Ilon aiheita Inkerin kirkossa

Venäjällä toimiva Inkerin evankelis-luterilainen kirkko on saanut
uusia jäseniä viime vuosina muun muassa burjaattien keskuudesta.
Luterilaisella kirkolla on kysyntää erityisesti Pietarissa.