Kristitty valitsee toisenlaisen tien

Kristittynä joutuu toisinaan vaikeiden valintojen eteen, joissa tarjolla sopivaa vaihtoehtoa. Silloin joutuu valitsemaan toisenlaisen tien.

Kristittynä joutuu toisinaan vaikeiden valintojen eteen, joissa tarjolla sopivaa vaihtoehtoa. Silloin joutuu valitsemaan toisenlaisen tien. Ajatellaan esimerkki rasismin vastustamista. Kristinusko on ehdottomasti rasismin vastainen usko. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaisenaan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin ihmiset. Lisäksi Jeesus Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja osoittanut näin, miten Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Vastustamme siis sitä, että ihmisiä syrjitään, kiusataan tai vainotaan esimerkiksi ihonvärin perusteella.

Vastustaessamme rasismia emme kuitenkaan voi ajatella, että allekirjoitamme kaiken, mitä muut rasismin vastustajat ajavat. Esimerkiksi juuri nyt Yhdysvalloissa kuohunnan keskiössä olevassa Black Lives Matter -liikkeessä kannatetaan myös sellaisia perhettä, sukupuolietiikkaa ja yhteiskunnallisia arvoja koskevia näkemyksiä, joihin kristittynä ei voi yhtyä.

Samoin niitä kannatetaan Suomeen levinneessä Pride-liikeessä. Vaikka kristittynä olemme voimakkaasti sitä mieltä, että ketään ei saa millään tavoin kiusata tai vainota sukupuolisen suuntautumisensa takia, emme kuitenkaan voi allekirjoittaa näkemyksiä, joissa turhennetaan miehen ja naisen välinen avioliitto ja lasten oikeus omaan isäänsä ja äitiinsä, tai jopa lasten oikeus syntyä.

Kristitty seuraa opissaan ja etiikassaan Jeesusta. Jeesus ei koskaan syrjinyt tai vainonnut ketään. Silti Jeesus opetti niin ehdotonta miehen ja naisen välistä, elinkäistä avioliittoa, että jopa hänen lähimmät opetuslapsensa olivat ihmeissään. Kristittynä seuraamme tässä Jeesusta ja hänen apostolejaan. Heidän opetuksensa löytyy Uudesta testamentista. Seuraamme myös sitä, mikä on parasta kaikkein heikompien eli pienten lasten kannalta.

Vastustamme aborttia – jota molemmissa edellä mainituissa liikkeissä kannatetaan – koska se on jo olemassa olevan lapsen surmaamista. Jokaisella lapsella, niin mustalla kuin valkoisella, on oikeus syntyä. Lapsella on myös oikeus omaan isäänsä ja äitiinsä. Ymmärrämme toki, ettei aina ole mahdollisuutta sekä isän että äidin läsnäoloon. Emme kuitenkaan voi kannattaa sitä, että lapselta tieten tahtoen riistetään henki tai mahdollisuus omaan isään ja äitiin. Emme voi myöskään kannattaa mitään sellaista näkemystä sukupuolesta, joka on ristiriidassa biologisten tosiasioiden kanssa.

Koko Uusi testamentti puhuu vahvasti rasismia vastaan. Mutta sama Raamattu, biologiset tosiasiat ja niin sanotut luonnonoikeudet puhuvat myös kaikki miehen ja naisen välisen avioliiton ja syntymättömien vauvojen oikeuksien puolesta. Emme voi kristittyinä kannattaa liikehdintää, jossa valikoidaan, kenen oikeudet ovat puolustamisen arvoisia ja kenen eivät. Kaikilla – myös syntymättömillä ja vielä kohdussa elävillä lapsilla, olivatpa he miehiä tai naisia, mustia tai valkoisia – on samat ihmisoikeudet.

Kun jokin sinänsä arvokas asia, kuten rasismin vastustaminen, kaapataan käyttöön, jossa poljetaan muita luovuttamattomia arvoja, joudumme kristittyinä kulkemaan toisenlaista tietä. Joudumme etsimään uusia tapoja vastustaa rasismia polkematta muita ihmisoikeuksia. Tähän Jeesuksen opetukset haastavat meidät yhä uudestaan, vaikka se saattaa johtaa siihen, että itse joudumme syrjityiksi ja kiusatuiksi. Meilläkin on unelma. Maail­masta, jossa kaikenvärisillä on samat ihmisoikeudet ja oikeus kuulla Jumalan rakkaudesta ja totuudesta. Maailmasta, jossa kaikki lapset saavat syntyä tervetulleina ja perheeseen, jossa on toisiaan rakastava isä ja äiti. Tämän eteen teemme työtä syvästi tietoisina, että täydellisyyttä ei tässä maailmassa ole odotettavissa.

Piditkö artikkelista? Saat lisää mielenkiintoisia juttuja tilaamalla Uuden Tien verkkolehden tästä. Jaa artikkeli myös sosiaalisessa mediassa.

Tutustu myös visioomme alla olevan videon kautta: