Luterilaisen uskon timantit

”Jumala, joka teki kuolleet luut eläviksi, kykenee antamaan herätyksen Pohjolaan vielä tänäänkin.” Jos emme usko tätä, meidän tulee tarkistaa jumalakuvaamme. Näin julisti Norjan luterilaisen herätyskristillisyyden keskeisiin vaikuttajiin kuuluva Rolf Kjøde viime viikonvaihteessa Kansanlähetysopistolla. Kjøde vieraili Kansanlähetyksen vastuunkantajaretriitissä puhumassa muun muassa luterilaisen uskon keskeisistä timanteista. Niihin kuuluvat hänen mukaansa Jumalan sana, vanhurskauttaminen yksin uskosta, sakramentit, lain...

leif-pk”Jumala, joka teki kuolleet luut eläviksi, kykenee antamaan herätyksen Pohjolaan vielä tänäänkin.” Jos emme usko tätä, meidän tulee tarkistaa jumalakuvaamme.

Näin julisti Norjan luterilaisen herätyskristillisyyden keskeisiin vaikuttajiin kuuluva Rolf Kjøde viime viikonvaihteessa Kansanlähetysopistolla. Kjøde vieraili Kansanlähetyksen vastuunkantajaretriitissä puhumassa muun muassa luterilaisen uskon keskeisistä timanteista.

Niihin kuuluvat hänen mukaansa Jumalan sana, vanhurskauttaminen yksin uskosta, sakramentit, lain ja evankeliumin erottaminen sekä yleinen pappeus.

Kjøde pitää hyvänä sitä, että luterilaiset ovat viime vuosikymmeninä kasvavassa määrin osallistuneet yhteisiin neuvotteluihin muun kristikunnan kanssa, erityisesti herätyskristillisen, evankelikaalisen maailman kanssa. Hänen mielestään luterilaisten ei kuitenkaan pitäisi olla näissä kansainvälisissä yhteyksissä ainoastaan oppimassa muilta. Luterilaisten tulisi myös tuoda vahvasti esille oman tunnustuksensa keskeisiä korostuksia. Näin tulisi tehdä nimenomaan siksi, että luterilaisuus korostaa sellaisia Raamatun totuuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä ja keskeisiä kaikille maailman kristityille.

Luterilaisuuden timantit ovat timantteja jokaiselle uskovalle ihmiselle. Luterilaisina emme pidä kiinni joistakin opeista vain sen takia, että olemme luterilaisia. Meidän uskossamme ei viime kädessä tulisi olla mitään sellaista luovuttamatonta, mikä ei ole luovuttamatonta kaikille muillekin kristityille maailmassa. Jos uskomme muodostuu luovuttamattomista uskomuksista, jotka ovat vain luterilaisia varten, olemme lahkoutuneita.

Luterilaisuuden timantit ovat timantteja jokaiselle uskovalle ihmiselle.

Kristityllä voi varmasti olla joitakin vähemmän merkityksellisiä vakaumuksia, jotka ovat kulttuuri- ja aikakausisidonnaisia. Mutta sen, mikä on uskossamme keskeistä, luovuttamatonta ja pysyvää, täytyy olla sitä kaikille kristitylle. Tähän luovuttamattomaan uskon ytimeen perustuu myös kaikkien kristittyjen yhteys. Kristittyjen yhteys ei perustu kansallisuuteen, kulttuuriin, kieleen tai muuhun vaihtelevaan tekijään. Se perustuu yhteiseen uskoon.

Kjøde on parhaillaan muiden luterilaisten johtajien kanssa rakentamassa kansainvälistä luterilaisten herätyskristittyjen verkostoa. Tämän verkostoitumisen kulmakivinä ovat luterilaisen uskomme ydinkorostukset, jotka löytyvät Raamatusta ja luterilaisesta tunnustuksesta. Niiden korostaminen ja käytännön seuraaminen synnyttivät pian 500 vuotta sitten toteutetun uskonpuhdistuksen, joka vyöryi yli Euroopan ja vaikutti lopulta koko maailmaan.

Tänäänkin herätyksen edellytyksenä on paluu uskon timantteihin, julistuksessa ja käytännössä. Ilman tällaista paluuta kaikki puhe herätyksestä jää vain pintakuohuksi, joka ei kanna pysyvää hedelmää.