Jeesus on Herra – Raamattu on Herran sanaa

Raamattua ja Jeesusta ei voi erottaa toisistaan, koska meillä ei ole mitään muuta kristittyjä sitovaa tietolähdettä Jeesuksesta kuin Raamattu.

Arkkipiispa Tapio Luoma linjasi Iltalehden haastattelussa (28.6.) omaa näkemystään Raamatusta: ”Siinä, millä tavalla tulkitsemme (Päivi Räsäsen kanssa) Raamattua, on kuitenkin ymmärtääkseni eroja. Itse haluaisin korostaa sitä, että Raamattu on kristityn ja kirkon välttämätön peruskirja. Raamattu ei kuitenkaan ole herra. Sen sijaan Raamattu kertoo Jeesuksesta, joka on herra.”

Käytännössä Raamattua ja Jeesusta ei voi kuitenkaan tällä tavoin erottaa toisistaan, koska meillä ei ole mitään muuta kristittyjä sitovaa tietolähdettä Jeesuksesta kuin Raamattu. Jos puhumme jostakin muusta Jeesuksesta, kuin Raamatun Jeesuksesta, emme puhu enää hänestä, jonka kristityt tunnustavat Herrakseen.

Jeesus itse sitouttaa meidät Raamatun ohjaukseen. Hän, Jumalan Poika, vetosi usein siihen, mitä ”on kirjoitettu”. Vanhan testamentin kirjoitukset olivat hänelle Jumalan sanaa, jonka mukaan hän arvioi uskonkysymyksiä. Jeesus haastoi aikansa oppineita kysymällä: ”Ettekö ole lukeneet?” Hän nuhteli heitä myös siitä, miten taitavasti he olivat ohittaneet Raamatun opetukset ja nostaneet omat perinteensä niiden yläpuolelle. Lisäksi Jeesus valtuutti omat apostolinsa kirjoittamaan Uutta testamenttia: ”Joka kuulee teitä (apostoleja), kuulee minua, ja joka hylkää teidät (apostolit), hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt (Jumalan).” (Luuk. 10:16)

Näiden Jeesuksen opetusten valossa on selvää, että Jeesuksen Herruus kirkossa toteutuu kaikkina aikoina juuri sitä kautta, että ihmiset lukevat, kuuntelevat ja tottelevat Raamatun opetuksia. Apostolien välittämä opetus Uudessa testamentissa on Jeesuksen omaa opetusta. Kun Jeesus on Herra, se merkitsee käytännössä sitä, että Raamattu on meille Herran sanaa.

Raamattua ja Jeesusta ei voi erottaa toisistaan, koska meillä ei ole mitään muuta kristittyjä sitovaa tietolähdettä Jeesuksesta kuin Raamattu.

Mutta emmekö joudu kaikki tulkitsemaan Raamattua? Tätä pidetään hämmästyttävän usein jonkinlaisena argumenttina Raamatun arvovaltaa vastaan. Raamatun, kuten minkä tahansa muun kirjoituksen, lukeminen sisältää tietysti aina tekstin ymmärtämisen tai tulkinnan. Mutta miksei tekstiä voisi ymmärtää ja tulkita myös oikein? On totta, että Raamatussa on ”yhtä ja toista vaikeatajuista”, kuten apostoli Pietari asian ilmaisi puhuessaan työtoverinsa apostoli Paavalin teksteistä. Pääosin Raamattu on kuitenkin hyvin selkeä. Viimeaikaiset kiistat kansankirkossa – esimerkiksi kysymys avioliitosta – ovat koskeneet asioita, joiden kohdalla on suorastaan epärehellistä väittää, että Raamattua olisi vaikea ymmärtää. Kysymys on vain siitä, rohkenemmeko antaa Kristuksen ja hänen sanansa, eli Raamatun, olla Herra elämässämme.