Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet

Kristillisessä julistuksessa ja opetuksessa tulisi paljon nykyistä enemmän keskittyä avaamaan ja käsittelemään kristinuskon kannalta kaikkein keskeisimpiä aiheita.

Miksi niin harvat julistajat enää nykyään puhuvat kristinuskon kaikkein keskeisimmistä totuuksista? Kysymys voi kuulostaa yllättävältä, mutta useat kristityt julistajat ovat viime vuosina kertoneet saaneensa tällaista palautetta puhujamatkoilla ympäri Suomea. Kun he ovat kysyneet ihmisiltä, mistä aiheista puhujat sitten nykyään puhuvat, vastaukset ovat vaihdelleet suurestikin, mutta yhteistä on, että ne eivät ole pyörineet kristinuskon keskeisten oppien ympärillä.

MIKSI SELLAISET KRISTINUSKON kannalta kiistattoman keskeiset aiheet kuin synti, kääntymys, parannuksen tekeminen, anteeksiantamus, Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus, pelastus, pyhitys ja iankaikkinen elämä ohitetaan julistuksessa ja opetuksessa? Voi tietenkin olla monia syitä, mutta huolestuttavin syy lienee se, jos ei koeta tarvetta käsitellä näitä aiheita, tai jos ajatellaan, että ne eivät ole tärkeitä. Jos ne, jotka voisivat käsitellä näitä aiheita terveesti Raamatun pohjalta, eivät niistä opeta, joku muu kyllä opettaa. Eikä välttämättä aina niin terveeltä pohjalta.

USKON YDINAIHEET ja -kysymykset eivät katoa minnekään. Ne ovat edelleen yhtä ajankohtaisia, sillä lähes jokaisessa raamatunopetustilaisuudessa, jossa ihmisille annetaan mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä, juuri nämä keskeiset aiheet nousevat esille. Ne olivat ajankohtaisia ja polttavia jo 2000 vuotta sitten, kun Jeesus käveli maan päällä.

Kun esimerkiksi Paavali kirjoitti roomalaisille, korinttilaisille, galatalaisille, efesolaisille, tai kolossalaisille, keskeisin kysymys oli aina sen kuvaaminen, minkälaisen pelastuksen Jeesus Kristus on meille hankkinut, ja mitä sen vastaanottamisesta meidän elämässämme seuraa.

MUTTA NYTHÄN ME ELÄMME vuotta 2019! Eikö tämä aika ole tuonut täysin uudet kysymykset ja haasteet kristityn eteen? Esille on noussut tietysti myös joitakin uusia kysymyksiä. Erityisesti sellaisia, jotka ovat tulleet modernin teknologisen kehityksen myötä. Paavalin ei esimerkiksi tarvinnut vastata kysymykseen: ”miten tulisi suhtautua uuteen teknologiaan, internetiin ja sosiaaliseen mediaan”. Hämmästyttävän paljon on kuitenkin pysynyt myös ennallaan. Ihminen itse ei ole olennaisesti muuttunut Paavalin ajoista. Elävä Jumala ei myöskään ole muuttunut. Kaikki Uuden testamentin keskeisimmät kysymykset ovat keskeisiä myös tänään. Ja ne myös kiinnostavat ihmisiä.

MITÄ JOS KAIKKIEN mahdollisten kristinuskon uudistusohjelmien keskellä kokeiltaisiin myös tätä: julistetaan Jeesusta Kristusta koko hänen kirkkaudessaan ja syvyydessään. Raamattuhan vakuuttaa meille, että hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Surullista olisi se, jos kukaan ei avaisi niitä kolmannen vuosituhannen alun kristityille. Onko meillä siihen kristittyinä varaa? Ei ole, ja siksi kristillisessä julistuksessa ja opetuksessa tulisi paljon nykyistä enemmän keskittyä avaamaan ja käsittelemään kristinuskon kannalta kaikkein keskeisimpiä aiheita. Se vaatii ahkeraa työtä ja paneutumista uskomme perusteisiin. Sitä ihmiset kristinuskon sanoman välittäjiltä odottavat.