologinen tuotanto maailmalla kasvaa ja kantaa hyvää hedelmää erityisesti raamatuntutkimuksen saralla ovat: David Mishkin, Eitan Bar, Seth Postell. He kaikki ovat kirjoittajina Craig Evansin ja David Mishkinin toimittamassa kirjassa A Handbook on the Jewish Roots of The Christian Faith, (Hendrickson Publishers, 2019, suom. Käsikirja kristillisen uskon juutalaisista juurista).

Kirjassa kirjoittavat myös messiaaniset juutalaiset Michael Brown ja Kevin Chen. Brownin massiivinen viisiosainen Answering Jewish objections to Jesus (vastauksia juutalaisten vastaväitteisiin Jeesuksesta) on klassikko. Chenin tässä kuussa ilmestynyt kirja The Messianic Vision of the Pentateuch (Viiden Mooseksen kirjan messiaaninen näky, IVP, 2019) puolestaan on kerrassaan riemullista Viiden Mooseksen kirjan tulkintaa messiaanisen juutalaisen tutkijan silmin. Sitä lukiessa voi aavistaa mitä opetuslapset kuulivat kulkiessaan Jeesuksen kanssa Emmauksen tiellä (Luuk. 24), ja mitä juutalaiset kuulivat Paavalin yrittäessä ”Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten – – taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen” (Ap.t. 28:23).

TÄNÄÄN KOKO MAAILMANLAAJA Jeesukseen uskova seurakunta saa olla kiitollinen siitä messiaanisten juutalaisten kasvavasta panoksesta, jonka he tuovat Raamatun tulkintaan, teologiseen tutkimukseen ja evankeliumin levittämiseen ympäri maailmaa. Näin edelleen toteutuu Raamatun profetia: ”Aikojen lopussa – – Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”. (Jes. 2)

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uusi Tie -verkkolehti tästä. Katso myös alla olevasta videosta, millainen on Uuden Tien näky.