Euroopassa herätään puolustamaan uskoa

Eurooppalainen herätyskristillinen johtajuusfoorumi European Leadership Forum (ELF) keräsi jo toista vuotta peräkkäin yli 700 osallistujaa. Foorumi keskittyy kristillisen uskon puolustamisen eri ulottuvuuksiin. Wislassa, Puolan ainoassa kaupungissa jossa protestanttisuus on asukkaiden pääuskontona, pidettävä ELF, on ainutlaatuinen tapahtuma Euroopassa. Tapahtuma kokosi tänäkin vuonna pääasiassa nuoria aikuisia osallistujia, 44 maasta ja kuudesta maanosasta. Eri protestanttisista uskontokunnista osallistujia keräävän…

leif-srkln(1)

Eurooppalainen herätyskristillinen johtajuusfoorumi European Leadership Forum (ELF) keräsi jo toista vuotta peräkkäin yli 700 osallistujaa. Foorumi keskittyy kristillisen uskon puolustamisen eri ulottuvuuksiin. Wislassa, Puolan ainoassa kaupungissa jossa protestanttisuus on asukkaiden pääuskontona, pidettävä ELF, on ainutlaatuinen tapahtuma Euroopassa. Tapahtuma kokosi tänäkin vuonna pääasiassa nuoria aikuisia osallistujia, 44 maasta ja kuudesta maanosasta.

Eri protestanttisista uskontokunnista osallistujia keräävän ELF:n kasvu on esimerkki kristittyjen keskuudessa lisääntyneestä kiinnostuksesta uskon puolustusta kohtaan. Tähän kehitykseen on monta syytä. Ennen muuta se, että kristillinen usko on haastettu ennennäkemättömällä tavalla ympäri Eurooppaa.

Kokouksessa puhunut englantilaisen, kristilliseen toimintaan, tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvän CARE-järjestön johtaja Nola Leach osoitti lukuisin esimerkein, miten asenne kristillistä uskoa kohtaan on koventunut Euroopassa. Leach luetteli esimerkkejä vaikeuksista, joihin eri elämänalueilla vakaumustaan seuraavat kristityt ovat joutuneet. Lukuisat osallistujat tiesivät kertoa lisää vastaavanlaisia esimerkkejä syrjinnästä ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Nola Leachin sanoma oli kuitenkin selkeä. Nyt ei ole aika pelätä eikä perääntyä. Nyt on aika rohkeasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja tunnustaa uskoaan.

Sama sanoma oli päätösiltana puhuneella Nigerian anglikaanikirkon eläkkeellä olevalla arkkipiispalla Peter Akinolalla, joka rohkaisi osallistujia, ei ainoastaan kasvattamaan tietomääräänsä uskon puolustamisesta, vaan myös lähtemään liikkeelle evankelioimaan ja puolustamaan uskoaan siellä, missä sitä ei nyt tunneta tai se kielletään. Akinola kehotti myös sanoutumaan irti sellaisista kristillisistä yhteyksistä, joissa luovutaan Raamattuun perustuvasta uskosta.

Hän on itse osallistunut anglikaanikirkon sisällä toimivan Globaalin anglikaanisen tulevaisuuskonferenssin (GAFCON) perustamiseen ja toimintaan. GAFCON on anglikaanien yhteistyöjärjestö, jossa kannetaan huolta uskosta luopumisesta ja kehotetaan palaamaan Raamattuun ja klassiseen kristilliseen uskoon. Siihen kuuluu muun muassa seitsemän maan anglikaanikirkon arkkipiispaa. Järjestön Jerusalemissa pitämään kokoukseen vuonna 2008 osallistui yli 1300 delegaattia 38 maasta. Kokoukset ovat jatkuneet.

Suomalaisille on erittäin tärkeä pysyä ajan tasalla ei ainoastaan kristillisen uskon sisällön puolustamisesta, vaan myös siitä, mitä maailman eri kirkkokunnissa todellisuudessa nyt tapahtuu. Samalla, kun elämme keskellä voimakasta luopumusta kristillisestä uskosta ja etiikasta, Jumala herättää myös jatkuvasti liikehdintää, jossa palataan kristilliseen uskoon ja tunnustukseen. Meillä on paljon opittavaa kansainväliseltä kristilliseltä kirkkoperheeltä – ei vähiten afrikkalaisilita ja aasialaisilta sisariltamme ja veljiltämme. Erityisesti voimme oppia heiltä, miten pysyä uskollisena Herralle ja hänen sanalleen silloinkin, kun se merkitsee vastavirtaan kulkemista.

Lue lisää pääkirjoituksia joka viikko Uusi Tie -lehdestä. Tilaa lehti tästä.