Kaikki uskonnot eivät ole yhtä totta

Oman uskonsa kieltäminen ei ole sama asia kuin toisten uskon kun­nioittaminen.

leif-pkViisi Ruotsin kirkon pappia julkaisi Dagens Nyheter -lehdessä (19.8) artikkelin, jossa he kertovat kutsuvansa eri uskontojen edustajia yhteiseen jumalanpalvelukseen. Papit julistavat: ”Uskallammeko me kirkkona ääneen julistaa, että juutalaiset, kristityt ja muslimit vaeltavat samaa Jumalaa kohti, jokainen omalla tiellään”. Maria Ludvigsson kysyy osuvasti toisen ruotsalaisen päivälehden, Svenska Dagbladetin, pääkirjoituksessa: ”Kun kirkko kutsuu muita uskontoja tervetulleiksi käyttämään kirkkoja rukoushuoneena, se merkitsee sen asettamista syrjään, mihin itse uskotaan, koska pelätään, että oma usko loukkaisi niitä, jotka uskovat toisin.

Kysymykseksi nousee, miten kristillinen kirkko voisi perustella oman olemassaolonsa oikeutuksen, jos se halusta olla loukkaamatta niitä, jotka seuraavat muita profeettoja, lakkaa olemasta kristillinen? Oman uskonsa kieltäminen ei ole sama asia kuin toisten uskon kun­nioittaminen.

Ludvigsonin mielestä pappien ulostulo näyttää murrosikäisen toiveelta olla suosittu. Jos näiden ruotsalaispappien edustama ajattelu valtaa kirkon, se on tullut tiensä päähän kristillisenä kirkkona. Kirkko, joka kieltää Kristuksen ainutlaatuisuuden, ei voi aidosti kantaa hänen nimeään, joka itse niin painokkaasti ja lopullisesti opetti olevansa ainoa tie Isän luokse. Puhumattakaan siitä, kuinka järjellisesti kestämätön ja epärehellinen on ajatus kaikkien erilaisten uskontojen samankaltaisuudesta.

Uskonnot ovat keskeisiltä opeiltaan sovittamattomassa ristiriidassa keskenään. Niiden täysin toisistaan poikkeavat kertomukset eivät voi kaikki olla totta samanaikaisesti. Esimerkiksi kolmessa suuressa maailmanuskonnossa, islamissa, juutalaisuudessa ja kristinuskossa uskotaan kyllä yhteen Luoja Jumalaan. Mutta heti kun kysytään, millainen tämä Jumala on ja kuka Jeesus on, uskomukset jakautuvat jyrkästi.

Juutalaisuuden mukaan Jeesus kuoli, mutta ei noussut kuolleista eikä ollut messias. Islamin mukaan Jeesus ei kuollut ristillä, noussut kuolleista eikä missään tapauksessa ole Jumalan Poika, kolminaisuuden toinen persoona. Kristinuskon mukaan Jeesus kuoli ristillä ja nousi sen jälkeen kuolleista osoittaen näin olevansa Jumalan Poika, Vanhassa testamentissa luvattu Messias. Hänessä Jumala itse tuli ihmiseksi pelastaakseen meidät.

Kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta voi ja pitää kunnioittaa. Samanaikaisesti tulisi olla valmis avoimesti, rehellisesti ja kriittisesti tarkastelemaan myös uskontojen ratkaisevia eroavaisuuksia. Ruotsin Credo-akatemian johtaja Stefan Gustavsson kiteytti kannanotossaan pappien ulostulon: ”Kristillisen seurakunnan pitää herätä ruususen-unestaan ja ottaa suuret kysymykset vakavasti. On olemassa dramaattisia joko tai -kysymyksiä, johon on otettava kantaa – kuten kysymys Jeesuksesta.”