Konservatiivien kannatus on jakautunut arkkipiispan vaalissa kahdelle ehdokkaalle

Kysyimme tukijoukoilta, miksi he tukevat Tapio Luomaa tai Ville Auvista.

Ville Auvinen ja Tapio Luoma taistelevat konservatiivien äänistä arkkipiispanvaalista. Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Ville Auvinen ja Tapio Luoma taistelevat konservatiivien äänistä arkkipiispanvaalista. Kuvat: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kysyimme tukijoukoilta, miksi he tukevat Tapio Luomaa tai Ville Auvista.

Arkkipiispanvaalin kaikkien viiden ehdokkaan nettisivujen perusteella näyttää siltä, että konservatiivien äänet jakautuvat pääasiassa kahden ehdokkaan kesken. Moni tukee Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) vs. lähetysjohtajaa, teologian tohtori Ville Auvista, ja moni on asettunut toisaalta tukemaan Espoon piispaa, teologian tohtori Tapio Luomaa.

Jälkimmäistä on ilmoittanut tukevansa esimerkiksi Erkki Puhalainen, Lähetysyhdistys Kylväjän entinen kotimaantyönjohtaja ja kirkolliskokousedustaja Jyväskylästä. Puhalaisen kaltaisen konservatiiviäänestäjän valinta voi kuulostaa yllättävältä siksi, että ehdokkaista juuri Auvinen teologisilta näkemyksiltään edustaa konservatiivisimpia kantoja esimerkiksi virkakysymyksessä ja samaa sukupuolta olevien suhteiden vihkimisessä.

Erkki Puhalainen, miksi päätit tukea arkkipiispan vaalissa juuri Tapio Luomaa?

– Vaikka olen itse monessa kysymyksessä suurin piirtein samoilla linjoilla kuin Auvinen, en usko hänellä olevan mahdollisuuksia tulla valituksi. Minun on myös vaikea nähdä, kuinka hän voisi hoitaa virkaa, jossa hänen näkemyksensä ja kirkollinen lainsäädäntö joutuisivat vastakkain esimerkiksi pappisvihkimyksessä, jossa on mukana naisia tai jumalanpalvelusyhteistyössä naispappien kanssa.

Muista ehdokkaista Puhalainen sanoo luottavansa eniten Luoman teologisen linjaan. Luoman myötä arkkipiispaksi ei ainakaan olisi luvassa yhtä liberaalia linjaa vetävää henkilöä kuin Kari Mäkisen tapauksessa.

– Ensimmäisellä kierroksella tuskin kukaan saa riittävästi ääniä tullakseen suoraan valituksi. Auvinen vie nyt ääniä Luomalta, mikä voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa Luoman pääsyn toiselle kierrokselle, jolla hän todennäköisesti voittaisi vaalin.

Horjuuko Luoma avioliittokysymyksessä?

Toisaalta Luoman kanta avioliittokysymyksessä on herättänyt ihmetystä niissä, joiden mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Luoma on ilmoittanut, että tämä on hänenkin henkilökohtainen kantansa, mutta jos kirkolliskokous päättää joskus toisin, hän olisi silloin valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Esimerkiksi dogmatiikan professori Miikka Ruokanen on kritisoinut Luomaa tämän horjuvalta vaikuttavan linjauksen vuoksi. Mitä mieltä Puhalainen on tästä?

– En sanoisi, että Luoma horjuu, vaan että hän on realisti. Hän ei voi piispana toimia vastoin kirkolliskokouksen mahdollista päätöstä, tai muuten hänen täytyisi erota virasta. Uskon, että äänestyksessä hän kuitenkin puoltaa perinteistä avioliittoa.

”Suomen mittakaavassa meitä on paljon”

Pohjois-Savon Kansanlähetyksen aktiivi, hiippakuntavaltuutettu ja kirkolliskokousedustaja Markku Huttunen kannattaa arkkipiispaksi Ville Auvista. Häntä harmitti, että Helsingin piispan vaalissa ei ollut selkeää konservatiiviehdokasta, ja lupasi äänensä arkkipiispan vaalissa Auviselle jo ennen virallista ehdokasasettelua.

– Haaveilin ehdokkaasta, joka ei mukaudu kiistakysymyksissä yleiseen mielipiteeseen, vaan on valmis sanomaan ”näin sanoo Herra”. Ville on sellainen ehdokas.

Huttunen pitää tärkeänä, että esimerkiksi avioliittokysymyksessä aktiivisten kirkossakävijöiden kanta tulisi kuuluviin.

– Koko Suomen mittakaavassa meitä on kuitenkin paljon. Auvinen on oikealla ja raamatullisella kannalla tässä.

Lisäksi

Poimintoja ehdokkaiden tukijalistoilta

  • Heli Inkinen: Jaana Hallamaa, Marjaana Toiviainen, Sirkku Nyström, Raija Sollamo, Jani Toivola, Freija Özcan.
  • Ilkka Kantola: Lars Pajuniemi, Vesa Nuorva, Kari Kanala, Reijo Liimatainen, Laura Arikka
  • Ville Auvinen: Soili Haverinen, Anni Maria Laato, Timo Laato, Jouko Martikainen, Aino Vesti, Vuokko Vänskä.
  • Tapio Luoma: Arto Antturi, Sammeli Juntunen, Risto Rasimus, Jouni Turtiainen, Marko Huhtala, Saara Kinnunen, Eero Junkkaala.
  • Björn Vikström: Ari Hukari, Leena Huovinen, Heikki Hiilamo, Hilkka Olkinuora, Seppo Simola.