Inkerin kirkko kasvaa

Viime viikonvaihteessa kuultiin Inkerin kirkon yhteistyöjärjestöjen neuvottelutilaisuudessa Ryttylässä paljon hyviä ja rohkaisevia uutisia. Kirkossa on koettu positiivista kehitystä useilla alueilla viime vuosina. Työhön voi tutustua kirkon uusilla internet-sivuilla: www.inkerinkirkko.fi Lapsityössä, nuorisotyössä ja seurakuntien synnyttämisessä ja rakentamisessa on tapahtunut kasvua. Kirkossa on myös alkanut selkeä vastuunkanto lähetystyöstä, jota nyt tehdään myös maan rajojen ulkopuolelle. Kaikessa tässä...

Viime viikonvaihteessa kuultiin Inkerin kirkon yhteistyöjärjestöjen neuvottelutilaisuudessa Ryttylässä paljon hyviä ja rohkaisevia uutisia. Kirkossa on koettu positiivista kehitystä useilla alueilla viime vuosina. Työhön voi tutustua kirkon uusilla internet-sivuilla: www.inkerinkirkko.fi

Lapsityössä, nuorisotyössä ja seurakuntien synnyttämisessä ja rakentamisessa on tapahtunut kasvua. Kirkossa on myös alkanut selkeä vastuunkanto lähetystyöstä, jota nyt tehdään myös maan rajojen ulkopuolelle. Kaikessa tässä on koettu Jumalan siunausta ja johdatusta. Hyvin merkittävää on se, miten 400-vuotiaassa kirkossa ollaan edelleen opillisesti ja myös käytännössä sitoutuneita Raamattuun ja tunnustukseen. Se antaa kirkon pappien ja työntekijöiden julistukseen elävyyttä, syvyyttä ja voimaa, joka ei voi olla kantamatta hyvää hedelmää.

Tulevina vuosina kirkossa keskitytään raamatunopetukseen ja ihmisten tavoittamiseen. Työmaana Venäjä on tietysti valtava, mutta tällä hetkellä ovet ovat auki monipuoliselle ja hedelmälliselle työlle. Näin on esimerkiksi Pietarissa, josta Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherra Mihail Ivanov kertoi hyviä uutisia. Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien kävijämäärä on kasvanut, ja uusia ihmisiä kohdataan jatkuvasti evankeliumilla. Vaikka koko Inkerin kirkkoa on siunattu lukuisilla lahjakkailla nuorilla papeilla ja muilla työntekijöillä, painotus on koko ajan ollut vahvasti myös maallikoiden vastuunkannossa. Tässä on selvästi yksi Inkerin kirkon kasvun salaisuuksia.

Ulkomaiset lähetystyöntekijät ovat edelleen todella tervetulleita Inkerin Kirkon työyhteyteen, mutta kirkkoa voi myös palvella monenlaisissa käytännön tehtävissä Suomesta käsin, niin kuin kirkon rovastikuntakoordinaattori Jukka Paananen useaan otteeseen Ryttylässä korosti. Kirkolla on itsellään paljon osaamista, mutta työtä on todella paljon, ja siksi monenlainen apu on tervetullutta.

Inkerin kirkolla on ainutlaatuista kokemusta sekä suurkaupunkityöstä, kuten Pietarissa, että työstä harvaan asutetuilla maaseutualueilla. Kirkon panos avustustyössä ja diakoniassa on nykyään kasvava. Tarve on Venäjän kokoisessa maassa tietysti massiivinen. Kirkon tekemään hyvän diakonaalisen työn ovat useassa yhteydessä tunnustaneet myös venäläiset viranomaiset, joiden kanssa ollaan nykyään yhteistyössä usealla paikkakunnalla. Valtio on myös palauttamassa kirkolle useita kirkkorakennuksia.

Useat Inkerin kirkossa pitkään vastuuta kantaneet totesivat Ryttylässä, että kirkko on viime vuosina kehittynyt mahtavasti. Säilyessään Jumalan sanan pohjalla sen merkitys tulee tulevina vuosikymmeninä olemaan todella suuri, sekä Venäjällä että maan rajojen ulkopuolella. Nyt on oikea aika tukea Inkerin kirkkoa palvelijan, ei opettajan asenteella. Inkerin kirkolla olisi itsellään paljon opetettavaa lännen luterilaisille kirkoille. Se voisi opettaa meille, miten pidetään kiinni Jumalan sanasta ja tehdään kasvavaa työtä niukoilla resursseilla.