Inkerin kirkon kasvun ihme

Inkerin kirkon toimintaa ei rajoita mikään muu kuin omien taloudellisten ja inhimillisten resurssien puute.

Inkerin kirkon kasvu Venäjällä on Suomen lähialueiden suurimpia Jumalan armon ihmeitä viime vuosikymmeninä. Kommunistinen Neuvostoliitto luhistui joulukuussa 1991. Seuraavana vuonna Itsenäinen Inkerin kirkko rekisteröitiin ja Kelton kirkko vihittiin käyttöön. Noista ajoista kirkko on kasvanut tämän päivän 104 seurakunnan kirkoksi, jolla on monipuolinen työ. Säännöllisen jumalanpalvelustoiminnan lisäksi tehdään esimerkiksi lapsityötä, nuorisotyötä ja monenlaista diakoniatyötä. Erilaisten leirien, tapahtumien, mediatyön ja muun tavoittavan toiminnan kautta evankeliumi viedään niille, jotka eivät vielä ole seurakunnan jäseniä ja joille usko on vieras. Kirkolla on myös oma Inkerin Kirkko-lehti, joka ilmestyy sekä venäjän- että suomenkielisenä ja jota voi tilata myös Suomessa.

INKERIN KIRKOLLA ON tällä hetkellä täysi toiminnallinen vapaus. Oikeastaan kirkon toimintaa ei rajoita mikään muu kuin omien taloudellisten ja inhimillisten resurssien puute. Kirkko voisi välittömästi työllistää vaikka sata uutta pastoria, jos vain löytyisi koulutettua työvoimaa ja taloudellisia resursseja. Vastatakseen tähän haasteeseen kirkko on aloittanut laajan koulutussuunnitelman täytäntöönpanon. Suunnitelman ytimessä toimii Kelton teologinen instituutti rehtori Ivan Laptevin johdolla. Teologista ja muuta kolutusta ei anneta ainoastaan tuleville papeille vaan myös seurakuntalaisille, Keltossa ja muualla. Tämä koulutustoiminta on moninkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana.

PIISPA AARRE KUUKAUPIN JOHDOLLA toimivaa Inkerin kirkkoa on viime vuosina siunattu useilla nuorilla, dynaamisilla, vahvan raamatullis-luterilaisen vakaumuksen omaavilla papeilla ja johtajilla. Osa heistä oli viime viikonvaihteessa koolla Idäntyönpäivillä Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. He työskentelevät kirkossa, jonka missio on selkeä: ”Kirkko on paikka, missä pelastutaan!” Inkerin kirkon seurakuntien tavoite on määritelty näin: ”Jotta jokainen ihminen voisi saada, omistaa ja viedä eteenpäin pelastavaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, löytää paikkansa osana Kristuksen ruumista, kasvaa sen keskellä ja palvella seurakunnassaan ja maailmassa.”

SUOMALAISILLA ON jo ollut merkittävä rooli Inkerin kirkon kasvussa, ei vähiten monien herätysliikkeiden kautta Venäjälle lähetettyjen työntekijöiden muodossa. Mahdollisuus tukea Venäjällä tehtävää työtä ja työntekijöitä eri tavoin jatkuu edelleenkin. Ennen kaikkea Ryttylässä peräänkuulutettiin rukousta, jotta Jumala itse lähettäisi työmiehiä pinta-alaltaan maail­man suurimman (yli 17 miljoonaa neliökilometriä!) luterilaisen kirkon työhön.

RUKOUKSESTA NÄHTIIN puhutteleva esimerkki. Nuori Angela-niminen nainen kertoi Ukrainan tilanteesta. Erityisesti sota-alueella Venäjän rajan tuntumassa toimivia seurakuntia koskeva raportti oli rohkaiseva, mutta osittain myös järkyttävä. Puheensa lopuksi Angela pyysi kolmea vapaaehtoista rukoilijaa eteen. Ukrainalaisen Angelan lisäksi venäläinen pastori ja suomalainen avustustyöntekijä johtivat koko paikalla olevan seurakunnan rukoukseen. Angelan oma seurakunta tekee Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta pahiten kärsivällä alueella avustustyötä. Myös venäläiset kristityt tekevät avustustyötä samoilla alueilla. Aito rukous johtaa usein myös Jumalan mielen mukaiseen toimintaan.

MONET INKERIN KIRKON puolesta rukoilevat on myös johdatettu käytännössä toimimaan omien lahjojensa mukaan eri tavoin kirkon puolesta. Venäjän 150-miljoonainen kansa tarvitsee kipeästi evankeliumin sanomaa.