Helsingin Sanomien huolestuttava linjaus

On vaikea pitää vähäisenä virheenä, jos maan johtavassa lehdessä virheellisesti annetaan ymmärtää jonkun olevan sitä mieltä, että homoseksiä harrastavat ovat ansainneet kuoleman maallisessa mielessä.

Helsingin Sanomat haastatteli 20. marraskuuta julkaistussa jutussaan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista. Jutussa, joka käsitteli vihapuhetta ja sananvapautta puhuttiin myös Päivi Räsäsen 15 vuotta vanhasta kirjasesta Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi. Juttu sisälsi väitteen, jonka mukaan Räsänen lainaisi kirjasessa Paavalia, joka sanoisi, että homoseksiä harrastavat miehet pitäisi tappaa. Tämä väite Paavalin tekstistä ei tietenkään pidä paikkaansa. Niinpä toimittaja myöhemmin korjasikin väitteensä muotoon ”Paavali sanoo homoseksiä harrastaviin miehiin viitaten, että he ansaitsevat kuolla.”

KOHTA, JOHON VIITATAAN, on Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Sen tekstiyh­teys puhuu koko ihmiskunnan syntisyydestä ja siitä, kuinka kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat näin ansainneet kuoleman. Paavali puhuu selkeästi hengellisestä kuolemasta eli Jumalan rangaistuksesta, joka tulee tämän elämän jälkeen. Uusi testamentti ei tietenkään missään kehota tappamaan ketään heidän syntiensä tähden.

Synnistä puhuminen ei ole ihmisten haukkumista ”huonoksi ihmiseksi”, niin kuin nykyään tunnutaan joissakin yhteyksissä ajateltavan. Ihmisen syntisyys on hengellinen käsite, samoin kuin puhe iankaikkisesta rangaistuksesta. Edelleen koko Roomalaiskirjeen sanoma on ihmisen pelastuminen Jeesuksen Kristuksen kautta. Roomalaiskirjeen tulkitseminen ihmisten tappamiseen yllyttäväksi vihapuheeksi tekee järkyttävää väkivaltaa Paavalin sanomalle.

On vaikea pitää vähäisenä virheenä, jos maan johtavassa lehdessä virheellisesti annetaan ymmärtää jonkun olevan sitä mieltä, että homoseksiä harrastavat ovat ansainneet kuoleman maallisessa mielessä.

TÄLLAISET ASIAT OLISI ollut helppo lyhyesti selittää myös Helsingin Sanomissa. Kuitenkaan Päivi Räsäselle ei ole annettu lehdessä mahdollisuutta yhteenkään vastineeseen, ei koko syksyn aikana, kun hänen asiaansa on Helsingin Sanomissa käsitelty. Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä pykälässä kahdeksan todetaan oikaisuoikeudesta: ”Yksityisellä henkilöllä, yhteisöllä ja säätiöllä sekä viranomaisella on oikeus saada aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa esitetty itseään tai toimintaansa koskeva virheellinen tieto oikaistuksi samassa julkaisussa tai asianomaisen ohjelmatoiminnan harjoittajan ohjelmassa, jollei tiedon oikaiseminen virheen vähäisyyden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta.”

On vaikea pitää vähäisenä virheenä, jos maan johtavassa lehdessä virheellisesti annetaan ymmärtää jonkun olevan sitä mieltä, että homoseksiä harrastavat ovat ansainneet kuoleman maallisessa mielessä. On käsittämätöntä, ettei ihmiselle anneta tilaa oikaista näin rajua väärää väitettä itsestään. Jos maan johtavalla päivälehdellä on tällainen suhtautuminen ihmisten sananvapauteen, on syytä syvään huoleen.

KYSEISESSÄ HELSINGIN SANOMIEN haastattelussa on toinenkin käsittämättömyys. Jutussa todetaan: ”Vaikka Räsänen tuomittaisiin, ei se tarkoita, että Raamatut pitäisi poistaa kirjastoista. Raamattuun, – – saa viitata, koska ei ole kiellettyä käydä keskustelua historiallisista teksteistä. Olennaista on, onko samaa mieltä ja missä yhteydessä tekstejä siteeraa.” Kristityille Raamattu on Jumalan sanaa. Siksi kristilliseen uskoon kuuluu nimenomaan tavoite olla samaa mieltä sen opetusten kanssa. Jos tämä olisi kiellettyä, se merkitsisi uskonnonvapauden loppua.

Uuden Tien toimittamassa AlfaStudio-ohjelmassa marraskuussa keskusteltiin aiheesta ”Voiko mediaan luottaa?” Aiheesta olivat keskustelemassa Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen, Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos, toimittaja-kirjailija Maria Asunta ja tutkijatohtori Niko Pyrhönen. Katso jakso tästä: