Kuka Luther? Kenen uskonpuhdistus?

On vaikea kuvitella, että joku voisi todella paneutua uskonpuhdistuksen alkuperäiseen sanomaan huomaamatta sen ajankohtaisuutta meidän omalle ajallemme.

rgb_leif-10_2016-okMeneillään oleva reformaation juhlavuosi tuo esiin tulkintojen kirjon Martti Lutherista ja siitä, mistä uskonpuhdistuksessa oikein oli kysymys. Joidenkin mielestä ei pitäisi edes puhua uskon puhdistumisesta. Miten siis voisi selvittää, kuka lopulta antaa aidoimman ja paikkansapitävimmän kuvan viidensadan vuoden takaisista tapahtumista ja niiden merkityksestä meille tänään?

Mielipiteiden kirjon keskellä on hyvä muistaa, että moniin muihin maihin verrattuna me suomalaiset olemme siinä mielessä etuoikeutettuja, että Lutherin omia kirjoituksia on runsaasti saatavilla. Monet niistä on nimenomaan kirjoitettu opettamaan ja selventämään, mistä uskonpuhdistuksessa on kysymys. Esimerkiksi sekä pienempi ja tunnetumpi Vähä Katekismus että Lutherin Iso katkismus ovat molemmat rakentavaa luettavaa. Niistä saa hyvän käsityksen siitä, mitä Lutherilla oli sydämellään. Myös Lutherin kommentaareista, kuten klassikoksi muodostuneesta Galatalaiskirjeen selityksestä selviää, miten Luther tulkitsi ja selitti Raamattua.

Sille, joka kaipaa syvällistä teologista pohdiskelua, voi suositella Lutherin kirjaa Sidottu ratkaisuvalta. Luther itse piti tätä kirjaa tärkeimpänä koskaan kirjoittamanaan teoksena. Lisäksi on vielä olemassa niin sanottu Luther CD (Sley). Se sisältää valtava määrän Lutherin tuotantoa suomeksi.

Lutherin omien tekstien lukeminen hyödyttää siksi, että ne ovat hengellisesti hyvin antoisia. Toiseksi, jo vähäinenkin tutustuminen Lutherin omiin teksteihin auttaa ymmärtämään, miten kaukana todellisuudesta ovat useat populaarit Luther tulkinnat. Erityisesti sellaiset, joissa Lutherista on tehty modernien aatevirtausten ja arvomaailman peilikuva. Ne eivät tee oikeutta Lutherin sitoutumiselle Raamatun teksteihin ja opetuksiin, mikä tulee voimakkaasti vastaan heti, kun alkaa lukea hänen omia kirjoituksiaan.

On vaikea kuvitella, että joku voisi todella paneutua uskonpuhdistuksen alkuperäiseen sanomaan huomaamatta sen ajankohtaisuutta meidän omalle ajallemme.

Todellisen uskonpuhdistuksen ymmärtämisessä emme kuitenkaan ole yksinomaan Lutherin tekstien varassa. Suomeksi on myös saatavilla uskonpuhdistuksen keskellä syntyneet luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Ne löytyvät helposti, lyhyillä johdannoilla varustettuina, luterilaisen kirkon omilta kotisivuilta, evl.fi.

Tunnustuskirjoja lukiessa tämän päivän kristitty voi ihmetellä, minne niiden opetukset ja soveltaminen ovat nykykirkosta kadonneet. Toisaalta joku voi kuitenkin nähdä koko uskonpuhdistuksesta puhumisen menneiden aikojen haikailuna. Mehän elämme vuotta 2017, emmekä vuotta 1517! Kyllä, mutta tässä piileekin koko asian ydin. On vaikea kuvitella, että joku voisi todella paneutua uskonpuhdistuksen alkuperäiseen sanomaan huomaamatta sen ajankohtaisuutta meidän omalle ajallemme. Uskonpuhdistuksella on edelleen paljon olennaista sanottavaa, myös tämän päivän kristityille. Olisi suuri vahinko hukata Luther ja hänen hengellinen sanomansa meille. Nimenomaan sen aidossa ja alkuperäisessä muodossa.