Jakautuneen maailman suurin jako

Koko Raamatun läpi kulkee punaisena lankana se todellisuus, että ihmiskunta on jakaantunut Jumalan kansaan ja niihin, jotka eivät ole Jumalan kansaa.

Kaikkia maailman ihmisiä yhdistää se, että olemme Jumalan luomia. Siitä seuraa yhteinen ihmisyys. Siitä seuraa myös yhteisiä tarpeita ja yhteiset ihmisoikeudet, jotka kuuluvat kaikille. Asumme yhteisellä maapallolla. Kaikkien ihmisten yhteiseen perintöön kuuluu myös syntiinlankeemus, joka perisynnin kautta teki meistä kaikista syntisiä. Kaikille on yhteistä myös se, että Jumala on rakastanut maailmaa niin, että hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen koko maailman, kaikkien ihmisten, syntien sovittajaksi.

NÄISTÄ YHTEISISTÄ ASIOISTA huolimatta mediassa on viime aikoina puhuttu poikkeuksellisen paljon maailman vakavasta jakautuneisuudesta. Yhdysvallat on pahasti jakautunut, niin kuin ennen joulua esitetty MTV:n dokumentti osoitti. Myös Eurooppa on usealla rintamalla jakaantunut. Jotkut puhuvat jopa kulttuurisodan, eli erilaisten arvomaail­mojen törmäyksen, leviämisestä myös Eurooppaan. Lisäksi muun muassa Lähi-idän kansojen keskuudessa on vakavia jännitteitä. Monet näistä jakautuneisuuksista ovat sellaisia, että niitä vastaan tulisi kaikkien yhdessä työskennellä, jotta niitä voitaisiin lieventää ja yhteiskuntarauha voisi säilyä.

NÄIDEN JAKAUTUNEISUUKSIEN lisäksi maailmassa on olemassa syvä hengellinen jakautuneisuus. Koko Raamatun läpi kulkee punaisena lankana se todellisuus, että ihmiskunta on jakaantunut Jumalan kansaan ja niihin, jotka eivät ole Jumalan kansaa. Tästä ihmiskunnan perimmäisestä jakautuneisuudesta käytetään Raamatussa useita erilaisia ilmaisuja. Puhutaan Jumalan lapsista ja niistä, jotka eivät ole Jumalan lapsia. Puhutaan uskovista ja niistä, jotka eivät usko. Puhutaan pelastuneista ja niistä, jotka eivät ole pelastuneita. Puhutaan niistä, joilla on Kristuksen Henki ja niistä, joilla ei tätä Henkeä ole.

Me voimme kuullatoistemme uskon tunnustamisen ja havaita toistemme elämäntyylin. Kirkkoja perustetaan ja ne toimivat tämän perusteella. Kuitenkaan kukaan ihminen ei tiedä lopullisesti, missä uskovien ja uskomattomien välinen raja tässä elämässä kulkee. Sen tietää yksin Jumala. Kuoleman jälkeen tuleva viimeinen tuomio ja iankaikkisuus paljastavat lopullisesti, ketkä ovat pelastuneita ja ketkä eivät. Raamatun mukaan ihmiskunta jakaantuu silloin lopullisesti ja iankaikkisesti pelastettuihin ja kadotettuihin.

MITÄ KÄYTÄNNÖN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ tästä tulisi tehdä? Meidät on kutsuttu olemaan rauhan rakentajia ja hyviä kansalaisia siinä yhteiskunnassa, jossa elämme. Kristityt tulisi tuntea ei-kristittyjen keskuudessa hyvistä teoistaan.

Samanaikaisesti tehtävämme on pitää esillä Jumalan sanan totuutta ja Kristuksen evankeliumia, lähimmäistemme pelastumiseksi. Jumala synnyttää sanansa kautta lapsia maailmassa. Tässä suuressa tehtävässä meidät on kutsuttu olemaan mukana Jumalan työtovereina. Tämä tärkeä tehtävämme kristittyinä asettaa prioriteettimme myös alkavana vuonna 2019.