Lehti uudistuu – linja pysyy samana

Lähtökohtamme kristillisenä lehtenä on, että Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa Raamatussa. Tarkastelemme elämää, kirkkoa, hengellistä kenttää ja yhteiskunnan ilmiöitä Raamatun opetusten valossa.

Uusi Tie -lehti on perustamisestaan saakka kuvannut omaa toimituspoliittista linjaansa kolmella iskusanalla: Raamattu, herätys ja lähetys. Haluamme edelleen jatkaa samalla linjalla.

LÄHTÖKOHTAMME kristillisenä lehtenä on, että Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa Raamatussa. Tarkastelemme elämää, kirkkoa, hengellistä kenttää ja yhteiskunnan ilmiöitä Raamatun opetusten valossa. Olemme tässä mielessä häpeilemättä sitoutuneita ja tunnustuksellisia. Tämä ei millään tavoin ole ristiriidassa sen kanssa, että noudatamme terveitä journalistisia perusperiaatteita haastattelujen, uutisoinnin ja juttujen tekemisen suhteen.

MIELESTÄMME JOKAISELLA median käyttäjällä on oikeus tietää, mitkä ovat kyseisen median lähtökohdat ja sidonnaisuudet. Me olemme sitoutuneita Raamattuun Jumalan sanana, niin kuin asia on ymmärretty klassisessa kristillisessä uskossa jo kahdentuhannen vuoden ajan. Raamattu on Jumalan omaa ilmoitusta itsestään ja tahdostaan, siksi se on kristittyjen uskon ja elämän korkein auktoriteetti, jonka mukaan kaikkea oppia ja elämää on kirkossa arvioitava. Näin tunnustamme ja tulkitsemme Raamattua luterilaisina herätyskristittyinä. Haluamme myös kertoa niistä hyvistä perusteista, joita meillä on uskoa Raamatun luotettavuuteen.

TOINEN ISKUSANAMME ON herätys. Seuraamme ja uutisoimme siitä, miten evankeliumi ja Jumalan sana leviää ja menestyy Suomessa ja muualla maailmassa. Kerromme jatkuvasti siitä, miten hyvin erilaiset ihmiset ovat löytäneet kristillisen uskon. Kerromme uusista ja vanhoista evankelioimistyön muodoista ja ainutlaatuisista heräämisistä eri puolilla maailmaa. Julkaisemme jatkuvasti Raamatun opetuksia eri uskonelämän alueilta. Haastattelemme uskovia ihmisiä, ja kerromme, miten he ovat selvinneet elämässään erilaisista haasteista ja mitä he ovat oppineet kasvaessaan ihmisinä ja Jumalan omina. Haluamme myös, että Uusi Tie -lehti itse voisi olla evankeliumin julistamisen, herätyksen ja terveen raamattuopetuksen välikappale.

KOLMAS ISKUSANAMME on lähetys. Kerromme lähes jokaisessa numerossamme uutisia kristinuskon tilasta maallistuvassa Euroopassa, Afrikassa, muslimimaailmassa ja muualla. Johtuen läheisestä suhteestamme Kansanlähetykseen ja muihin suomalaisiin lähetysjärjestöihin meillä on monta ainutlaatuista ikkunaa auki eri puolille maailmaa.

HALUAMME ROHKAISTA jokaista kristittyä löytämään oman paikkansa Jumalan suuressa suunnitelmassa. Haastattelemme jatkuvasti kristillisten kirkkojen ja erilaisten järjestöjen johtajia ja seurakuntalaisia eri puolilta maailmaa ja tietenkin myös Suomesta. Pidämme esillä lähetystyön mahdollisuuksia ja haasteita sekä lähettäjien, että lähtijöiden näkökulmasta.

KAIKEN TÄMÄN TEEMME hyvin tietoisina omista vajavaisuuksistamme. Arvokkainta meille Uudessa Tiessä olet sinä, lehden lukija. Haluamme kuunnella sinun antamaasi palautetta, sekä ruusuja että risuja. Kiitämme usein Jumalaa lukijoistamme ja tiedostamme hyvin, että ilman teitä Uutta Tietä ei olisi olemassa. Kuulemme mielellämme juuri sinulta, missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme tehdä paremmin. Uudistuneen ulkomuodon myötä toivotamme koko toimituksena sinulle Jumalan runsasta siunausta.

Tutustu uudistuneeseen Uuteen Tiehen kuukauden ajan veloituksetta. Voit tehdä tilauksen täältä.

Katso myös lyhyt video Uuden Tien visiosta: