Diakin toimipisteet Kauniaisissa ja Järvenpäässä lakkautetaan – miten käy kirkon nuorisotyön?

Tammikuusta 2016 eteenpäin Diak Etelä ei jakaannu enää eri toimipisteisiin, vaan koulutus keskittyy yhdelle kampukselle Helsinkiin. Kristillinen opetus jää uudessa järjestelyssä entistäkin vähemmälle, arvioivat entinen Diakin lehtori ja nuoriso-ohjaajaksi valmistunut seurakunnan työntekijä.

Diakin uusi kampus valmistuu Helsingin Kalasatamaan. KUVA: Kimmo Turpiainen

Diakin uusi kampus valmistuu Helsingin Kalasatamaan. KUVA: Kimmo Turpiainen
Diakin uusi kampus valmistuu Helsingin Kalasatamaan. KUVA: Kimmo Turpiainen

Tammikuusta 2016 eteenpäin lakkautetaan eteläiset Diakin toimipisteet, ja koulutus keskittyy yhdelle kampukselle Helsinkiin. Kristillinen opetus jää uudessa järjestelyssä entistäkin vähemmälle, arvioivat entinen Diakin lehtori ja nuoriso-ohjaajaksi valmistunut seurakunnan työntekijä.

Kirkon diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta vastaava Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) yhdistää Helsingin, Järvenpään ja Kauniaisten kampukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Uusi kampus sijoittuu Kalasatamaan ja sinne muuttaa noin 1600 opiskelijaa ja 140 työntekijää.

Päätös yhdistymisestä tehtiin jo viisi vuotta sitten. Se oli seurausta opetusministeriön esityksestä, jonka Diakin ylläpitäjähallitus hyväksyi.

– Siitä tulee iso, monialainen oppilaitos, jolla ei ole erityisesti teologista tai edes kristillistä leimaa. Valtaosa opiskelijoista valmistuu muuhun kuin kirkon ammattiin, Lauri Vartiainen toteaa. Hän toimii Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtajana ja on aiemmin työskennellyt lehtorina ja koulutuspäällikkönä Diakissa.

Hänen mukaansa jää nähtäväksi, mitkä muutoksen seuraukset ovat kirkon nuorisotyön kannalta. Ainakin seurakunnat tämä koulutus asettaa kilpailutilanteeseen.

– Sieltä valmistuu paljon nuoria laajalla osaamisella. Heillä on muitakin ottajia kuin seurakunnat.

Vartiainen epäilee, että jatkossa voi olla entistä vaikeampaa saada seurakuntiin aidosti uskovia nuorisotyöntekijöitä.

Myöskään teologiseen tiedekuntaan hakeutuvilla on yhä harvemmin nykyisin herätysliiketausta tai edes seurakuntatausta.

– Kun puhutaan hengellisestä työstä ja kutsumustyöstä, se ei ole hyvä merkki.

Ilmapiiri muuttuu

Lauri Vartiainen ei kuitenkaan näe pelkästään kampuksien yhdistämistä syynä kristillisen opetuksen kaventumiseen Diakissa. Taustalla on pidempi kehityskulku. Sosiaalialan edellyttämät kelpoisuudet on tarkasti määritelty laissa, kun taas kirkollisia kelpoisuuksia ei ole määritelty niin tarkasti. Kirkollinen koulutus pitää sovittaa siihen tilaan, mikä sosiaalialan koulutukselta jää jäljelle.

– Vanhassa nuoriso-ohjaajan koulutuksessa oli satoja tunteja raamattuopetusta, nykyvuosina ne ovat harventuneet paljon. Täällä Kauniaisissa yritimme paikata tilannetta vapaavalintaisilla kursseilla.

Kalasataman kampuksella monet opettajistakin, jotka opettavat tulevia kirkon nuorisotyöntekijöitä, ovat sosiaalialan opettajia. Kauniaisten Diakin opettajista kaikki siirtyvät uuteen oppilaitokseen. Vartiainen arvelee, että yksittäisten opettajien rooli vähenee uudessa järjestelyssä. Opiskelijat kohtaavat suuremman määrän opettajia, jotka opettavat pienempiä palasia kerralla. Kauniaisissa opiskelijat ja henkilökunta olivat tiiviimmin tekemisissä toisensa kanssa.

– Parikymmentä vuotta, kun Kaunaisen toimipiste on toiminut, hyvä palaute on tullut siitä, että täällä on hyvä ilmapiiri ja kaikki tuntevat toisensa.

Raamattuopetus saa aikaan sitoutuneita työntekijöitä

Lahden Joutjärven seurakunnan lähetyssihteeri Jari Koskinen on yksi niistä, jotka muistelevat Kauniaista lämmöllä. Hän opiskeli Suomen Raamattuopistolla nuorisotyönohjaajaksi 80-luvun lopulla, jolloin raamattuopetuksen ”määrä oli valtava”.

– Koko Raamattu käytiin luennoilla läpi. Se on isoin aarre ja matkaopas työhöni liittyen. Tiedän kokonaisuuden hyvin ja osaan soveltaa Raamattua. Uskallan lähteä opettamaan sitä. Koulutus vahvisti todella paljon käsitystä, että usko perustuu Raamatun opetuksiin, hän kertoo.

Aiemmin nuorisotyönohjaajana toimineen Koskisen käsityksen mukaan Kauniaisten Diakista on valmistunut motivoituneita ja sitoutuneita kirkon työntekijöitä. Hänen mielestään nimenomaan raamattuopetus kasvattaa opiskelijoista sellaisia.

– Jos tämä aines puutuu, mistä opiskelijat hakevat hengellisen ravinnon? Uskon, että lakkauttaminen tulee vaikuttamaan kielteisesti kirkon nuorisotyön tulevaisuuteen.

Myönteisenä puolena koulutusuudistuksessa mies pitää kasvatukseen liittyvän opetuksen lisäämistä. Sitä kautta opiskelijat oppivat ymmärtämään ihmisen elämänkaaren vaiheita paremmin.

– Minun on itse pitänyt hakea se tieto, Koskinen toteaa.

Vetoomuksista ei ollut apua

Vuonna 2010 päätös Diak Etelän yhdistämisestä ei syntynyt yksimielisesti Diakin hallituksessa. Eriävän mielipiteen jättivät Tapani Rantala Turun kristilliseltä opistolta, Hannu Harri Järvenpään seurakuntaopistolta ja Timo Junkkaala Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista.

Lauri Vartiaisen mukaan myös opiskelijat, henkilökunta ja kirkkokin yrittivät taistella toimipisteiden lakkauttamista vastaan. Vetoomuksista ei kuitenkaan ollut apua, koska yleinen kehitys Suomessa on muodostaa isoja oppilaitoksia.

– Lakkauttaminen oli osa yleistä virtaa, joka on niin voimakas, että taistelu ei auttanut.

Kolme vuotta ennen päätöstä Kauniaisten toimipaikkaan lisättiin nuorisotyöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja opetusministeriön ja Diakin yhteisestä sopimuksesta. Suomen Raamattuopisto investoi samalla 3,4 miljoonaa euroa Diakin käyttöön tarkoitettujen opetustilojen rakentamiseen Kauniaisiin.

– Diak on ollut hyvä vuokralainen. Osittain laajennus palvelee myös omaa toimintaa, mutta kyllä on mahdollista, että ottaisimme kampukselle sopivia vuokralaisia.

Raamattuopistolla pidetään Diakin lähtöjuhlat 5. syyskuuta. Juhlissa muistellaan menneitä ja käydään läpi koulutuksen historiaa

Diak

  • Diakonia-ammattikorkeakoulukokeilu alkoi vuonna 1996, ja toiminta vakinaistettiin vuonna 2000.
  • Diakista valmistuu sosionomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, viittomakielentulkkeja, asioimistulkkeja ja sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajajia
  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa myös kirkollisen kelpoisuuden: diakonissa, diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
  • Kirkon nuoristotyönohjaajaksi voi opiskella myös Pieksämäellä ja tammikuusta 2016 alkaen Tampereella.Diakin lisäksi Kirkon nuorisotyönohjaajia koulutetaan myös kahdessa muussa ammattikorkeakoulussa, Centriassa (Raudaskylä) ja Noviassa (Turku).
  • Viime vuonna Diakissa opiskeli yli 2700 opiskelijaa.
  • Keskimäärin opiskeluaika on 4 vuotta.

Juttua korjattu 14.8.:

Diakin organisaatiouudistuksen myötä Etelä-, Länsi-, Pohjoinen-, Itä-rakenteesta luovuttiin 2013 lähtien.

Diakista ei voi valmistua enää medianomiksi, sen sijaan uusia tutkintoja ovat asiomistulkki ja sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Kaikki Kauniaisten toimipisteen opettajat siirtyvät uudelle kampukselle.