Mekane Yesus -seminaarissa ennätysmäärä valmistuneita

Seminaarin parhaana opiskelijana palkitulle Muna Mohammedille naisten oikeudet ovat sydämenasia.

Kaikki valmistuvat opiskelijat ja seminaarin henkilökunta pukeutuivat akateemisiin asuihin. KUVA: SEKL