Hyväksy työtoverisi erilaisuus

Kuva: Philippe Gueissaz – Jos ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän on parhaimmillaan, totesi pastori ja työyhteisövalmentaja Mikko Aalto. Entinen Kansanlähetyksen nuorisosihteeri oli vaimonsa Sinikan kanssa kouluttamassa järjestön uusia ja vanhoja lähetystyöntekijöitä 9. elokuuta näiden vuotuisilla lähettipäivillä Ryttylässä. Mikko Aalto perustaa materiaalinsa juutalais-kristilliselle ihmiskäsitykselle siihen sopivalla psykologisella tiedolla höystettynä. Sen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma, äärettömän…

Kolmosuutinen
Kuva: Philippe Gueissaz

– Jos ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän on parhaimmillaan, totesi pastori ja työyhteisövalmentaja Mikko Aalto. Entinen Kansanlähetyksen nuorisosihteeri oli vaimonsa Sinikan kanssa kouluttamassa järjestön uusia ja vanhoja lähetystyöntekijöitä 9. elokuuta näiden vuotuisilla lähettipäivillä Ryttylässä.

Mikko Aalto perustaa materiaalinsa juutalais-kristilliselle ihmiskäsitykselle siihen sopivalla psykologisella tiedolla höystettynä. Sen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma, äärettömän arvokas ja vastuullinen olento. Siksi jokaista tulee kunnioittaa ja kuunnella.

Ihminen on myös emotionaalinen eli tunteva, luova ja sosiaalinen olento.

Aallon mukaan tämän päivän työyhteisön yksi vaikeimpia asioita on se, jos ihmisen tunteita ei oteta vakavasti. Samat periaatteet toimivat paljolti lähimmissä ihmissuhteissakin, perheessä ja avioliitossa.

– On huono neuvo sanoa, että keskitytään vain asioihin ja unohdetaan tunteet, sillä tunteet tulevat kuitenkin esiin ”mutkan kautta”, Aalto sanoi.

Erilaisuuden hyväksymistä

Yksi avainkysymyksiä työyhteisön rakentavalle toiminnalle on se, että kukin työntekijä oivaltaa ja hyväksyy toistensa Luojan luoman erilaisuuden.

Aalto tarkasteli eri ihmistyyppien ominaisuuksia niin sanotun DiSC-menetelmän avulla. Siinä ihmiset on jaoteltu neljään päätyyppiin sen mukaan, miten he toteuttavat omia pyrkimyksiään. Hän painotti, ettei mikään ihmistyyppi ole toista parempi tai huonompi.

Toinen on määrätietoinen, haluaa päättää asiat nopeasti ja suoraan, toiselle taas virheettömyys ja täsmällisyys ovat tärkeitä. Hän tarvitsee aikaa miettimiseen, ja siksi häntä voidaan pitää hitaana. Kolmas pursuaa ideoita, hän syttyy uusista asioista ja on enimmäkseen optimistinen. Neljäs tyyppi on hienotunteinen ja tilanteisiin mukautuva. Hän aistii, näkee ja tunnistaa, miten ihmiset voivat ja reagoi heidän tarpeisiinsa. Jos tämä piirre hallitsee, hänestä sukeutuu työpaikan sielunhoitaja.

– Määrätietoiselle henkilölle palaveri ilman päätöksiä ja aikataulutusta on ollut turha istunto. Tunnontarkka taas miettii riskejä ja uhkia. Hän ei välttämättä näe suuria kokonaisuuksia vaan katselee yksityiskohtia. Hän ahdistuu, jos asiaa ei ole loppuun saakka mietitty. Häneen pätee sananlasku: ”Hidas hoputtamalla hidastuu”, Aalto totesi.

– Kun tunnontarkka analysoija pitää ideoita pursuavaa työtoveria taivaanrannan maalarina, syntyy siitä ristiriitoja tämän erilaisuuden vuoksi.

Ota toiset huomioon

Kysyttäessä, voiko ihminen muuttua, Aalto vastasi ”hyvin vähän”. Esimerkiksi paineen alaisena ihmisen tyypillisin vahvuus vain voimistuu. Mutta toivoakin on, sillä kun ihminen oppii oikeanlaista joustavuutta, hän voi mukauttaa käytöstään jonkin verran, sillä kokemuksen ja iän myötä ihminen voi oppia harjoittamaan muitakin kuin itselleen ominaista piirrettä.

– Meidän tulee mukauttaa omaa käyttäytymistämme toisen mukaan sopivasti, Aalto opetti ja jatkoi, että vapaaehtoisuudelle perustuessaan se ei muodostu taakaksi. Mukauttaminen ei myöskään tarkoita alistumista tai aina periksi antamista.

– Mukauttaminen on sitä, että ottaa toisen huomioon, Aalto tiivisti.

Yksi työyhteisöjen ja myös aviosuhteen ongelmista kiteytyy tulkintoihin toisista ihmisistä. Useinkaan ne eivät perustu tosiasioihin vaan omiin tai toisten antamiin näkemyksiin tai jopa juoruihin.

– Yksi syy työyhteisön pahoinvointiin on se, että joku pitää aina omia tulkintojaan oikeina. Tähän sisältyy myös tunteita, ja ne vaikuttavat. Konfliktitilanteet ovat ”meheviä” tässä suhteessa, kun kaikki ovat varmoja omasta tulkinnastaan. Jos olet aina pitänyt omia tulkintojasi oikeina, sinulla on elämässäsi vielä kasvun mahdollisuuksia, Mikko Aalto sanoi kauniisti.

Lue lisää kristillisten tapahtumien parhaita paloja joka viikko Uusi Tie -lehdestä. Tilaa lehti tästä.